Informācija

2022. gada 24. febr.

"Iepazīsim bibliotēku"

 18. februārī Dagdas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā viesojās Ezernieku  vidusskolas 2. klases skolēni, lai piedalītos bibliotekārajā stundā “Iepazīsim bibliotēku!” Skolēni uzzināja, kas ir bibliotēka, kā kļūt par lasītāju, kā bibliotēkā jāuzvedas, kādus pakalpojumus bibliotēka piedāvā un kā iespējams saņemt grāmatas lasīšanai līdzi uz mājām.

 Skolēni pārliecinoši spēja atbildēt uz dažādiem jautājumiem par bibliotēku, pildīja praktiskos uzdevumus, kā arī, izvēloties vienu grāmatu no bibliotēkas plaukta, atklāja viens otram, kādas grāmatas patīk lasīt. Bija patīkami dzirdēt, ka lielākā daļa jau iepriekš bijuši Dagdas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas telpās, tomēr dažiem šis bija pirmais apmeklējums.

Foto: Dace Zeiza

2022. gada 18. febr.

Jaunākās grāmatas februārī!

 Klikšķinot uz grāmatu nosaukumiem, tiks atvērts Krāslavas novada bibliotēku kopkatalogs, grāmatas pieejamība, anotācija.

Grāmatas pirmsskolas un

jaunākā skolas vecuma bērniem

Dobele,Maira. Lupatiņi pie galda

Lupatiņupilsēta

Bēge,Dīters. Mēs – cilvēki

Atpile-Jugane,Ineta. Lobuo i nalobuo

Stāraste,Margarita. Brīnumzemes pasakas

Valjamss,Deivids. Pasaulē briesmīgākie bērni 2. 2. daļa

Dirgēla,Toms. Gustavs Salmiņš liek no augšas

Gutničenko,Alla. Neparastās profesijas

Hai,Magdalena. Šausmu veikaliņš un pazudušo zobu noslēpums

Lāšena,Elīsabete Hellanne. Es esmu Dzīve

Lāšena,Elīsabete Hellanne. Es esmu Nāve

Lobels,Ārnolds. Vardes un Krupja piedzīvojumi

Samauska,Ieva. Kas tu būsi, kad izaugsi jeb Bērnudārza noslēpums

Starobiņeca,Anna. Plūktiņš

Tomusks,Ilmars. Datordullā skola


Grāmatas 5. – 6. klašu skolēniem

Skrebele,Ruta. Ervīns un Bišu vīrs

KristaBetija. Kima – mana

Pulmans,Filips. Putekļu grāmata. Otrā daļa Slepenā kopiena


Grāmatas vecāko klašu skolēniem

Avotiņa,Daina. Ceļā

Kancāne,Egita. Syltuo mola

Ness,Patriks. Nazis, ko neatlaist. 1. daļa

Rūmnieks,Valdis. Sudrabiņš

Svīre,Māra. Bailes no dziļuma

Vinogradova,Laura. Izelpas

Ziedonis,Rimants. Pastaiga

Ketnere,Keita. Divkosības akadēmija. 5. daļa


Nozaru literatūra

Aunīte,Iveta. Emociju pētnieki

Fābere,Adele. Kā runāt ar bērniem, lai bērni klausītos un kāklausīties, lai bērni runātu

Ivicka,Jekaterina. Aiz bezgalības robežām


2022. gada 15. febr.

Februāris! Grāmatiņ, stāsti, kas jauns!

 Jaunākās grāmatas februāra mēnesī, kuras nonākušas Bērnu literatūras nodaļas plauktos! Ir vērts ieskatīties grāmatu aprakstos mazākajiem lasītājiem! 


 

2022. gada 14. febr.

Radošā darbnīca "Valentīndienas ieskaņās"


Klāt februāris – mīlestības mēnesis. Mīlestības svētkiem piestāv sarkanā krāsa, tāpēc, lai Dagdas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā radītu īpašo svētku noskaņojumu, laicīgi parūpējāmies par telpu noformējumu. Sarkanās sirsniņas uzsmaida katram bibliotēkas apmeklētājam, radot labu garastāvokli un Valentīndienas noskaņojumu.

10. februārī uz pasākumu “Valentīndienas ieskaņās” tika aicināti Dagdas vidusskolas 4.a klases skolēni un skolotāja Sofija Voronova. Skolēni ar interesi klausījās par Valentīndienas rašanās vēsturi, tās sākotnējiem svētku rituāliem un pašu Svēto Valentīnu. Aplūkojot tradīcijas citviet – skaidrs, ka katrs mīl pa savam. Runā, ka Taivānā pieņemts dāvināt tikai rožu klēpjus, Vācijā dāvanām klāt jābūt šokolādes cūciņai, jo vietējie tic, ka tā simbolizē laimi, Dānijā tiek pasniegtas īpaši asprātīgas joku vēstules, savukārt Saūda Arābijā šie svētki ir aizliegti ar likumu. Lai kā arī būtu citviet, bet pie mums svētku simbolu – sirdi, varam redzēt īpaši bieži. Šajā dienā sev tuviem, mīļiem cilvēkiem mēs veltam īpašu uzmanību, pasniedzot ziedus un nelielas, bet sirsnīgas, pašu veidotas dāvaniņas. Galvenais –jādomā pozitīvi, lai uz dzīvi raudzītos ar prieku un mīlestību.

Radošajā darbnīcā skolēniem bija iespēja radoši izpausties un veidot jauku Valentīndienas dekoriņu sev vai kādam labam draugam. Daudz jau neko nevajag – papīrs, šķēres, ideja, iedvesma – pārsteigums gatavs! Šī noteikti būs interesanta, sirsnīga dāvana un neliels saldumiņš piešķirs mīlestības svētkiem īpašu noskaņu!


Lai jauka, mīļa, sirsnīga Valentīndiena!


                                                                                    


 Foto: Daina Jakovele

Dabas aizsardzības pārvalde ir uzsākusi kampaņu “Misija – KRUPIS. Izglāb princi!”


Cilvēku ietekmes rezultātā visā pasaulē strauji samazinās krupju skaits. Arī Latvijā, pieaugot satiksmes intensitātei, ik pavasari migrācijas laikā aiziet bojā neskaitāmi daudz krupju. Lai saglabātu krupju populāciju un palīdzētu tiem veiksmīgi šķērsot autoceļus, Dabas aizsardzības pārvalde (Pārvalde) aicina sabiedrību ziņot par zināmajiem autoceļu posmiem, ko gadu no gada pavasarī šķērso migrējošie krupji.

Pēc nepilniem diviem mēnešiem Latvijā sāksies intensīva krupju migrācija. Krupji modīsies no savām ziemošanas vietām mežos, parkos, lauku sētās un dosies turpināt savu dzimtu uz tuvējo ūdenstilpi. Taču daudzviet krupju vēsturiskos migrācijas ceļus tagad šķērso cilvēku būvēti autoceļi, rezultātā liela daļa krupju aiziet bojā zem auto riteņiem, nārsta vietu nesasniedzot. Tādēļ, lai palīdzētu krupjiem šajā grūtajā ceļā, esam uzsākuši kampaņu “Misija – KRUPIS. Izglāb princi!” un, gatavojoties pavasara migrācijai, aicinām ikvienu ziņot par zināmām krupju migrācijas vietām visā Latvijā,” iesaistīties kampaņā mudina Pārvaldes vecākais ekspertsVilnis Skuja.

Kampaņas“Misija – KRUPIS. Izglāb princi!” ietvaros notiks skolēnu radošo darbu konkurss, kas paredzēts bērniem un jauniešiem no 6 līdz 18 gadu vecumam. Konkursa dalībnieki sevis izvēlētā tehnikā (dzejolis, stāsts, pasaka, dziesma, skaņdarbs, glezna, zīmējums, video, instalācija, tekstilmozaīka, kolāža, izšuvums, adījums) aicināti radīt darbus par kampaņas saukli “Misija – KRUPIS. Izglāb princi!” un līdz 15.martam (ieskaitot) nosūtīt mums.

Vairāk par konkursu 

Krupja dienasgrāmata

Plašāka informācija par kampaņu


Adaptētā literatūra angļu valodā! Februāris


Level 3: A Midsummer Night's Dream Book + MP3 Pack

Classic / British English
This wonderful story of fairies, dreams and lovers is as popular today as it was in Shakespeare’s time. In a wood outside Athens, four young people are following their dreams, while fairies play strange games with them. Their world seems unreal – but is it really very different from our own?

Klasika / Britu angļu valoda

Šis brīnišķīgais stāsts par fejām, sapņiem un mīļotājiem mūsdienās ir tikpat populārs kā Šekspīra laikos. Kādā mežā ārpus Atēnām četri jaunieši seko saviem sapņiem, kamēr fejas spēlē ar viņiem dīvainas spēles. Viņu pasaule šķiet nereāla – bet vai tā tiešām ļoti atšķiras no mūsu?


Level 4: Tears of the Giraffe Book and 

Contemporary / British English The second exciting story from The No.1 Ladies' Detective Agency series. Precious Ramotswe is now known as Botswana's first and only lady detective and has many cases. She's looking for a young American who disappeared ten years ago. Will she finally marry Mr JLB Matekoni?

Mūsdienu / britu angļu valoda Otrais aizraujošais stāsts no sērijas The No.1 Ladies' Detective Agency. Dārgā Ramotsve tagad ir pazīstama kā Botsvānas pirmā un vienīgā detektīva dāma, un viņai ir daudz lietu. Viņa meklē jaunu amerikāni, kurš pazuda pirms desmit gadiem. Vai viņa beidzot apprecēsies ar JLB Matekoni kungu?

Level 4: Animal Athletes CLIL

The fastest flying insect is a dragonfly. A kangaroo can jump 13.5 metres. Dolphins are intelligent and friendly animals. Animal Athletes of land, sea and air. There are cool cats and other acrobats. Let’s read about them all.

Visātrāk lidojošais kukainis ir spāre. Ķengurs var lēkt 13,5 metrus tālu. Delfīni ir inteliģenti un draudzīgi dzīvnieki. Sauszemes, jūras un gaisa sportisti. Ir forši kaķi un citi akrobāti. Lasīsim par viņiem visiem.

Level 5: World Folk Tales

These nine stories will take the reader on an exciting journey to distant cultures and times. The collection includes folktales from South America, Africa, India, China, and Europe.

Šie deviņi stāsti aizvedīs lasītāju aizraujošā ceļojumā uz tālām kultūrām un laikiem. Kolekcijā ir tautas pasakas no Dienvidamerikas, Āfrikas, Indijas, Ķīnas un Eiropas.

Level 5: Disney PIXAR Ratatouille

In a world where people hate rats, it’s not easy to be one! Remy isn’t like other rats. He loves to cook! In Paris, Remy helps his friend Linguini cook delicious meals. Rats are not welcome in the kitchen, but good food is good food ... does it matter who makes it?

 Pasaulē, kurā cilvēki ienīst žurkas, nav viegli tādam būt! Remijs nav kā citas žurkas. Viņam patīk gatavot! Parīzē Remī palīdz savam draugam Linguini pagatavot gardas maltītes. Žurkas nav laipni gaidītas virtuvē, bet labs ēdiens ir labs ēdiens... vai ir svarīgi, kurš to gatavo?

Level 6: Animal Camouflage CLIL

When they are hunting, or when they are prey, lots of different animals hide in different ways. An Octopus changes color, insects look like sticks. Seahorses hide in coral and lizards with two heads! Can you think of any more animals that use camouflage?

Kad viņi medī vai ir medījums, daudz dažādu dzīvnieku slēpjas dažādos veidos. Astoņkājis maina krāsu, kukaiņi izskatās kā nūjas. Jūras zirdziņi slēpjas koraļļos un ķirzakas ar divām galvām! Vai varat iedomāties vēl kādus dzīvniekus, kas izmanto maskēšanos?

Level 6: The Moonstone

The Moonstone is an ancient Indian diamond which brings disaster to everyone who owns it. Rachel Verinder’s uncle gives her the diamond as a birthday present, but that same night it is stolen…

The Moonstone is now seen as the first, and one of the best, English detective novels.

Mēnessakmens ir sens Indijas dimants, kas nes postu ikvienam, kam tas pieder. Reičelas Verinderes tēvocis uzdāvina viņai dimantu kā dzimšanas dienas dāvanu, taču tajā pašā vakarā tas tiek nozagts...

Mēnessakmens tagad tiek uzskatīts par pirmo un vienu no labākajiem angļu detektīvromāniem.

Level 6: Animal Farm

Old Major, the boar, dreams of farms run by animals for animals, with liberty and equality for all. When the animals of Manor Farm, led by the pigs Napoleon and Snowball, drive out Farmer Jones and set up Animal Farm, the dream seems to be coming true.

But as the pigs become more powerful Old Major's vision turns horribly sour. 

Vecais majors, kuilis, sapņo par fermām, kuras vada lopi dzīvnieku labā, ar brīvību un vienlīdzību visiem. Kad muižas fermas dzīvnieki cūku Napoleona un Sniegabumbas vadībā izdzen fermeru Džounsu un iekārto Dzīvnieku fermu, sapnis, šķiet, piepildās.

Bet, cūkām kļūstot spēcīgākām, vecā majora redze kļūst šausmīgi skāba.

2022. gada 10. febr.

Lasītveicināšanas stunda “Adaptētā literatūra angļu valodā”

Ir daudz veidu, kā mācīties un uzlabot angļu valodu. Protams, var mācīties vārdu krājumu un gramatiku, bet vēl viens lielisks veids, kā uzlabot angļu valodas zināšanas, par kuru mēs pietiekami daudz nerunājam, ir lasīšana angļu valodā!

Skolotāja Larisa Mačukāne iepazīstināja Dagdas vidusskolas 6. a klases skolēnus ar Bērnu literatūras nodaļā pieejamo jaunāko literatūru angļu valodā.


  

2022. gada 2. febr.

Februāra jubilāri


 Māra Zālīte - dzejniece, dramaturģe, sabiedriska darbiniece.

Zālītes dzeja iezīmē visai savdabīgu krustpunktu, kur savienojas gan atbalsis no Aspazijas un Raiņa, gan tieksme turpināt 60. gadu dzejnieku aizsāktos motīvus, gan kārtējie nacionālā koda radīšanas mēģinājumi, gan 80. gadu intelektuālisms. (..) Zālītei piemīt nosliece uz universālismu un plašiem vispārinājumiem, tai pašā laikā paliekot liriski intīmai," tā par Māras Zālītes dzeju raksta Guntis Berelis.

Māra Zālīte pirmajos dzejoļu krājumos atklājusi 1970. gadu jaunatnes tēlu un tai raksturīgo problemātiku. 1980. gados pievērsusies dramaturģijai, risinot globālus jautājumus, sintezējot arhetipālas situācijas, mītisko un 20. gadsimta aktualitātes. Sarakstījusi autobiogrāfiskus romānus "Pieci pirksti" (2013) un "Paradīzes putni" (2018). Nozīmīga sabiedriskā darbiniece.


Skaidrīte Kaldupe (1922–2013) – dzejniece un rakstniece. Strādājusi par latviešu valodas un literatūras skolotāju vairākās skolās Latvijā. Bijusi Raiņa Literatūras muzeja zinātniskā līdzstrādniece. Kopš pirmās publikācijas viens no galvenajiem dzejas motīviem ir dzimtās zemes mīlestība. Skaidrītei Kaldupei piemīt jūtīga dabas uztvere, daudz uzmanības savos darbos veltījusi jūrai. Rakstījusi dzeju un prozu, arī literārās pasakas, kas daudzas veltītas Alūksnes pusei. Kopš 1960. gada nodarbojusies tikai ar rakstniecību.


2022. gada 1. febr.

Izstāde "No sveces gaisma nāca"

kad saules

ir nedaudz par maz

un dienas drusku par īsu

es lūdzu sveci dot gaismu

rāmu…gaišu…siltu…

liesmiņa piepilda telpu

ar savādi mirdzošu elpu

kūst zieduputekšņiem darināts

bišu vasks…

Februāris ir Sveču mēnesis, bet svece ir siltuma un gaismas simbols, tā silda un apņem cilvēku ar savu burvību. Sveces iededzinām, lai radītu to īpašo, mierpilno sajūtu, ko sniedz dzīvā uguns. Runā, ka sveces gaisma padarot spēcīgākas domas un jūtas. Tā apskaidro neskaidro, neapzināto, nojaušamos sapņus un vēlmes. Vaska sveces liesmā sadeg telpas gaisā esošās mikrodaļiņas (putekļi, baktērijas, vīrusi...). Sveci dedzinot, propoliss no sveces virspuses izgaro telpas gaisā, to attīrot un dezinficējot. Vaskā esošās ziedu un ziedputekšņu ēteriskās eļļas izplatās gaisā, veidojot patīkamu aromātu.

Paldies Skaidrītei par atsaucību un jauko izstādi!

Paldies arī Skaidrītes bitītēm  par smaržīgo vasku!