Informācija

2011. gada 14. marts

Datorprasmju apguve 1. klašu skolēniem


        No 28. februāra līdz 5. martam Latvijā tika rīkota Eiropas e-prasmju nedēļa ar mērķi veicināt sabiedrības sekmīgu integrāciju informācijas sabiedrībā, e-prasmju apguvi un e-pakalpojumu izmantošanu. Arī Dagdas bērnu bibliotēka iesaistījās šajā aktivitātē.
1. – 4. klašu skolēniem ir izstrādāts e- mācību kurss „Mans draugs dators”, kas varētu būt kā pirmais solis datora apgūšanā. Tas ir piemērots gan tiem skolēniem, kuriem jau ir prasmes darbā ar datoru un internetu, gan arī tiem, kuri tikai uzsāk šo prasmju apguvi. E – mācību vide ir veidota, lai nodrošinātu dažādas mācību aktivitātes:


• lasīšana, klausīšanās, skatīšanās;


• saites uz detalizētu informāciju vai interneta lapām;


• brīva pieeja no vienas kursa nodaļas vai lapas uz citu nodaļu vai lapu;


• zināšanu pārbaudes spēles, uzdevumi;


• pašpārbaudes testi.
E – mācību kurss „Mans draugs dators” sastāv no 6 nodaļām:


• Kas jāzina, lietojot datoru?


• Kā lietot internetu un bibliotēku?


• Kā zīmēt ar datoru?


• Kā rakstīt ar datoru?


• Kā sazināties ar draugiem?


• Kā atpūsties ar datoru?
3. un 4. martā Dagdas vidusskolas 1.a, 1.b klašu skolēni ar interesi apguva e-mācību kursa 1. nodaļu. Šajā nodaļā skolēni guva zināšanas par to, kādu profesiju pārstāvji darbā izmanto datoru, no kādām ierīcēm sastāv dators un kādas papildu ierīces tam iespējams pievienot, kā pareizi ieslēgt un izslēgt datoru, darbības ar peli (klikšķis, dubultklikšķis, vilkšana un nomešana), noteikumi, kas jāievēro strādājot ar datoru, tastatūra un tās taustiņu iedalījums, rakstīšana ar tastatūras palīdzību. Lai atpūtinātu acis un ķermeni, skolēni izpildīja atbilstošus vingrinājumus, kurus ieteicams izpildīt ik pa laikam, kad strādā pie datora.


Paldies par atsaucību skolotājām Lidijai Kartenko un Sofijai Voronovai.