Informācija

2019. gada 30. sept.

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Daugavpils novada bibliotēkām

26. septembrī Dagdas un Krāslavas novadu bibliotēku darbinieki devās profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas braucienā uz  Naujenes tautas bibliotēku, Latgales Centrālās bibliotēkas Jaunbūves un Piekrastes filiālbibliotēkām.
Šajā braucienā guvām daudz vērtīgu atziņu un iedvesmu savai tālākai profesionālai darbībai.
Paldies Krāslavas novada centrālajai bibliotēkai par brauciena organizēšanu un Dagdas novada pašvaldībai par transporta nodrošināšanu.

 

 

 

 


Foto: Ilona Bronka
          Nellija Osipova

2019. gada 23. sept.

Tikšanās dzejā un prozā ar novadnieci Otīliju Kromani


Septembris ir laiks, kad dzeja iziet ielās, laukumos, skolās, kultūras centros, bibliotēkās . Tā dodas pie klausītāja pašu autoru lasīta. Dzeja svin savu esību, aizskarot katru, kas tai ļaujas.
Dzejas dienu īpašā viešņa novadniece, dzejniece, kura par sevi saka, "Esmu dzīves vidū…visur un vienmēr….ja paspēju", Otīlija Kromane, kura lasīja savu dzeju!

 Paldies par kopā būšanu dzeju dienu pasākumā dzejniecei Otīlijai Kromanei , Dagdas novada Kultūras centram  , Dagdas vidusskolas direktorei Vijai Gekišai, skolotājām Ainai Slesarei, Ritai Orolei, Leonorai Brencei, Aijai Babrei un Dagdas vidusskolas skolēniem.

Foto: Ilona Bronka
         Ernests Vjaters 

2019. gada 16. sept.

Jaunākās grāmatas Dagdas novada bibliotēkas BĒRNU LITERATŪRAS NODAĻĀ 2019. gada septembrī

Grāmatas pirmsskolas un jaunākā skolas 
vecuma bērniem

Pilkijs, Deivs. Supervaronis Kapteinis Apakšbiksis un ļaundara Tipša Zvaniņbikša atgriešanās. 9 : Deiva Pilkija devītais episkais romāns / Deivs Pilkijs ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Tarvida ; redaktore Diāna Romanoviča ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 294, [10] lpp. : ilustrācijas. - (Kapteinis Apakšbiksis / Deivs Pilkijs ; 9.
Bērnu stāsti, amerikāņu.
STĀSTI BĒRNIEM -- 3.-4.klase.

Sīkbilde ISBN 9789934077807


Plūdons, Vilis. Eža kažociņš / Vilis Plūdonis ; māksliniece Marina Heniņa ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; datorgrafiķe Baiba Lūsīte-Teikmane. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 41 nenumurēta lpp. : il.
Bērnu literatūra, latviešu. Autori, latviešu.
ISBN 9789934155987.
 
Spēlējies un iepazīsti! Pretstati / il. Jordi Busquets. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - Madrid : Susaeta Ediciones. , ©2019. - [10] lpp. : il. - (Spēlējies un iepazīsti!). - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Juega y descubre. Los contrarios. - Grāmata ar cietām lapām un ar atveramiem lodziņiem. . - Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām.: cietos vākos.
Polaritāte. Latviešu valoda - Vārdu krājums.
ISBN 9789934078958


Parvela, Timo. Kepler62 / Bjērns Sortlanns, Timo Parvela ; ilustrējis Pasi Pitkenens ; no somu valodas tulkojusi Kristīne Sončika ; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 187, [2] lpp. : ilustrācijas. Vai projekts Kepler62 ir vieni vienīgi meli Sērijas pēdējā grāmatā noslēpums beidzot tiek atklāts. - 5.-7. kl. . - 9+. - Oriģ. nos.: Parvela, Timo. Kepler62. Salaisuus.
6. grām. Noslēpums.
Bērnu stāsti, somu.
ISBN 9789934079276


Takere, Krista. Fancy Nancy Clancy. Manas burvīgākās lietas / Krista Takere ; ilustrējusi Greisa Lī ; redaktore Linda Kalna ; tulkojusi Eva Jansone. - Rīga : Egmont Publishing, 2019. - 32 nenumurētas lpp.
. Manas burvīgākās lietas.
Bērnu stāsti.
STĀSTI BĒRNIEM. PAŠIEM MAZĀKAJIEM.
ISBN 9789934166075


Tenbergs, Gints. Kas dzīvo mežā? : iepazīsti Latvijas dabu! : lielisks mācību līdzeklis dabaszinībās / Ginta Tenberga teksts ; vāka un grāmatas dizaina autore Māra Alševska ; redaktore Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. , ©2019. - 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. - Grāmata bērniem saistošā un populārā veidā palīdzēs iepazīt Latvijas mežu iemītniekus. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Meža dzīvnieki - Latvija. Meža dzīvnieki - Mazuļi.
Darbi bērniem. Cietlapu grāmatas.
ISBN 9789934076138


1001 lieta, kas jāsameklē. Transportlīdzekļi/ māksliniece Stefānija Drāke ; no angļu valodas tulkojusi Skana Neimane. - [Rīga] : Madris, [2018]. - 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Transportlīdzekļi. Skaitīšana (aritmētika).
Attēlu mīklas. Darbi bērniem.
ISBN 9789984311364

Vāģi. 3 Sacentīsimies : stāsts miedziņam / tulkojusi Lāsma Rūja ; redaktore Linda Kalna. - Rīga : Egmont Publishing, 2019. - Kopenhāgena : Egmont Printing Service. - 16 lpp., 2 nenumurētas lpp. uzlīmes : ilustrācijas ; 18 cm. - Visi bērni pirms aizmigšanas labprāt klausās kādu pasaciņu. Ievediet bērnu sapņu valstībā, lasot priekšā šo jauko stāstu!. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
3. Sacentīsimies!.
Bērnu stāsti.
DISNEJA PASAULE.
ISBN 9789934166242


Pauli, Gunters. The Zebra Aircon : Zebras gaisa kondicionētājs / Gunters Pauli ; māksliniece Katerina Baha ; redaktors Guntis Kalns ; tulkojums: Lilija Berzinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019] - 39 lpp.
Angļu valoda - Mācīšana un mācīšanās (pirmsskola) - Latviešu valodā runājošie.
Izglītojošie materiāli.
ISBN 9789934079122


Zommers, Juvals. Lielā putnu grāmata / teksta un ilustrāciju autors Juvals Zommers ; tulkojums latviešu valodā: Laura Romanovska ; redaktore Astra Feldmane. - Rīga : Mansards, [2019]. , ©2019. - 64 lpp.
Darbi bērniem. Dažādi fakti.
Sīkbilde ISBN 9789934877179

Vanaga, Agnese. Plastmasas huligāni / Agnese Vanaga ; māksliniece Līva Ozola ; literārā redaktore Sigita Kušnere. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2019. - 94, [3] lpp. : il.
Bērnu literatūra, latviešu.
-- 1.-4. kl.
Sīkbilde ISBN 9789984237206


Grāmatas vecāko klašu skolēniem


Tora, Inese. varbūt vēlreiz iemīlēties : dzeja / Inese Tora ; sastādītāja, redaktore Ilona Vītola ; māksliniece Solveiga Kļaviņa. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2019]. , ©2019. - 201 lpp.

Latviešu dzeja

Sīkbilde ISBN 9789934554162


Nozaru literatūra

Svirževska, Lilita. Attīstošās un izzinošās rotaļlietas : pirmsskolas vecuma bērniem / Lilita Svirževska, Ilze Vjatere-Meinarte ; mākslinieciskais noformējums: L. Rimicāne. - Rīga : Avots, [2019]. - 117 lpp.
Darbi bērniem. Attēli.
ISBN 9789934534829


Zuili, Robērs. Kā izprast mūsu bērnu emocijas vecumā no 0-10 gadiem / Robērs Zuili ; [no franču valodas tulkojusi Inga Mackēviča ; atbildīgā redaktore Marija Leščinska ; literārā redaktore Ilze Fogele]. - [Rīga] : Jumava, 2018. - 167 lpp.
Emocijas. Bērna audzināšana.
ISBN 9789934572111

Znotiņa, Vija. Tu to vari
: jautri eksperimenti bērniem kopā ar vecākiem / Vija Znotiņa ; autores redakcijā ; Vitas Lēnertes vāka un grāmatas dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 112 lpp.

Dabaszinātnes - Eksperimenti. Daba - Vērošana. Bērnu literatūra, latviešu. Autori, latviešu.
Darbi bērniem.
Sīkbilde ISBN 9789934073236