Informācija

2013. gada 28. dec.

Krāslavas un Dagdas novadu bibliotekāru gada noslēguma seminārs


Izstāde " Radošais dzīvesstils sirdij un dvēselei", Dagdas pilsētas bibliotekāru vaļaspriekiNo 11. decembra līdz 14. janvārim Dagdas bērnu bibliotēkā bija apskatāmi Dagdas pilsētas bibliotekāru: Inas Babres, Ilonas Bronkas, Ainas Kumačevas, Inetas Leonovičas – Batņas, Daces Zeizas rokdarbi.
Izstādē bija aplūkojami : adījumi, tamborējumi, filcēšana, "papjē mašē" tehnika, kompozīcijas no papīra, kartiņas, dekori, suvenīri un cita veida rokdarbi.

Varbūt redzētais Jūs rosinās atklāt sevī kādu slēptu talantu .
 Pateicamies visiem darbu autoriem!

2013. gada 15. nov.

Izstāde " Stiprs, sīksts un varens kā Latvijas ozols"
12. novembrī Dagdas bērnu bibliotēkā notika tikšanās ar vairākkārtējo Latvijas, Eiropas un pasaules čempionu svaru bumbas celšanā, sporta veterānu Antonu Arnicānu.

Šobrīd viņam ir 150 diplomi, 80 medaļas un 13 kausi,
bet visvairāk Arnicāna kungs lepojas ar ANO un Unesco piešķirto Starptautiskās cilvēktiesību federācijas apbalvojumu par izciliem nopelniem svarcelšanas sportā ordeni „ Spārnotā lauva”  (2011) un Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības teicamnieka krūšu zīmi (1974).Kopš bērnības ir strādājis dažādus lauku darbus, dzēsis ugunsgrēkus un sportojis. Sācis ar 2. Sporta klasi boksā un šobrīd ir starptautiskās klases meistars svarcelšanā. Vieglatlētika, skriešana, dambrete – visi šie fiziskās aktivitātes veidi ir tuvi Antonam Arnicānam.
Latvenergo uzņēmumā viņš nostrādāja 34 gadus, 30 no tiem – par energouzraudzības inspektoru, bija un ir cienījams cilvēks savā dzimtā pilsētā Dagdā.

Ikdienā Arnicāna kunga mīļākās nodarbes ir saistītas ar lauku darbiem: stāda kartupeļus, sēj bietes, pļauj sienu zirgam, kur atgūst fizisko un garīgo spēku.

Joprojām viņš var no zemes atspiesties 30 reizes, 10 minūtēs 16 kg svaru bumbu uzraut 258 reizes, bet uzgrūst – 105 reizes.
Priecē tas, ka Arnicāna kungs uztur veselīgu aktīvu dzīves veidu. Sports viņam ir stimuls dzīvē. Turklāt viņš pats trenējas un gatavojas sacensībām bez trenera palīdzības. Savos 76 gados Antonam Arnicānam ir ne tikai vīrišķīgi laba sportiska forma, bet viņš panāk sasniegumus pasaules mēroga čempionātos, spodrinot Latvijas un Dagdas tēlu.
Paldies Antonam Arnicānam par atsaucību un interesanto stāstījumu sporta dzīvē, kā arī paldies Dagdas vidusskolas 9.b klases skolēniem, skolotājai Ainai Slesarei un Dagdas novadpētniecības biedrībai " Patria" par sadarbību!

 Dagdas vidusskolas 6.a, 6.b klases
 skolotāja Snežana SmirnovaDagdas vidusskolas 12.b klase, skolotāja Aina SlesareDagdas vidusskolas 7.b klase, 
skolotāja Olita Loče