Informācija

2020. gada 15. maijs


Grāmatas pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem
Barkāne, Inga. Kaķumuižas etīdes. Pirmsskolas vecuma bērniem
Cielēna, Māra. Es protu zīmēt visu ko. Bērnu dzeja, latviešu.
 
Volfs, Tonijs. Jēcis. Trusītis kārumnieks. Pirmsskolas vecuma bērniem
 Sīkbilde
Koks, Mihaels de. Rozijas un Musas noslēpums. 2. Beļģu literatūra. Bērnu literatūra
 Sīkbilde
Uz priekšu.  Bērnu literatūra, angļu
 Sīkbilde
 Sīkbilde
Zvirgzdiņš, Juris. Rasas vasara. Bērnu stāsti, latviešu.
Sīkbilde
 Sīkbilde
 Sīkbilde


 SīkbildeGrāmatas 5.–6. klašu skolēniem

Putniņš, Māris. Mežonīgie pīrāgi un apburtais kalns. 6.grām.   Latviešu literatūra. Piedzīvojumu stāsti.
 Sīkbilde
Patersons, Džeimss. Dārgumu mednieki. 2. grāmata Briesmas Nīlas krastos.  Jaunatnes proza,  5.-7. kl.


Hantere, Ērina. Pusnakts. 2.cikls 1.  Jaunatnes proza, 5.-7. kl.
 Sīkbilde


Grāmatas vecāko klašu skolēniem

Brīdaka, Lija. Atbalss bez balss.  Latviešu romāni
Cielēna, Māra. Ballīte ar nakšņošanu.  Jaunatnes proza, latviešu.
 Sīkbilde
Veinberga, Dina. Par to es domāšu rīt.  Latviešu dzeja. Latviešu proza. Nozaru literatūra

Stīls, Filips. Pirmais atlants. Bērnu atlanti. Bērnu kartes. Ilustratīvās kartes. Darbi bērniem. Atlanti.
Levina, Marina. Vecpilsētas stāsti jeb pavisam patiesa Vecrīgas vēsture. Grāmata ir labs ceļabiedrs, jo tajā ir arī karte, dodoties ekskursijā - izstaigājot un apskatot aprakstītās Vecrīgas ielas un namus. - 5.-7. kl.
Freimane, Paula. Zelta sastāvdaļa. Mazkaloriju diēta. Kulinārija. Receptes. Attēli.
Kristals, Deivids. Mazā valodas grāmata.  Valoda un valodas. Vēsturiskā valodniecība.

Lemešonoka, Inta. Vecāku atbalsts bērnam veiksmīgas karjeras veidošanā.  Profesionālā orientācija - Mācīšana un mācīšanās. Karjeras attīstība - Mācīšana un mācīšanās. Izglītība - Vecāku līdzdalība.
Sīkbilde


2020. gada 13. maijs

Bērnu literatūras nodaļas darba kārtība no 13. maija


Dagdas novada bibliotēka no 13. maija atsāk lasītāju klātienes apkalpošanu. Bibliotēka atsāk darbu standarta vasaras darba laikā. Tomēr aicinām pievērst uzmanību tam, ka piesardzības nolūkos tiks ieviesti dažādi ierobežojumi, kas var mainīties atkarībā no situācijas.
  • Mīļo lasītāj! Ja gadījumā jūties slikti, lūdzu, nenāc uz bibliotēku, sargā sevi un citus! Zvani un piesaki grāmatu pasūtījumu, vienosimies par tā saņemšanu drošā bezkontakta ceļā ārpus bibliotēkas telpām.

  • Maksimālais lasītāju un datorlietotāju uzturēšanās laiks bibliotēkā – 30 minūtes.
  • Apmeklētāju skaits Dagdas novada bibliotēkas telpā – ierobežots (līdz 5 apmeklētājiem vienlaicīgi), ievērojot divu metru distanci. Ja bibliotēku vienlaicīgi vēlēsies apmeklēt vairāk cilvēku, bibliotēkas darbinieki aicinās pārējos uzgaidīt ārpus bibliotēkas telpām. Pagastu bibliotēkās lasītāju maksimālo skaitu nosaka katras bibliotēkas vadītājs, ņemot vērā telpu lielumu.
  • Lasītāju apkalpošana notiks šādi: ienākot bibliotēkā, lasītājs nodod izlasītās grāmatas norādītajā vietā to ievietošanai karantīnā. Pēc tam jādezinficē rokas un var doties lasītāju apkalpošanas zālē izvēlēties jaunu lasāmvielu, ievērojot divu metru distanci, pulcēšanās nav atļauta. Periodisko izdevumu lasīšana uz vietas bibliotēkā nebūs iespējama.
  • Bibliotēkas datori paredzēti tikai noteiktu darbu veikšanai (e-pastu sūtīšana, sludinājumu caurlūkošana, rēķinu samaksa internetbankā, utml.), nevis izklaidei. Lai ievērotu drošu attālumu, darbam būs pieejami divi datori, jāievēro 30 minūšu uzturēšanās laiks.
  • Bērnu literatūras nodaļa pieejama tikai vajadzīgo grāmatu sameklēšanai, datori izklaidei nebūs pieejami. Rotaļlietas un atpūtas stūrītis nebūs pieejams.
  • Lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas uzkavēšanās bibliotēkā, ja iespējams, aicinām grāmatas rezervēt jau iepriekš caur elektronisko katalogu vai pa telefonu. Bibliotēkās joprojām nenotiks nekādi publiskie pasākumi.
  • Bibliotēka patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas apmeklētājus ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm. Tāpat arī bibliotēka lūdz ievērot klepošanas un šķaudīšanas higiēnu, aizliekot priekšā elkoni.
Lai pasargātu cits citu no inficēšanās, bibliotēkas ievēros sanitārās drošības noteikumus. Notiks arī regulāra telpu, virsmu, inventāra un grāmatu dezinfekcija, kā arī regulāra telpu vēdināšana, atverot logus. Nodotās grāmatas tiks ievietotas karantīnā pirms atkārtotas ievietošanas fondā. Pie ieejas bibliotēkā būs izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi apmeklētājiem.
Aicinām sekot līdzi jaunumiem bibliotēkas emuārā http://dagdasbernubiblioteka.blogspot.com/ un sociālajā tīklā Facebook. Atbilstoši jaunajām sanitārā protokola prasībām var tikt izdarītas izmaiņas, par ko bibliotēkas lietotāji tiks informēti kā internetvidē, tā bibliotēkā uz vietas.


www.km.gov.lv

2020. gada 8. maijs

Sveiciens Māmiņdienā!

Ar baltām ievu kurpēm
un tulpju svecēm košām,
Ar pienenīšu zeltainām pļavām
un putnu dziesmām skaļām,
Ar pirmo saules staru
un baltu ķiršu zaru
Nāk pavasaris mātes sveikt!

Un man ar gribas par visu
tev lielu paldies teikt,
Ka šai pasaulē pukst mana sirds!

     Sveiciens Māmiņu dienā!

2020. gada 6. maijs

EIROPAS EKSĀMENS

Jau rīt sākas vērienīgākais eksāmens Latvijā - Eiropas eksāmens

7., 8., 9. maijā www.esmaja.lv ikviens Latvijas iedzīvotājs ir aicināts piedalīties tiešsaistes testā Eiropas eksāmens. Eiropas eksāmena mērķis ir rosināt zinātkāri un pilnveidot zināšanas par mums, Latviju, Eiropas Savienību, kā arī sekmēt piederību demokrātiskai Eiropai, atzīmējot Eiropas dienu.

Kā uzsver Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja p.i. Andris Kužnieks: “Eiropas diena, ko Eiropas Savienības dalībvalstis svin 9. maijā, ik gadu aicina atzīmēt un novērtēt eiropeisku dzīvesveidu, demokrātiju, brīvības un vērtības. Šis pavasaris ir pilns izaicinājumu, kas liek mums mācīties daudz jauna, apgūt vairāk digitālo prasmju un tehnoloģiju, sadarboties attālināti, taču tai pat laikā – neaizmirst par solidaritāti, iecietību un savstarpēja atbalsta sniegšanu – gan tepat ciematos, pilsētās, gan starp valstīm Eiropā un visā pasaulē. Šogad 9. maijā svinēsim Eiropas vienotību dažādībā digitāli, tāpēc aicinu visus – lielus un mazus – izmantot iespēju piedalīties Eiropas eksāmenā, pārbaudīt un iegūt jaunas zināšanas šajā aizraujošajā testā.”
Svarīgākais par Eiropas eksāmenu:
-          Laikā no 7.maija 8.00 līdz 9.maija 21.00 atver mājas lapu www.esmaja.lv;
-          Izvēlies sev piemēroto vecuma grupu (5.-6.klase, 7.-9.klase, vidusskola) vai jautājumu grūtības pakāpi (pieaugušajiem jautājumi dalīti trīs grūtības pakāpēs);
-          Atbildi uz 20 interesantiem jautājumiem – daļu jautājumu šogad ir veidojuši skolēni;
-          Dalies ar ziņu, ka esi nokārtojis Eiropas eksāmenu sociālajos tīklos, un piedalies kino biļešu izlozē;
-          Saņem e-pastā Apliecinājumu par dalību un uzzini iegūto punktu skaitu;
-          Labākajiem balvas! Šogad balvas saņems ne tikai individuālie uzvarētaji, bet arī aktīvākā klase, skola un augstskola.

Sīkāk par Eiropas eksāmenu www.esmaja.lv sadaļā Projekti.

Piedalies un apliecini savu zinātkāri, zināšanas un  izpratni par sevi Eiropā!

Eiropas eksāmenu organizē Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar biedrību Eiropas Kustība Latvijā.

Informācija par citiem Eiropas dienas projektiem un pasākumiem tiešsaistē www.esmaja.lv.

Sīkāka informācija Liene Valdmane, biedrība Eiropas Kustība Latvijā, liene.valdmane@gmail.com, 22144144