Informācija

2014. gada 30. sept.

Dagdas un Krāslavas novadu 13. Grāmatu svētku ieskaņas Dagdas bērnu bibliotēkā


Dagdas vidusskolas 5. un 6. klašu skolēni apmeklē grāmatu izstādi, kura veltīta mūsu viesiem Grāmatu svētkos Gundegai Sējai un Valdim Rūmniekam.


22. septembrī PII " Saulīte" grupiņas " Ežuki" 18 audzēkņi, skolotājas Ingrīda un  Ludmila viesojās Dagdas bērnu bibliotēkā, lai uzzinātu, kas ir bibliotēka, izprast, kādēļ nepieciešamas grāmatas. Bērni atbildēja uz jautājumiem, darba lapās izkrāsoja pasaku varoņus. Dāvanā - katram audzēknim burvīga grāmatzīme!2014. gada 22. sept.

Latgales reģiona publisko bibliotēku darbinieku konference " Pi gaismus olūta veļdzietīs nuoc..."

18.-19. septembrī  Daugavpilī notika Latgales reģiona publisko bibliotēku darbinieku konference „Pi gaismys volūta veļdzietīs nuoc…”, kurā piedalījās apmēram 60 dalībnieki no Daugavpils, Balviem, Ludzas Rēzeknes, Preiļiem, Krāslavas, Līvāniem, Ilūkstes un arī no Dagdas.
            Konference norisinājās četrās sesijās, kurās tika risināti Latvijas bibliotēkām nozīmīgi jautājumi. Konferences dalībniekus uzrunāja Latgales Centrālās bibliotēkas direktore J. Šapkova un Latvijas Bibliotekāru biedrības  priekšsēdētāja  K. Pabērza.
            Bibliotēku darbinieki noklausījās interesantus priekšlasījumus, ko sniedza nozares profesionāļi un pieredzējuši lektori: organizāciju psihologs I.Krūmiņa, LNB galvenā bibliotekāre M.Krasovska, KISC vecākā referente I.Niedra, LBB priekšsēdētāja K.Pabērza, asoc. prof., Dr.hist., Latgales pētniecības institūta direktors H.Soms, asoc. prof., Dr. philol., DU Latviešu literatūras un kultūras katedras docents, rakstnieks un literatūrzinātnieks V.Lukasevičs.
Sesiju laikā tika runāts par Latgales bibliotēkām kā vietējo kopienu kultūras centriem, tika izanalizēti jautājumi par bibliotēkām šodien un rīt, spriests par Latgales publiskās bibliotēkas pievienoto vērtību, par bibliotekāru – savas profesijas prestiža veidotāju, par meklējumiem, inovācijām un darba metodēm bibliotekārajā apkalpošanā .
            Notika diskusija par bibliotekārā darba aktuālākajiem jautājumiem, inovatīvām darba metodēm,  uzsverot Latgales bibliotēku lielo lomu sabiedrībā  kultūras mantojuma glabāšanā. 
Konferences pirmajā dienā tiks prezentēta ceļojošā fotoizstāde „Latgales bibliotekārs  radošuma avots”,  kas tika īpaši gatavota, lai pēc konferences uzsāktu savu ceļojumu pa Latgales bibliotēkām.
            Konferences dalībniekiem tika piedāvāta arī bagāta kultūras programma, iepazīstinot ar Daugavpils Marka Rotko mākslas centru un Daugavpils Māla mākslas centru, kā arī tika piedāvāta iespēja apmeklēt Daugavpils valsts teātra izrādi latgaliešu valodā „Dabaseibys pūddarneica” jeb „Viņa Debešķības Laimescieka podniekdarbnīca.” 


Dagdas novada skolēni Nacionālās bibliotēkas karnevāla gājienā „ Gribu iet uz bibliotēku!”

8. septembrī, Starptautiskajā rakstpratības dienā, Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas ietvaros norisinājās karnevāla gājiens bērniem „ Gribu iet uz bibliotēku!”. Karnevāla gājienā piedalījās ap 1500 bērnu no visas Latvijas, kā arī Dagdas novada 22 veiksmīgākie domraksta „ Kā atmodināt Saulcerīti?” autori: Jānis Ciganovičs, Raimonds Eisaks, Lidija Geka, Kristīne Sudraba, Jūlija Smoļaninova, Raimonds Indrāns, Džastina Leonoviča – Batņa, Linda Slapiņa, Juris Kartenko, Veronika Mamedova, Laura Mizāne, Alīna Zvidriņa, Aļesja Rubcova, Jana Tukiša, Jūlija Mošaka, Artis Rimša, Zintis Začests, Sabīne Rapša, Baiba Pudule, Amanda Andžāne, Ilvija Čapkeviča, Sintija Zaltāne, kuri devās no Rātslaukuma pāri Akmens tiltam uz Gaismas pili! 
            Šajā pasākumā bērni demonstrēja krāšņos karnevāla tērpus par mīļākās grāmatas tēmu, piedalījās Gaismas pils iepazīšanas spēlē, radošajās darbnīcās un citās izzinošās aktivitātēs. Savukārt karnevāla noslēgumā ar īpašu koncertu bērnus priecēja Dzelzs Vilka Jauno Jāņu Orķestris.
            Katrs dalībnieks saņēma dāvanā grāmatu "Atmodināt Saulcerīti", kurā publicēti 72 oriģinālākie domraksti.
Paldies visiem karnevāla dalībniekiem, viņu vecākiem, Dagdas vidusskolas skolotājai Lidijai Kartenko, Šķaunes pamatskolas skolotājai Žannai Rapšai, Konstantinovas pagasta bibliotēkas vadītājai Ilonai Augustovai, Andrupenes pagasta bibliotēkas vadītājai Janīnai Pužai, Dagdas novada tautas bibliotēkas vecākajai bibliotekārei Inetai Leonovičai – Batņai, Santai Andžānei, Dagdas novada pašvaldībai, Svariņu pagasta pārvaldei un šoferim Antonam Vaicuļevičam par atbalstu, atsaucību, izturību!

2014. gada 10. sept.

Dagdas un Krāslavas novadu 13. Grāmatu svētki

26. septembrī Dagdā norisināsies Dagdas un Krāslavas novadu 13. Grāmatu svētki.

Novadu diena Latvijas Gaismas pilī


 
 
28. augustā  ar plašu programmu norisinājās Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) atklāšanas nedēļas Novadu diena. 
 


 
Visā ēkā ikviens interesents varēja satikties ar gandrīz 500 Novadu dienas dalībniekiem. Katrs Gaismas pils stāvs bija atvēlēts kādam Latvijas novadam, kas rādīja visu, ar ko lepojas- Latgales novads tika pārstāvēts 3.stāvā. Bija iespēja sastapt folkloras ansambļus, daiļamata meistarus, noskatīties filmas par kāzu muzikantiem, maizes ceļu, kā arī Viestura Kairiša jaunāko kinodarbu "Pelikāns tuksnesī".

Bibliotekāru pieredzes apmaiņas brauciens - Kurzemes reģiona bibliotēkas

12. un 13. jūlijā Dagdas un Krāslavas novada bibliotekāri viesojās Ventspils galvenajā bibliotēkā, kura atrodas vienā ēkā ar bērnu bibliotēku.


2009. gada labākais gada arhitektūras darbs, labākā jaunbūve Latvijā, gada labākais sabiedriskais interjers Latvijā - Pārventas bibliotēka bērniem un pieaugušajiem ar daudzpusīgu literatūras krājumu un plašu periodisko izdevumu klāstu, bezmaksas internetu, piekļuvi elektroniskajiem katalogiem un datubāzēm. Bibliotēkā notiek kultūras un mūžizglītības pasākumi, izstādes, koncerti. Bibliotēkas ēkā darbojas arī Iedzīvotāju informācijas centrs un Digitālā centra Pārventas filiāle.