Informācija

2018. gada 18. dec.

Dagdas NB Bērnu literatūras nodaļas lietotāju ievērībai!

Cien. Bērnu literatūras nodaļas lietotāji!

Gaišus un mierpilnus Ziemassvētkus, radošu, labām domām un darbiem bagātu Jauno gadu!

Mūsu darba laiks:
27., 28. decembrī..................09.00 - 17.00
22., 23., 24., 25., 26., 
29., 30., 31. decembrī brīvdienas;
1. janvārī..................brīvdiena

2018. gada 3. dec.

Dagdas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas literāro pasākumu plāns 2018. gada decembrim


Datums
Pasākuma nosaukums
Pasākuma
veids
Pasākuma norises vieta

06.12.
13.00-14.00


“Svētku eglītes rotas”
Bibliotekārā stunda
Bērnu literatūras nodaļa
18.12.
10.00
“Grāmatas par Ziemassvētkiem”
Rīta stunda mazajiem
Bērnu literatūras nodaļa
14.12.

“ Jaunieguvumi Dagdas bērnu bibliotēkā decembrī”
Informācijas diena
Bērnu literatūras nodaļa
Janvāris- decembris
“ Krāj un laimē Dagdas bērnu bibliotēkā”
Konkurss
Bērnu literatūras nodaļa

Datums
Izstādes nosaukums
Pasākuma norises vieta
03.12. – 31.12.
“Latviešu detektīvromānu rakstnieks – Andris Kolbergs”
Rakstniekam, scenāristam
 Andrim Kolbergam - 80
Bērnu literatūras nodaļa
03.12. – 31.12.
“ Ceļā uz Ziemassvētkiem”
Plaukta izstāde
Bērnu literatūras nodaļa
03.12. – 31.12.
“Viss par rūķiem”
Plaukta izstāde
Bērnu literatūras nodaļa
14.12. – 31.12.
“Grāmatiņ, stāsti, kas jauns!”
Jaunieguvumu izstāde
Bērnu literatūras nodaļa