Informācija

2018. gada 29. marts

Radošā darbnīca " Izrotāsim Lieldienas"


Lieldienas - pavasara saulgrieži, ko svin par godu pavasara un saules atnākšanai. Prieku par Lieldienu tuvošanos izteic rotāšana.
Darinājumus var veidot gan raibum raibus, gan vienkrāsainus, bet tie vienmēr būs oriģināli, vajag tikai mazliet drosmes!
Darbiņā iesaitījām Dagdas vidusskolas 2a. klases skolēnus un skolotāju Ilzi Tukišu.
Radošo darbnīcu vadīja Dagdas bērnu bibliotēkas bibliotekāre Aina Kumačeva.

Foto: Aina Kumačeva

2018. gada 28. marts

Bibliotēkas darba laiks Lieldienās

29.03. - 9.00-16.00 (saīsināta darba diena)

30.03. - brīvdiena

31.03. - brīvdiena

1.04. - brīvdiena

2.04. - brīvdiena

2018. gada 23. marts

6. LASĪŠANAS SVĒTKI KRĀSLAVĀ FOTOGALERIJA

Publicēts:
http://www.kraslavasvestis.lv/galerija/foto/album/6-lasisanas-svetki-kraslavas-kulturas-nama.html
 
6. Lasīšanas svētki Krāslavas Kultūras namā 


Pievienots: 20.03.2018
Foto: Jurijs Roga; KNCB arhīvs, 2018. gada marts

6. LASĪŠANAS SVĒTKI KRĀSLAVĀ

Publicēts:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/berniem-jauniesiem-un-lasitprieka-vestnesiem.html

Bērniem, jauniešiem un lasītprieka vēstnešiem

Pievienots: 20.03.2018
Uz 6. Lasīšanas svētkiem Krāslavas Kultūras namā pulcējās lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017” (BJVŽ 2017) aktīvākie dalībnieki, kurus sveica Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas (KNCB) vadītāja Valentīna Magidas un iestādes Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Viktorija Urbanoviča.
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā no Dagdas un Krāslava novada piedalījās aptuveni pustūkstotis lasītāju, taču aizpildīja anketu tikai 418 žūrijas eksperti, bet 68 lasītāji anketas neaizpildīja, lai gan grāmatas lasīja. Tie, kuri pārstāvēja mūsu novadu Lielajos lasīšanas svētkos Nacionālajā bibliotēkā Rīgā, Krāslavas Kultūras namā padalījās savos iespaidos. Pasākuma turpinājumā rīkotāji sveica un apdāvināja žūrijas ekspertu un lasītprieka veicinātājus.
Par Lasīšanas vēstnesi – 2017. Latgales reģionā nominētā Olga Podjava, jau saņemto dāvanu klāstu tagad papildinās ar pateicību no Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas.
KNCB Atzinības par aktīvu sadarbību un sekmīgu jaunās paaudzes iesaistīšanu bibliotēkas pakalpojumu izmantošanā piešķirtas septiņām izglītības iestādēm: Krāslavas Valsts ģimnāzijai, Krāslavas pamatskolai, Krāslavas gr. Plāteru v.n. poļu pamatskolai, Varavīksnes vidusskolai, Indras pamatskolai, Robežnieku pamatskolai un Izvaltas pamatskolai.
Īpašās pateicības pasniegtas Varavīksnes vidusskolas skolotājai Jeļenai Kļimovai un Valentīnai Purpišai, Krāslavas Gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskolas skolotājai Innai Sevostjanovai, pirmsskolas izglītības iestādes (PII) „Pienenīte” skolotājām Ainai Stepiņai un Dzintrai Dzalbei, PII „Pīlādzītis” skolotājām Ilonai Kalinkai un Ilonai Eisakai.
Pateicības saņēma BJVŽ 2017 lasītājas Olga Podjava, Janīna Romanovska un Vija Sjadro.  
Par Superlasītāju 2017. gadā (izlasīja vairāk nekā 150 grāmatu) atzīta Arina Makasejeva un viņas māmiņa Vera Kovaļova.
Par aktīvu dalību konkursā „Margaritas Stārastes tēlu atdzimšana 21. gadsimtā” pateicības saņēma Samanta Adamoviča un Lija Ignatjeva.
KNCB Pateicības par ieguldīto darbu lasīšanas veicināšanā „BJVŽ 2017” piešķirtas PII „Pienenīte”, PII „Pīlādzītis” un Varavīksnes vidusskolai.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas balviņas un pateicības pasniegtas PII skolotājām Ainai Stepiņai, Dzintrai Dzalbei, Ilonai Kalinkai, Ilonai Eisakai, Ivetai Aļžanovai, Violetai Bernatei, savukārt LNB pateicības - Valentīnai Purpišai, Ludmilai Buhalovai un Verai Avotai.
Pasākumā sumināja Krāslavas un Dagdas novadu četru skolu bibliotēkas - Dagdas vidusskolas, Krāslavas pamatskolas, Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskolas un Ezernieku vidusskolas.
Pasākuma rīkotāji pateicās arī visām 16 Krāslavas un Dagdas novada bibliotēkām.
Pasākumā gaitā klātesošie tika iepazīstināti arī ar programmas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017” rezultātiem. Turpinājumā visiem bija iespēja noskatīties Daugavpils novada kultūras centra „Vārpa” izrādi „Maija un Paija”.
Juris Roga,
autora foto

2018. gada 14. marts

Lasīšanas veicināšanas programmas " Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017" rezultātiNoslēdzās lasīšanas veicināšanas programma “ Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017”. Pavisam kopīgā lasīšanā iesaistījušies ap 20 tūkstošiem dalībnieku no 668 bibliotēkām. Dagdas bērnu bibliotēkā iesaistījās 59 dalībnieki. 

Programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija, 2017” rezultāti 


5+
1.v.
Puika, kas zīmēja kaķus : pēc japāņu pasakas motīviem. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2017.
2.v.
Īsi stāstiņi par lietām / Ķēstutis Kasparavičs. - Rīga : Pētergailis, 2016.
3.v.
Pasaka par peļu pili / Maikls Bonds. - Rīga : Egmont Latvija, 2016.

9+
1.v.
Uzrodas Flata kungs! / Žaume Kuponss. - Rīga : Lauku Avīze, 2017.
2.v.
Baltais lācis : pasaku pavārgrāmata bērniem / Māra Viška, Uldis Daugaviņš, Mārtiņš Sirmais. - Rīga : Liels un mazs, 2017.
3.v.
Muris un Vufs / Timo Parvela. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017.

11+
1.v.
Pastaiga mirušo pilsētā : Pārupes spoku stāsti / Māris Rungulis. - Rīga : Liels un mazs, 2016.
2.v.
14 - 14 / Silēna Edgāra, Pols Beorns. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2017.
3.v.
Samsona ceļojums / Anete Mīrsva. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2016.

15+
1.v.
Meitene tīmeklī / Zoji Saga. - Rīga : Egmont Latvija, 2016.
2.v.
Es joprojām krītu / Šīna Vilkinsone. - Rīga : Lietusdārzs, 2017.
3.v.
Tētis / Kārlis Vērdiņš. - Rīga : Liels un mazs, 2016.

Vecāki
1.v.
Omce sūta sveicienus un atvainojas / Frēdriks Bakmans. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2016.
2.v.
Mums neredzamā gaisma / Entonijs Dors. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016.
3.v.
Ledus apelsīns / Dace Vīgante. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016.

Paldies žūrijas ekspertiem par iesaistīšanos aizraujošā lasīšanas piedzīvojumā!

Jaunākās grāmatas Dagdas bērnu bibliotēkā martāGrāmatas pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem
Гурина, Ирина. Приключения медвежонка


Grāmatas 5. – 6. klašu skolēniem

Pastiss, Stefans. Timijs Negals. Kāda tikšanās!. 3


Grāmatas vecāko klašu skolēniem
Nozaru literatūra