Informācija

2013. gada 23. okt.

Literatūras izstāde " Zelta lapkritis"


Jaunākās grāmatas Dagdas bērnu bibliotēkāGrāmatas pirmsskolas vecuma bērniem
Jaunākā skolas vecuma bērniem
Grāmatas vidējo klašu skolēniem
Grāmatas vecāko klašu skolēniem
Nozaru literatūra


2013. gada 18. okt.

Bibliotekāru pieredzes apmaiņas seminārs

Pieredzes un iedvesmu turpmākam darbam, Dagdas un Krāslavas novada bibliotekāri, 9.oktobrī devās pieredzes apmaiņas braucienā.

Semināra dalībnieki apmeklēja  Konstantinovas, Andzeļu, Robežnieku, Indras pagasta bibliotēkas

 

 

 

 Konstantinovas pagasta bibliotēka

 

 

 

 

 

 

 

Darbinieki pastāstīja par savu ieguldījumu bibliotēku izaugsmē, esošajām tradīcijām, jauninājumiem, kā arī dalījās ar praktiskiem padomiem.

 

 

 Andzeļu pagasta bibliotēkas bērnu stūrītis

 

 

 

 

Robežnieku pagasta bibliotekāres viesmīlīgā sagaidīšana

 

 

 

 

 

 

 Semināra gaitā tika apmeklēti arī divi tūrisma objekti – Jaundomes muiža un aušanas darbnīca „Indra”

  

 

 

 

Pateicamies Krāslavas novada centrālajai bibliotēkai, Dagdas novada kultūras metodiķei Inesei Plesņai un Dagdas novada pašvaldībai par transportu.

 

Bērnu, Jauniešu, Vecāku žūrija - 2013!

Šogad Bērnu/Jauniešu /Vecāku žūrijai ir elektroniskā anketa, vērtējumu par izlasītajām grāmatām var izteikt interneta vietnē.
Prieks, ka Dagdas bērnu bibliotēkā aizpildīto anketu skaits pieaug!


   


 Linda Slapiņa 
 Dagdas vidusskola 4.b klase
Darja Markova
Dagdas vidusskola 2.a klase

Renāte Ciganoviča
 Dagdas vidusskola 2 a klase