Informācija

2021. gada 30. sept.

Rīta stunda "Lasām kopā"

27. septembrī PII “Saulīte” grupiņas “Bitītes” audzēkņi ielūkojās Bērnu literatūras nodaļā lai uzzinātu, kas tad tur īsti notiek… Bērniem tika piedāvāts noskatīties prezentāciju “Jaunākās grāmatas septembrī”, interesējošās grāmatas varēja apskatīt un līdzpaņemt lasīšanai. Kā arī pirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte” grupiņas “Bitītes” bērni uzsāka dalību lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”.2021. gada 27. sept.

Jauni lasītprasmes apvāršņi skolēniem Dagdas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā

 Kas var būt labāks par interesantas grāmatas lasīšanu drēgnajā rudens vakarā? Turklāt – grāmatu angļu valodā. Tieši šāda iespēja ir katram skolēnam Dagdas bibliotēkā Bērnu literatūras nodaļā.

Atsaucoties uz bibliotēkas vadītājas Ilonas Bronkas aicinājumu, bija sastādīts grāmatu saraksts no sērijas ‘Graded Readers’. Izvēle tika izdarīta par labu „Oxford University Press” izdevniecības grāmatām, jo tās atbilst jaunajam mācību saturam, kuru pašlaik ieviest visās Latvijas skolās.

Lai iepazīties ar daiļliteratūru angļu valodā, 9. klašu skolēni devās uz bibliotēku un klātienē uzzināja par jauno grāmatu klāstu. Katram skolēnam ir svarīgi apzināties grāmatas izvēli. Jāņem vērā valodas zināšanas līmenis, žanra veids, kā arī vārdu skaits. Lasīšana ir paredzēta vienlaicīgi ar audioieraksta klausīšanos (komplektā ir CD disks). Tādējādi, skolēni pilnveido un uzlabo izrunas prasmi.

Vienlaicīgi, skolēni veic uzdevumus uzsākot grāmatu, turpina tos lasīšanas procesā un izpilda tos grāmatu izlasot. Tāda metodiska pieeja nostiprina skolēnu lasīšanas prasmi un veicina viņu lasīt gribu.

Bibliotēkas apmeklējuma ietvaros skolēniem tika organizēta radošā darbnīca un izgatavotas krāsainas atklātnes.

Lūk, šādas ir skolēnu atsauksmes par bibliotēkas apmeklējumu:

Bibliotēkā es uzzināju, ka tur tagad parādījās jaunas grāmatas angļu valodā, kuras var lasīt savu zināšanu papildināšanai un arī labu atzīmju saņemšanai. Man patika kopā ar klasi izgatavot krāsainas atklātnes ar speciālu aparātu, tā bija jauna pieredze. Ja nebūtu šīs iespējas kopā ar skolotāju doties uz bibliotēku, tad pati es to neapmeklētu un nezinātu par šādu opciju” (Anžela Kovaļevska, 9.a klases skolniece)

.. mums pastāstīja par jaunām grāmatām, kuras ir izdotas angļu valodā, grāmatas bija jaunas un ļoti foršas. Es pašķirstīju, un man patika, es lasīju un bija saprotams, par ko iet runa. Grāmatā ir gan uzdevumi, gan pēclasīšanas testi.” (Raivis Čerņavskis, 9.a klases skolnieks)

Ļoti patika, jo bija interesanti taisīt apsveikuma kartiņu un uzzināt, ka ir grāmatas ar tādu lietderīgu informāciju, pēc kurām var mācīt un mācīties angļu valodu. Man liekas, ka tas būs lietderīgi visiem skolniekiem un ne tikai.” (Artūrs Locs, 9.a klases skolnieks)

Tagad bibliotēka ir vieta numur 1 maršrutā uz mājām!” (Linards Kalniņš, 9.a klases skolnieks)

Paldies Dagdas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas vadītājai Ilonai Bronkai par sadarbību un viesmīlību. Ir plānots iegādāties daiļliteratūru angļu valodā arī turpmāk.

Angļu valodas skolotāja Larisa Mačukāne


2021. gada 23. sept.

Aptauja "Es un Dagdas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa"

 Lai veiktu Bērnu literatūras nodaļas apmeklētāju interešu izpēti, izveidota aptaujas anketa

Anketēšanas mērķis ir noskaidrot apmeklētāju domas par Bērnu literatūras nodaļas pakalpojumu kvalitāti, lai novērtētu un uzlabotu sadarbību ar apmeklētājiem.


2021. gada 22. sept.

Krustvārdu mīkla "Dzejas dienas"

Septembris ir kā attaisnojums, kāpēc Dzejas dienu notikums drīkstētu būt svarīgāks par kādu citu steidzamu darbu, un septembris ir arī noskaņa, kas ikvienu Dzejas dienu pasākumu ievij zināmā romantikā un arī viena no tām burvīgajām tradīcijām, kas katru mūsu rudeni padara īpašu. 

Paldies par dalību krustvārdu mīklas "Dzejas dienas" atrisināšanu Amandai, Luīzei, Melānijai, Ervīnam, 5.a klasei, 9.a klasei, skolotājām Ainai Slesarei, Larisai Mačukānei.
 2021. gada 16. sept.

Nāc un iepazīsti šīs grāmatas!

Septembris

Grāmatas pirmsskolas un

jaunākā skolas vecuma bērniem


Mans pirmais putnu noteicējs

Miki,Taku. Burvju kastīte

Sārnis,Juris. Reiz… un tagad

Carfati,Einata. Varēja būt trakāk

Kofs,Indreks. Uz mājām

Polis-Polītis,Uldis. Mākonīša māja

Rungulis,Māris. Zvirbulim nenāk miegs

Zandere,Inese. Kaķis uz klavierēm

Ābola,Laila. Gadalaiku rotaļas

Estikai vēlos laimīgs būt

Bakše,Ilona. Mārīte Punktīte

Жабская,Татьяна. Я знаю, как это работает

Задерецкая,Елена. Маленький помощник

О'Коннор, Джейн. Нэнси Клэнси. Суперсыщик

Пивоварова,Ирина Михайловна. О чём думает моя голова

Можгина,Александра. Мальчик без головы

Вебб,Холли. Мышонок Трюфель


Grāmatas 5 – 6. klašu skolēniem


Herisa,Sallija. Fēlikss un Baziliks

Jēgerfelde,Jennija. Stendapa karaliene

Olsone,Kristīna. Tukšās pils noslēpums


Grāmatas vecāko klašu skolēniem


Blodone,Iveta. Meli un porcelāns

Jansone,Ilze. Laika rēķins

Ketnere,Keita. Drupaču ballīte. 4.

Krūklis,Alfreds. Kam ziedi, mežābele

Lejiņa,Virdžīnija. Straupes pilskungi

Moja,Džodžo. joprojām es. 3.

Zaķe,Ingrīda. Jūras valsis

Zeibots,Andris. Plīva

Vītiņa,Lote. Meitene

Aizsila,Ilze. Dzīvot naktij

Grosa,Maija. Spēlēt dzīvi


Nozaru literatūra


Puķe,Rojs. Piparēdiens

Montgomerija,Hedviga. Bērnudārza laiks


2021. gada 2. sept.

Septembra jubilārs


 Viens no ievērojamākajiem latviešu dzejniekiem un spilgtākajiem tautiskā romantisma pārstāvjiem.

Andrejs Pumpurs dzimis 1841. gada 22. septembrī Lieljumpravas pagasta Ķeirānu meža mājā. Beidzis Lielvārdes draudzes skolu (1856). No 1858. gada strādājis par mērnieka palīgu Vidzemē - Rembatē, Taurupē, Katriņā, Ogres muižā, Cirstos, Leimaņos, Piebalgā, Jumurdā. Īpaši nozīmīgs ir Piebalgā pavadītais laiks (1867-1872). Vecpiebalgā bija ļoti rosīga kultūras dzīve, kur A. Pumpurs aktīvi darbojās kopā ar Ati Kronvaldu, Jāni Jurjānu, Andreju Stērsti, brāļiem Kaudzītēm. Šeit tapis vairums A. Pumpura dzejoļu, lielākoties publicētu laikrakstā "Baltijas Vēstnesis". Viesojoties Lielvārdē pie vecākiem, A. Pumpurs sadraudzējās ar skolotāja palīgu Miķeli Krogzemi - Ausekli. Abiem bija kopīga interese par dzeju, folkloru un vēsturi.

Tiesa, Vecpiebalgas periodā viņš dažai labai Piebalgas meitenei esot piedāvājis roku un sirdi, arī Rātminderes jaunkundzei, kas vēlāk kļuva par Kaudzītes Matīsa sievu.

No 1874. līdz 1876. gadam Andrejs Pumpurs Rīgā strādāja R. Tomsona fabrikā, atvēra grāmatu veikalu, darbojās Rīgas Latviešu biedrībā. 1876. gadā aizbrauca uz Maskavu, kur iestājās slāvu brīvprātīgo pulkā, lai piedalītos serbu atbrīvošanās cīņās pret turkiem, bija topogrāfs Donas kazaku pulkā. Taču, kamēr šis pulks nonāca Serbijā, jau bija noslēgts pamiers. 1878. gadā A. Pumpurs beidza Odesas junkurskolu, dienēja Krievijas dienvidos. Savu klejojumu laikā dzejnieks rakstīja maz. 1882. gadā 15.rezerves bataljona sastāvā A. Pumpurs atgriezās Latvijā. 1890. gadā iznāca dzejoļu krājums "Tēvijā un svešumā".

1888. gadā, dzīvodams Tērbatā, Andrejs Pumpurs pabeidza savu eposu "Lāčplēsis".

1901. gadā, pēc atgriešanās no Ķīnas, dzejnieks saslima un 1902. gada 6. jūlijā Rīgā nomira, apbedīts Lielajos kapos. Viņa kapa vietā 1929. gadā uzstādīts K. Zāles veidots piemineklis.

Senajā Lielvārdes muižas klētī Daugavas krastā ar kolhoza "Lāčplēsis" priekšsēdētāja E.Kauliņa atbalstu 1970. gadā tika iekārtots Andreja Pumpura muzejs.

Latvietības A. Pumpura sacerējumos ir vairāk nekā citos tā laika dzejnieku darbos, katrs viņa poēzijas vai prozas darbs bijis ar skaidru nacionālpatriotisku mērķi rakstīts - viņš rakstījis romantiskus dzejoļus nacionālās pašapziņas celšanai, kuros atainots senatnes un dzimtās zemes skaistums, satīriskos dzejoļos vērsies pret pašlabuma meklētājiem (1870. gadā sarakstītajā dzejolī "Ļurbu valsts"), nereti Pumpurs pievērsies arī mīlestības tematikai. Dzejā viņš daudz izmantojis tautasdziesmu un mitoloģijas tēlus. 1867. gadā kādās kāzās sacerētā dziesmiņa "Stāsti manim, Daugaviņa" pāris gadu laikā kļuva plaši pazīstama visā Vidzemē.

letonika.lv

2021. gada 1. sept.

Tematiska izstāde "Lelles sveikas palieciet, Man nu laiks uz skolu iet!"


 

Dagdas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas literāro pasākumu darba plāns 2021. gada septembrim


Datums, laiks

Pasākuma veids, temats un nosaukums

01.09.– 30.09.

Tematiska izstāde

Lelles, sveikas palieciet,

Man nu laiks uz skolu iet!”

Zinību diena jeb, kā tā plašāk zināma,1. Septembris ir svētku diena, kurā tiek svinēta skolas gaitu uzsākšana vai atsākšana pēc vasaras brīvlaika.

01.09.– 30.09.

Literatūras izstāde

Latviešu nacionālā eposa “Lāčplēsis” autoram Andrejam Pumpuram – 180”

Dzejniekam Andrejam Pumpuram – 180 (1841–1902) Literatūras izstādē piedāvāti autora darbi, kā arī materiāli, kas sniedz ieskatu viņa dzīves un darba līkločos.

01.09.– 30.09.

Tematiska izstāde

Kad starp dzejas rindām lapas čaukst...”

Septembris

Krāsosim, lasīsim, spēlēsim spēles un rotaļāsimies ar valodu”, lasītprasmes stunda pirmsskolas audzēkņiem

Septembris

Bibliotekārā stunda

Dzejas dienas” , bibliotekārās stundas ietvaros risināsim krustvārdu mīklu.

Rudens ir romantisks gadalaiks, kurš “uzvelk dzejas žaketi”” un dodas pie lasītājiem

01.09.– 30.09.

Tematiska izstādeMiķelītis mazs vīriņš,
Tas atnāca pilnu roku”,
29. septembris – Miķeļdiena
Latviešu tradīcijas, ticējumi, godi

16.09.

Informācijas diena “Jaunieguvumi Bērnu literatūras nodaļā septembrī”Ikviens Bērnu literatūras nodaļas lietotājs varēs iepazīties ar jaunākajām grāmatām krājumā, kā arī izmantot iespēju rezervēt sev lasīšanai tīkamākos izdevumus.

16.09.

Attālināta bibliotekārā stunda “Grāmatiņ, stāsti, kas jauns!”

Pirmsskolas audzēkņus virtuāli iepazīstinām ar jaunākajām grāmatām Bērnu literatūras nodaļā

Maijs-decembris

Lasi un piedalies Bērnu, Jauniešu un vecāku žūrijā 2021!” lasīšanas veicināšanas programma