Informācija

2021. gada 6. maijs

Maija jubilāri


 Dreika Dagnija (1951) –dzejniece, tulkotāja. Beigusi LVU Svešvalodu fakultātes Franču valodas un literatūras nodaļu (1980). LVU studējusi arī angļu valodu. 1989 studējusi horvātu valodu Zagrebā. Raksta dzeju un prozu. Vairāku bērnu grāmatu autore. Pirmās dzejas publikācijas – 1969. gadā. Sarakstījusi dzejoļu krājumu Brūnās zvaigznes (1971), Mēnessērdzība (1975), Sniegs un pilnmēness (1990), Ūdensvējš (1999), Dievpalīgs (2000), Avoti un zeltarīkstes (2008), Dievzirdziņi, velna zirgi (2005); literāru pasaku un tēlojumu grāmatu Burvi, mans Burvi (1998). Tulkojusi no angļu un franču valodām: (E. Hemingveja, O. de Balzaka, P. Verlēna darbi). Saņēmusi Literatūras gada balvu par H. Melevila darba Mobijs Diks tulkojumu (2004); Morisa Karēma balvu; balvu dzejā Itālijā notiekošajā Mario Dell'Agata starptautiskajā dzejas konkursā. 

  Nacionālais Apgāds, 2002

Belševica Vizma (1931–2005) – rakstniece, dzejniece, atdzejotāja, tulkotāja. LZA goda locekle (1994). Dzejas, stāstu un noveļu, autobiogrāfisku romānu, literāro pasaku autore. Dzejā dominē personības pašcieņas un tautas pašapziņas apliecinājums, spilgta, ekspresīva izteiksme. Sarakstījusi dzejoļu krājumus Visu ziemu šogad pavasaris (1955), Zemes siltums (1959), Jūra deg (1966), Gadu gredzeni (1969), Madarās (1976), Dzeltu laiks (1987), stāstu un noveļu krājumus Ķikuraga stāsti (1965), Nelaime mājās (1979), biogrāfijas prozas grāmatām Bille (1995), Bille dzīvo tālāk (1996), Billes skaistā jaunība (1999). Tulkojusi V. Šekspīra, Dž. K. Džeroma, E.A.Po, A. Milna, R. Kiplinga, E. Hemingveja, A. Puškina darbus. Izdoti Raksti (1 – 4, kopš 1999).

 Nacionālais Apgāds, 2002

2021. gada 5. maijs

Aicinām iepazīties ar lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" 2021. gada grāmatu KOLEKCIJU!

 

No 2001. gada Latvijā veiksmīgi darbojas lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija". Tā ir LR Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas finansēta Bērnu literatūras centra iniciatīva, ko raksturo visplašākais aptvērums. Programma tiek īstenota ikvienā Latvijas novadā un, kopš 2007. gada, tā ir pieejama arī ārpus Latvijas robežām. Katrai vecuma grupai ieteiktās grāmatas lasa un vērtē bērni, jaunieši, no 2012. gada – arī pieaugušie. Tādējādi, rādot priekšzīmi bērniem, par žūrijas ekspertiem ir kļuvuši daudzi vecāki, vecvecāki un skolotāji.

Kopš pirmsākumiem, kad programmā piedalījās ap 100 dalībnieku, tā ir piesaistījusi lasītāju tūkstošus. 2018. gadā programmā bija ap 20 000 lasītāji no 630 Latvijas bibliotēkām un skolām, kā arī 57 latviešu diasporas centriem citās pasaules valstīs.

Programmas mērķis ir veicināt lasītprasmi un interesi par grāmatām, vienot lasītājus un rosināt diskusijas par grāmatām, sekmēt augstvērtīgas literatūras izplatību.

Ieteiktās grāmatas palīdzēs vecākiem, skolotājiem un bibliotekāriem vieglāk orientēties bagātajā bērnu un jauniešu grāmatu klāstā. 

DAGDAS NOVADA BIBLIOTĒKAS BĒRNU LITERATŪRAS NODAĻAS literāro pasākumu darba plāns 2021. gada maijam

Maijs

Datums, laiks

Pasākuma veids, temats un nosaukums

05.05.– 31.05.

Literatūras izstāde

Spēja uzburt savu skaidro...”,dzejniecei, rakstniecei un tulkotājai Vizmai Belševicai – 90

05.05.– 31.05.

Literatūras izstāde

Spēlēju tālāk - savu itin kā dzīvi…”, latviešu rakstniecei Dagnijai Dreikai – 70

05.05.– 19.05.

Literatūras izstāde “Mammīt, viss šodien TEV!”, Māmiņu dienas ieskaņai

maijs

Virtuāli radošā darbnīca Es savai māmiņai...”, aktivitātē piedalīsies Aleksandrovas pamatskolas skolēni.

07.05.

Virtuālā viktorīna “Es & ES”,Tiešsaistes platformā Zoom sadarbībā ar Dagdas vidusskolas 8.a klasi un skolotāju Ainu Slesari

17.05.

Informācijas diena “Jaunieguvumi Bērnu literatūras nodaļā maijā, Bērnu literatūras nodaļas lietotāju iepazīstināšana ar jaunākajām grāmatām krājumā un iespēju rezervēt sev lasīšanai tīkamākos izdevumus, izmantojot autorizācijas datus

maijs

Attālināta bibliotekārā stunda “Ceļojums grāmatā turpinās...”PII “Saulīte” audzēkņi virtuāli iepazīstas ar jaunākajām grāmatām Bērnu literatūras nodaļā maijā

24.05.-

04.06.

Prāta vingrināšana ikvienam!

Anagrammas brīviem vakariem”


Maijs-decembris

Lasi un piedalies Bērnu, Jauniešu un vecāku žūrijā 2021!” lasīšanas veicināšanas programma
2021. gada 29. apr.

Iesakām izlasīt!

 Paziņoti ES balvas Literatūrā 2021 nominanti

15. aprīļa pēcpusdienā Briselē nosauktas daiļliteratūras grāmatas, kas šogad nominētas Eiropas Savienības balvai literatūrā. Tostarp izvirzīti arī četri Latvijas darbi:

  • Janas Egles “Dzimšanas diena” (Latvijas Mediji)
  • Lauras Vinogradovas “Upe” (Zvaigzne ABC)
  • Rasas Bugavičutes-Pēces “Puika, kurš redzēja tumsā” (Latvijas Mediji)
  • Svena Kuzmina “Hohma” (Dienas Grāmata)

Apbalvošanas ceremonija norisināsies šī gada 18. maijā. Pirmo reizi Eiropas Savienības balva literatūrā tika izsludināta 2009. gadā, un šogad tiks pasniegta 13. reizi. Balvu finansē ES programma “Radošā Eiropa”, tās mērķi ir apzināt jaunos literatūras talantus visā Eiropā, veicināt literatūras izplatīšanu un tulkošanu starp dažādām Eiropas valstīm un izcelt Eiropas radošumu un dažādību. Līdz šim no Latvijas balvu saņēmuši trīs autori – Inga Žolude, Jānis Joņevs un Osvalds Zebris.

2021. gada 27. apr.

Pateicība!

 Pavasaris!   

Koku zaros draiskojas vējš, modinot snaudošos pumpurus.  Mežus un pļavas pieskandina putnu treļļi – laukos vītero cīruļi, pļavās sasaucas un rotaļājas ķīvītes, dūdo baloži un svilpo strazdi un kur nu bez ķildīgajiem zvirbuļiem parkos un skvēros.

Paldies par atsaucību un sniegtajām atbildēm virtuālajā stundā  

“Zini vai mini”.

Īpašs paldies Eimijai, Elgai, Ivaram un Dagdas vidusskolas 4.b klases skolēniem. 

2021. gada 26. apr.

NACIONĀLĀ SKAĻĀS LASĪŠANAS SACENSĪBA


 Krāslavas reģionāla bibliotēka aicina 5. klašu skolēnus aktīvi iesaistīties skaļās lasīšanas sacensībās. SkaLas sacensības mērķis ir pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku. Sacensībām piemērotu lasāmvielu dalībnieki var atrast gan "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas" grāmatu kolekcijā, gan tās var būt sen aizmirstas un iemīļotas grāmatas vai arī tikko iznākuši darbi.

Piedaloties Skaļās lasīšanas sacensībās, skolēniem tiek dota brīnišķīga iespēja kļūt par lasīšanas čempionu un konkurēt vietējā, reģionālā, un varbūt pat valsts līmenī? Valsts fināls plānots 25. septembrī Gaismas pilī, tā laikā tiks izraudzīts valsts lasīšanas čempions. Ja pulcēšanās noteikumi to atļaus, uz finālu tiks uzaicināta visa klase.

IESKATIES

SACENSĪBU NOLIKUMS (PDF, 5 MB)


2019./2020. mācību gada sacensību nacionālā fināla
REZULTĀTI, VIDEO IERAKSTS un FOTO IESKATS.
2018./2019. mācību gada sacensību nacionālā fināla
REZULTĀTI, video ieraksts (1. DAĻA un 2. DAĻA) un FOTO IESKATS.
2017./2018. mācību gada sacensību nacionālā fināla video ieraksts (
1. DAĻA un 2. DAĻA) un FOTO IESKATS.


KNCB BLN vadītāja

Viktorija Urbanoviča

Radoši virtuālā darbnīca “Kas gulbīti baltu dara...


    Pavasaris ir laiks, kad putnu čalas dabā paliek arvien skaļākas un melodiskākas. Atgriežas gājputni. Mežos dzirdami mežirbju smalkie un klusie riesta svilpieni, sāk rubināt rubeņi. Piemājas dārzos un parkos rītos ir dzirdami dzilnīšu skaļie svilpieni, dzelteno stērstu un zīlīšu dziesmas un pelēko dzilnu saucieni, sausos koku stumbros bungo dzeņi, vārnas un žagatas cītīgi vij ligzdas. 

    Dagdas vidusskolas 2.a klases skolēniem tika piedāvāts piedalīties radoši virtuālajā darbnīcā "Kas gulbīti baltu dara...", jo gulbis kopā ar mums izdzīvoja bargo ziemu un sagaidīja ziedošo pavasari.