Informācija

2017. gada 13. jūn.

Jaunākās grāmatas Dagdas bērnu bibliotēkā jūnijāGrāmatas pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem
Grāmatas 5. – 6. klašu skolēniem
Grāmatas vecāko klašu skolēniem