2017. gada 20. febr.

Radošā darbnīca " Sniegavīri"

17. februārī Dagdas vidusskolas 3.a klases skolēni tika uzaicināti uz radošo darbnīcu "Sniegavīri" Dagdas bērnu bibliotēkā, kuru vadīja Dagdas bērnu bibliotēkas bibliotekāre Aina Kumačeva.














Paldies par radošo pieeju 3.a klases skolēniem un skolotājai Lidijai Kartenko.

2017. gada 14. febr.

Šķaunes pamatskolas skolēni viesojas bibliotēkā

13. februārī Šķaunes pamatskolas skolēni, projektu nēdēļas ietvaros, viesojās Dagdas bērnu bibliotēkā. Mūsdienu bibliotēka ir vieta, kurā skolēni var rast visplašāko informācijas klāstu: daiļiteratūru, uzziņu literatūru, periodikas izdevumi, internets.




 


2017. gada 8. febr.

PALDIES!


PALDIES PAR AKTĪVU DALĪBU
 BĒRNU, JAUNIEŠU, VECĀKU ŽŪRIJĀ 2016!

Pirmsskola
Eimijai Leonovičai - Batņai 

1.b
 Katrīnai Maļuhinai
 Elīnai Vincūnei


2.a
 Melānijai Skrebai
Samantai Čerņavskai


3.a
 Elīnai Pokulei
 Žaklīnai Skrebai
 Nellijai Tarasjevai
 Aleksai Golubei

3.b
 Evelīnai Stepiņai
Ilvitai Rutkai
 Vinetai Rutkai
 Undīnei Kromānei

4.a
 Danielai Kornejevai
   
4.b
 Juliānai Silinevičai
 Viktoram Kuzminam
  
 5.a
Raivo Malinovskim
 Dāvim Pauliņam
 Džastinai Leonovičai - Batņai
 Kitijai Jermolajevai
 Renātei Ciganovičai
 Aļonai Pisarjonokai
 Laurai Koroļkovai
  
6.a
 Valērijai Mihejevai
 Ievai Murānei
 Janai Antonovai
 Amālijai Grišānei
  
7.b
 Loretai Pisarenokai
 Lindai Slapiņai
Vinetai Bittei
Lanai Viļumai
  
8.a
 Armandam Rutkam
  
9.a
 Ilonai Kuzminai 

10.a
 Airitai Olehnovičai 

10.b
 Agnesei Vjaterei
  
11.b
 Laurai Plotkai
 Svetlanai Kravcovai

Eliānai Trahnovai

Ainai Slesarei
Jeļenai Slapiņai