Informācija

2010. gada 28. dec.

Izstādes decembrī


„Burvība dziju variācijās”    „Baltie Ziemassvētki”


Radošā darbnīca "Ziemassvētku apsveikumi"

Katrā cilvēkā mīt maza vai liela mākslinieka gars. Atraisīt to , pārsteigt pašiem sevi un attīstīt radošo domāšanu Dagdas bērnu bibliotēka aicināja Dagdas vidusskolas 3. b klasi uz radošo darbnīcu „Ziemassvētku apsveikumi”.
Skolēni ar interesi piedalījās radošajā aktivitātē.
Radošo darbnīcu vadīja Aina Kumačeva.
2010. gada 12. nov.

Literatūras izstāde MārtiņdienaiLiteratūras izstāde "Mārtiņš sedza ledus sagšu!"

Radošā darbnīca "Mārtiņdienas maska"


Visjautrākā un skaistākā Mārtiņu ieraža ir maskotie gājieni. Tie sākas Mārtiņos un turpinās līdz pat Meteņiem. Mārtiņbērni, būdeļi, ķekatas un čigāni devās no mājas uz māju, priecājās un mielojās kopā ar mājiniekiem.
9. novembrī Dagdas bērnu bibliotēkā uz radošo darbnīcu tika aicināti Dagdas vidusskolas 3. a klases skolēni un skolotāja Aija Utkina.
Radošo darbnīcu vadīja un rosināja skolēnus radoši darboties Aina Kumačeva un Ilona Bronka.
Paldies par atsaucību!

2010. gada 7. okt.

Radošā darbnīca "Lapas rudenī"

Rudenī lapu krāsu daudzveidība sniedz neizsmeļamas radošās iespējas. 4.a klases skolēni, skolotājas Silvijas vadībā, no kļavu lapām pagatavoja rozītes.
Paldies par atsaucību un piedalīšanos radošajā darbnīcā!Dzejas dienas Dagdas bērnu bibliotēkā

Dzejas dienas "Kad starp dzejas rindām lapas čaukst..."
 sadarbībā ar Dagdas vidusskolas 1. - 4. klašu skolēniem.

"Dzeja ilustrācijās"

 1. b klase


3. a klase


 3. b klase


 4. a klase


 2. a klase


 2. b klase


1. a klase

2010. gada 8. jūn.

Radošā darbnīca "Ģimenes diena"


Mums visiem ļoti ļoti patīk saņemt dāvanas. Taču ne mazāku prieku sagādā arī pati dāvināšana - īpaši, ja saņēmējam dāvaniņas patīk un viņš ir iepriecināts. Ļoti mīļas parasti ir pašdarinātas dāvaniņas.
2. a klases skolēni un skolotāja Aija Utkina izgatavoja dāvaniņu - kartīti "Vāzīte ar ziediem". Radošo darbnīcu vadīja Dagdas bērnu bibliotēkas bibliotekāre Aina Kumačeva.

Izstādes Dagdas bērnu bibliotēka 2010. gada aprīlī, maijā


Literatūras izstāde "Pavasaris - brīnumdaris!"


Literatūras izstāde "Par tavu mīlu svētāks nav nekas!"

2010. gada 19. apr.

Izstādes Dagdas bērnu bibliotēkā 2010. gada martā


"Grāmatiņ, stāsti, kas jauns!"Literatūras izstāde "Lieldienas vaicāja, kur kārs šūpoles..."


Literatūras izstāde "Aspazija - spēks un daiļums mūžam nerimstošs gars"

Radošā „Cāļu darbnīca”

26. martā Dagdas bērnu bibliotēkā darbojās radošā „Cāļu darbnīca”. Skolēni, skolotājas, bibliotekāres mācījās veidot telpiskās origami tehnikā Lieldienu rotājumu – CĀĻI.
Šo nodarbību vadīja Bērziņu pagasta bibliotēkas vadītāja un origami pulciņa vadītāja Olga Brenča.
Process bija ilgstošs, sarežģīts un interesants. Paldies par atsaucību radošās darbnīcas vadītājai un dalībniekiem.

Radošā darbnīca „Lieldienu priekam!”

24. martā Dagdas bērnu bibliotēkā tika aicināti 4.a klases skolēni un skolotāja Lidija Kartenko uz radošo darbnīcu „Lieldienu priekam!”
Tika gatavoti Lieldienu rotājumi no dažādiem materiāliem un dažādās tehnikās. Radošās darbnīcas vadītāja un ideju autore Dagdas bērnu bibliotēkas bibliotekāre Aina Kumačeva.

2010. gada 11. marts

Valentīndienas radošā darbnīca Dagdas bērnu bibliotēkā.

10. februārī Dagdas bērnu bibliotēka aicināja uz radošo darbnīcu „Valentīndienas pasts”, kuru vadīja bibliotekāre Aina Kumačeva. 5. – 8. klašu skolēni mācījās pagatavot apsveikuma kartiņas. Jaunieši ar interesi iesaistījās šajā pasākumā, kur iepazinās ar dažādiem apsveikuma kartiņu pagatavošanas veidiem.

FOTO:


Ceļojošā interaktīvā izstāde „Karlsona māja” Dagdas bērnu bibliotēkā

No 25. janvāra līdz 25. februārim Dagdas bērnu bibliotēkā viesojās ceļojošā interaktīvā izstāde „Karlsona māja”. Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni tika aicināti piedalīties pasākumā „A. Lindgrēnes grāmatu varoņi un viņu piedzīvojumi” un iepazīties ar grāmatu un zīmējumu izstādi.

Pasākumi sākās ar īsu stāstījumu par izstādes tapšanu un tās ceļošanas vēsturi. Karlsona mājā bērnus sagaidīja atraktīvais Karlsons (liela, mīksta rotaļlieta). Mājiņā varēja apskatīt Karlsona ievārījuma kolekciju, grāmatu izstādi, noskatīties multfilmas. Katra viesošanās Karlsona mājā beidzās ar jautru fotografēšanos un ievārījuma ēšanu.

Pirmsskolas vecuma bērni ar lielu prieku piedalījās zīmēšanas konkursā un labprāt krāsoja ar datorprogrammas palīdzību.

Bibliotekāres iepazīstināja 1.-5. klašu skolēnus ar grāmatu izstādi „Pasaules jautrāko nerātņu mamma – Astrida Lindgrēne”. Bērni piedalījās viktorīnās, risināja krustvārdu mīklas, zīmēja. Tika piedāvātas arī datorspēles, kur galvenā varone ir Pepija Garzeķe.
Iepazīties ar Karlsonu un viņa māju bija ieradušies 217 bērni un jaunieši, kopā
novadīti 11 pasākumi.

Sirsnīgs paldies Dagdas PII „Saulīte” skolotājām, Dagdas vidusskolas sākumskolas skolotājām, personīgi Dagdas PII „Saulīte” vad. vietniecei metodiskajā darbā I. Stalīdzānei, Dagdas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājai A. Slesarei.

FOTO: