Informācija

2010. gada 20. febr.

Iesim ciemos grāmatu valstībā

10. un 14. oktobrī 2009 gada Dagdas bērnu bibliotēkā notika pasākums "Iesim ciemos grāmatu valstībā!" Pirmklasniekus un audzinātājas sagaidīja visu zinošais runcis Renārs un viesmīlīgās bibliotekāres Ilona Bronka un Aina Kumačeva.





Kas ir bibliotēka? Kāda tā ir? Kādi noteikumi jāievēro lasītājiem un interneta lietotājiem? Cik daudz grāmatu un žurnālu ir bibliotēkā? Kurš ir čaklākais lasītājs? Varbūt tas ir runcis Renārs, kas laipni izrādīja pirmklasniekiem grāmatu krātuvi? Šie un daudzi citi jautājumi tika pārrunāti jautrajā un izzinošajā pasākumā. Katru jauno lasītāju sagaidīja pārsteigums - krāsains balons.

Vai atnāksi vēl un izvēlēsies grāmatiņu? Droši vien, jo te ir daudz grāmatu, zinošas bibliotekāres un košas, plašas telpas.