Informācija

2021. gada 20. maijs

"Ceļojums grāmatā turpinās..."


 PII "Saulīte"grupa "Taurenīši" pateicās Ilonai Bronkai un Ilonai Augustovai par interesantu un aizraujošu iespēju Zoom programmā apciemot Dagdas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļu un iepazīties ar jaunām grāmatām. Bērniem pēc prezentācijas ir iespēja nobalsot un pašiem izvēlēties, kādas grāmatas lasīsim. Paldies par sadarbību.

Skolotāja Jeļena Slapiņa

2021. gada 18. maijs

Nāc un iepazīsti šīs grāmatas!

 


Grāmatas pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma 

bērniem


Gundars, Lauris. Valis ir atpakaļ

Graveta, Emīlija. Surikati Ziemassvētkos

Piedzīvojumi Muminielejā

Kad mazuļi ir noguruši

Kaijaka, Diāna. Hugo meklē sapnīti

Ķezbers, Kārlis. Rūķu pasaules ceļojums

Lauku stāsti

Lībiete, Māra. Mans draugs Dzejolītis

Lisovska, Aija. Tas būs piedzīvojums, Made!

Manfelde, Andra. Pasaka par sniega kurmi

Marts, Andris. Noslēpumainās upes stāsti

Mielava, Iveta. Alfabēts atbrauc ar auto

Disney.Pixar. В поисках Немо. Подводное братство

Ицюнь,Фан. Сказка о настоящей дружбе

Книстер. Волшебница Лили. В гостях у динозавров

Одинозаврах

Grāmatas 5 – 6. klašu skolēniem


Roulinga,Dž. K. Fantastiskās būtnes un kur tās meklēt

Valjamss, Deivids. Ledus briesmonis

Valjamss, Deivids. Nezinkas


Grāmatas vecāko klašu skolēniem


Kristi, Agata. Nāve uz Nīlas

Lībiete,Māra. Lirika uz dzīves malas

Marts, Andris. Pamazām apmulst pavasarī

Marts, Andris. Pasauli mēs zīmēt sākām divatā

Migla-Streiča, Maija. Matildes gadsimts

Niedra, Andrievs. Mana bērnība un mani puikas gadi


Nozaru literatūra

Par valodu - tas ir interesanti?

Izaugt veselam digitālā pasaulē

Насекомые


2021. gada 13. maijs

Radošā darbnīca "Es savai māmiņai" Aleksandrovas pamatskolā


Aleksandrovas pamatskolas direktores vietniece audzināšanas darbā Inese Kuzņecova: "Dagdas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa maija sākumā piedāvāja mūsu skolas audzēkņiem iesaistīties radoši virtuālajā darbnīcā ”Es savai māmiņai”. Mēs ar lielāko prieku piekritām! Pārsteidza tas, ka Ilonas radošās darbnīcas norisei līdzi deva jau sagatavotus materiālus un šablonus. Viss, kas bija jāizdara mums – izgriezt, salikt un noformēt kastīti, ko vēlāk varēs vest mājās un uzdāvināt māmiņai.

Audzēkņiem ļoti patika radošais darbs. Ar aizrautību izgrieza šablonu, lika kopā un ar nepacietību gaidīja rezultātu. Kad kārbiņa bija uztaisīta, neviltots prieks bija redzams bērnu acīs, rezultāts sajūsmināja un iepriecināja katru!

Kastītes tapšanas procesā ļoti daudz jautājumu bija par to, kā tik skaisti un kārtīgi tika izgriezti taureņi, ko iedeva līdzi. Skolotāja pastāstīja metodi, kā izgriež tādus taureņus.

 Aleksandrovas pamatskolas kolektīvs saka milzīgu PALDIES par iespēju sagatavot šāda veida pārsteigumu.

Ar lepnuma sajūtu bērni veda kastītes mājās, jo tās tiks uzdāvinātas vistuvākajam un visdārgākajam cilvēkam pasaulē - māmiņai!" 

2021. gada 6. maijs

Maija jubilāri


 Dreika Dagnija (1951) –dzejniece, tulkotāja. Beigusi LVU Svešvalodu fakultātes Franču valodas un literatūras nodaļu (1980). LVU studējusi arī angļu valodu. 1989 studējusi horvātu valodu Zagrebā. Raksta dzeju un prozu. Vairāku bērnu grāmatu autore. Pirmās dzejas publikācijas – 1969. gadā. Sarakstījusi dzejoļu krājumu Brūnās zvaigznes (1971), Mēnessērdzība (1975), Sniegs un pilnmēness (1990), Ūdensvējš (1999), Dievpalīgs (2000), Avoti un zeltarīkstes (2008), Dievzirdziņi, velna zirgi (2005); literāru pasaku un tēlojumu grāmatu Burvi, mans Burvi (1998). Tulkojusi no angļu un franču valodām: (E. Hemingveja, O. de Balzaka, P. Verlēna darbi). Saņēmusi Literatūras gada balvu par H. Melevila darba Mobijs Diks tulkojumu (2004); Morisa Karēma balvu; balvu dzejā Itālijā notiekošajā Mario Dell'Agata starptautiskajā dzejas konkursā. 

  Nacionālais Apgāds, 2002

Belševica Vizma (1931–2005) – rakstniece, dzejniece, atdzejotāja, tulkotāja. LZA goda locekle (1994). Dzejas, stāstu un noveļu, autobiogrāfisku romānu, literāro pasaku autore. Dzejā dominē personības pašcieņas un tautas pašapziņas apliecinājums, spilgta, ekspresīva izteiksme. Sarakstījusi dzejoļu krājumus Visu ziemu šogad pavasaris (1955), Zemes siltums (1959), Jūra deg (1966), Gadu gredzeni (1969), Madarās (1976), Dzeltu laiks (1987), stāstu un noveļu krājumus Ķikuraga stāsti (1965), Nelaime mājās (1979), biogrāfijas prozas grāmatām Bille (1995), Bille dzīvo tālāk (1996), Billes skaistā jaunība (1999). Tulkojusi V. Šekspīra, Dž. K. Džeroma, E.A.Po, A. Milna, R. Kiplinga, E. Hemingveja, A. Puškina darbus. Izdoti Raksti (1 – 4, kopš 1999).

 Nacionālais Apgāds, 2002

2021. gada 5. maijs

Aicinām iepazīties ar lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" 2021. gada grāmatu KOLEKCIJU!

 

No 2001. gada Latvijā veiksmīgi darbojas lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija". Tā ir LR Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas finansēta Bērnu literatūras centra iniciatīva, ko raksturo visplašākais aptvērums. Programma tiek īstenota ikvienā Latvijas novadā un, kopš 2007. gada, tā ir pieejama arī ārpus Latvijas robežām. Katrai vecuma grupai ieteiktās grāmatas lasa un vērtē bērni, jaunieši, no 2012. gada – arī pieaugušie. Tādējādi, rādot priekšzīmi bērniem, par žūrijas ekspertiem ir kļuvuši daudzi vecāki, vecvecāki un skolotāji.

Kopš pirmsākumiem, kad programmā piedalījās ap 100 dalībnieku, tā ir piesaistījusi lasītāju tūkstošus. 2018. gadā programmā bija ap 20 000 lasītāji no 630 Latvijas bibliotēkām un skolām, kā arī 57 latviešu diasporas centriem citās pasaules valstīs.

Programmas mērķis ir veicināt lasītprasmi un interesi par grāmatām, vienot lasītājus un rosināt diskusijas par grāmatām, sekmēt augstvērtīgas literatūras izplatību.

Ieteiktās grāmatas palīdzēs vecākiem, skolotājiem un bibliotekāriem vieglāk orientēties bagātajā bērnu un jauniešu grāmatu klāstā. 

DAGDAS NOVADA BIBLIOTĒKAS BĒRNU LITERATŪRAS NODAĻAS literāro pasākumu darba plāns 2021. gada maijam

Maijs

Datums, laiks

Pasākuma veids, temats un nosaukums

05.05.– 31.05.

Literatūras izstāde

Spēja uzburt savu skaidro...”,dzejniecei, rakstniecei un tulkotājai Vizmai Belševicai – 90

05.05.– 31.05.

Literatūras izstāde

Spēlēju tālāk - savu itin kā dzīvi…”, latviešu rakstniecei Dagnijai Dreikai – 70

05.05.– 19.05.

Literatūras izstāde “Mammīt, viss šodien TEV!”, Māmiņu dienas ieskaņai

maijs

Virtuāli radošā darbnīca Es savai māmiņai...”, aktivitātē piedalīsies Aleksandrovas pamatskolas skolēni.

07.05.

Virtuālā viktorīna “Es & ES”,Tiešsaistes platformā Zoom sadarbībā ar Dagdas vidusskolas 8.a klasi un skolotāju Ainu Slesari

17.05.

Informācijas diena “Jaunieguvumi Bērnu literatūras nodaļā maijā, Bērnu literatūras nodaļas lietotāju iepazīstināšana ar jaunākajām grāmatām krājumā un iespēju rezervēt sev lasīšanai tīkamākos izdevumus, izmantojot autorizācijas datus

maijs

Attālināta bibliotekārā stunda “Ceļojums grāmatā turpinās...”PII “Saulīte” audzēkņi virtuāli iepazīstas ar jaunākajām grāmatām Bērnu literatūras nodaļā maijā

24.05.-

04.06.

Prāta vingrināšana ikvienam!

Anagrammas brīviem vakariem”


Maijs-decembris

Lasi un piedalies Bērnu, Jauniešu un vecāku žūrijā 2021!” lasīšanas veicināšanas programma