Informācija

2021. gada 22. dec.

Ieskats Rūķu darbnīcā "Pošam visu greznā rotā"

 Advente un Ziemassvētki ir ne tikai mierīgu pārdomu, bet arī vispārējās rosības laiks. Tas ir laiks, kad tiek veidotas rotājumu kompozīcijas un izgreznotas telpas. Ziemassvētku rotājumi rada maģiskas sajūtas un  īpašu svētku noskaņojumu. 

2021. gada 20. dec.

Virtuāls pārskats gadu griezumā “Ziemassvētku brīnumiem pa pēdām!”

Ar čiekura zvaniem vecajā, sarmotajā eglē pasaulei tiek sūtīta vēsts – tuvojas Ziemassvētki.  Brīnumu un pārsteigumu laiks! Laiks, kad piepildās vēlēšanās!  Labestības, mīlestības, sirdssiltuma piepildītus Ziemassvētkus!2021. gada 14. dec.

Decembris! Grāmatiņ, stāsti, kas jauns!

 Jaunākās grāmatas decembra mēnesī, kuras nonākušas Bērnu literatūras nodaļas plauktos! Ir vērts ieskatīties grāmatu aprakstos mazākajiem lasītājiem! 2021. gada 13. dec.

Nāc un iepazīsti šīs grāmatas! Decembris!

Nu, lūk, pienācis šī gada pēdējais mēnesis. Prieka un svētku pilnais decembris. Šajā laikā iepriecinām mūsu lasītājus ar jaunākajām grāmatām

Klikšķinot uz grāmatu nosaukumiem, tiks atvērts Krāslavas novada bibliotēku kopkatalogs, grāmatas pieejamība, anotācija. 

Grāmatas pirmsskolas un

jaunākā skolas vecuma bērniem


Nuts,Zane. Klusā karaļvalsts

PeppaPig. Uz bibliotēku

PeppaPig. Velosipēdu sacīkstes

Reinika,Veronika. Ričijs Rū rīko koncertu

VinnijsPūks. Sirsnīgi miedziņa stāsti

Gernhoizere,Suzanne. Mani transporta līdzekļi

Šukis,Daiņus. Žirafe neietilpst lapā

Ļenasa,Anna. Krāsu mošķis iet bērnudārzā

Manipirmie 1000 vārdi

NeimaneKristīne. Mušiņa, kurai sasāpējās vēders

Iešuskolā!

Auere,Margita. Maģisko zvēru skola. Gaisma izdziest!

Pilkijs,Deivs. Dogmens

Lange,Tomass. Vārdu tirgotāja un zaglis

Volunds, Eliass. Rokasgrāmata supervaroņiem. 1. daļaGrāmatas 5. – 6. klašu skolēniem

Netikumīgie

Ņekrasova,Jevgēņija. Katja un Kikimora.

Niklasons,Edgars. Atgriezies, ērgli!

Reinausa,Rēli. Mortens, Emīlija un zudušās pasaulesGrāmatas vecāko klašu skolēniem


Heigs,Mets. Pusnakts bibliotēka

Hietamies,Eve. Tētis skolā

Lasmane,Anita. Spēka vārdi ikdienai

Mertena,Rita. Dīvaiņu ģimenīte

Račs,Guntars. 365. Trešā daļa

Rušmane-Vēja,Andra. Divatne

Sameklēmani atmiņās

Tora,Inese. Aicinājums

Viguls,Arvis. Blusu cirks

Zīle,Monika. Naktsgrāmata

Цугуми,Ооба. Death Note. Black Edition. 4

Цугуми,Ооба. Death Note. Black Edition. 5

Цугуми,Ооба. Death Note. Black Edition. 6


Nozaru literatūra

Heigs,Mets. Piezīmes par nervozu planētu

Jānke,Karstens. Hanza

Kerija,Tanita. Ko domā mans pusaudzis

2021. gada 8. dec.

VOLDEMĀRA CAUNES BALVA CEĻO UZ KRĀSLAVAS NOVADU


2021. gada 26. novembrī Liepājas pilsētas Centrālās zinātniskās bibliotēkas 244. gadskārtas konferences otrajā daļā svinīgi tika paziņoti Voldemāra Caunes balvas „Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem” uzvarētāji.

Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka no 2007. gada izsludina konkursu Voldemāra Caunes balvai „Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem”, kuru piešķir reizi gadā bibliotekāriem, kuri vispārliecinošāk, aktīvāk un sekmīgāk veicina jaunās paaudzes iesaistīšanu bibliotēku pakalpojumu izmantošanā, motivējot bērnus un jauniešus vairāk lasīt, mācīties un attīstīt savas radošās spējas.

Šogad apbalvojumu minētajā nominācijā saņēma Kalētu pagasta bibliotēkas vadītāja Elita Jaunzeme un Krāslavas novada Dagdas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Ilona Bronka.

Kopumā balvai tika iesniegti pieci pieteikumi, ko izskatīja konkursa pieteikumu izvērtēšanas žūrijas komisija, ko pārstāvēja arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova.

Krāslavas novada Dagdas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītājai balva piešķirta par radošo darbību, aktīvi un sekmīgi veicinot bērnu un jauniešu iesaistīšanu bibliotēkas pakalpojumu izmantošanā, īpaši darbojoties ar bērniem un jauniešiem.

 Nenoliedzami pelnoši Dagdas Bērnu literatūras nodaļa ik gadu saņem atzinības vārdus par mākslinieciskās vides veidošanu un uzturēšanu bibliotēkas telpās. Bibliotēkas telpās manāma identiska un rotaļīga atmosfēra ar līdzsvarotiem vizuāliem elementiem, kas uztur veseluma un gaumes kompozīciju, atbilstoši mērķauditorijai. Suvenīri un dekori, pašu rokām darināti, krāsainās kartiņas, lādītes, rotājumi utt. no grāmatu un žurnālu autoriem, pēc personīgās un speciālistu pieredzes meistarklasēs katrreiz sasauc lielu jaunu un pieredzējušo amatnieku pulku. Vēl viens bibliotekāres nopelns vietējās kopienas saliedēšanā un aktivizēšanā ir pamanīt un uzrunāt vietējos talantīgos bērnus un jauniešus, kas labprāt stāsta un rāda savus sasniegumus mākslā, literatūrā un hobija nozares pārzināšanā.

Ilona ar savu iniciatīvu aktīvi iesaistās valsts valodas, latgaliešu valodas, senvārdu un apvidvārdu saglabāšanā. Mēneša joku sleja, viktorīnas, anagrammas, krustvārdu mīklas, vārdu spēles, virtuālais dialogs u.c. - to Ilona integrē savā darbā ar bibliotēkas lietotājiem, neskatoties uz saspringto laiku. Šogad sadarbībā ar kolēģi, vietējiem pagastu iedzīvotājiem un uzņēmējiem tika izgatavota galda spēle „Putreņvourdu vuoceleite”, kas atspoguļo vietējo pagastu latgaliešu apvidvārdu izmantošanas prasmes un tradīcijas.

Lai veicinātu Dagdas BLN lietotāju komunikācijas pilnveidošanas iespējas, projekta ietvaros Dagdas bērnu literatūras nodaļas apmeklētāji tika nodrošināti ar jaunām modernām tehnoloģijām, papildus nodrošinot pilnvērtīgu komunikācijas iespēju jauniešu vidū, iesaistot tos grupas darbā, izmantojot interaktīvas iekārtas. Dagdas BLN vadītāja Ilona Bronka aktīvi papildina savas viedās prasmes, kas līdzi nes medijpratību zināšanu un prasmju kopumu, piedāvājot viedās iespējas un pakalpojumus ne tikai bērniem un jauniešiem, bet arī bibliotēku darbiniekiem. Šogad aktīvi tika aprobētas LEADER programmas projekta iekārtas un programmas, kas manāmi piesaista mūsdienu jaunatni bibliotēkas grupu tiešsaistes un klātienes pasākumos un ikdienas apmeklējumos.

Dagdas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa ar savu darbību veicina bibliotēkas atpazīstamību vietējā kopienā un popularizē tās pozitīvu tēlu.

Voldemārs Caune, bibliotekārs, bibliogrāfs un žurnālists, no 1919. gada līdz 1923.

gadam strādāja par pārzini Liepājas pilsētas bibliotēkā, kur 1919. gada 16. decembrī atklāja

pirmo bērnu literatūras nodaļu. 1947. gadā, paplašinot pilsētas 1.bibliotēkas bērnu nodaļu, tika

izveidota Liepājas 1.bērnu bibliotēka.

Žaneta Moiseja,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas metodiķe
2021. gada 1. dec.

Adaptētā literatūra angļu valodā!

 

Vongs, Arlene. Town Mouse and Country Mouse

Town Mouse and Country Mouse are good friends. Town Mouse goes to visit the country and Country Mouse goes to visit the town. Do they like it there? Do they want to come home?

Pilsētas pele un lauku pele ir labi draugi. Town Mouse dodas apciemot valsti, bet Lauku pele dodas apmeklēt pilsētu.


Crook, Marie. A Bug's Life

An ant’s life is difficult. Every day they have to find food, but the grasshoppers take it. Flik has an idea! They can fight the grasshoppers. But grasshoppers are bigger than ants! Can Flik find some friends to help? Can they work together to fight the grasshoppers?

Skudras dzīve ir grūta. Katru dienu viņiem ir jāatrod barība, bet sienāži to paņem. Flikam ir ideja! Viņi var cīnīties ar sienāžiem. Bet sienāži ir lielāki par skudrām! Vai Fliks var atrast draugus, kas palīdzētu? Vai viņi var sadarboties, lai cīnītos pret sienāžiem?

Wilson,Rachrl. Butterflies and Frogs

Hannah is a scientist and she studies animals. She wants to show you two animals with amazing life cycles … a butterfly and a frog.The Peacock butterfly lives in Europe. The Red-eyed tree frog lives in the rainforests of Central and South America. Which one hibernates? Which one is nocturnal? Let’s take a look …

Hanna ir zinātniece un pēta dzīvniekus. Viņa vēlas jums parādīt divus dzīvniekus ar pārsteidzošiem dzīves cikliem… tauriņu un vardi. Pāvs tauriņš dzīvo Eiropā. Sarkano acu koku varde dzīvo Centrālamerikas un Dienvidamerikas lietus mežos. Kurš pārziemo? Kura no tām ir nakts? Apskatīsim…

Hans Christian Andersen. Thumbelina

Thumbelina is a very small girl. She sleeps ina shell next to the window. One night, an ugly toad takes her. She is scared, she wants to go home! She meets fish, insects and a bird... Can she find a prince?

Īkstīte ir ļoti maza meitene. Viņa guļ čaulā blakus logam. Kādu nakti viņu paņem neglīts krupis. Viņai ir bail, viņa grib mājās! Viņa satiek zivis, kukaiņus un putnu ... Vai viņa var atrast princi?  

Crook, Marie. Storm!

There is going to be a big storm and Jenny’s son John loves storms. John counts the seconds between the thunder and the lightning. This tells him how far away the lightning is. Their dog, Patty, is scared because thunder is louder for dogs!

Do you know how hailstones form? How to stay safe in a tornado? Why sandstorms are so dangerous? Or how big a hurricane can be? John does and now you can too!

Būs liela vētra, un Dženijas dēls Džons mīl vētras. Jānis skaita sekundes starp pērkonu un zibeni. Tas viņam parāda, cik tālu atrodas zibens. Viņu suns Petijs ir nobijies, jo pērkons suņiem ir skaļāks!

Vai jūs zināt, kā veidojas krusas? Kā saglabāt drošību viesuļvētras laikā? Kāpēc smilšu vētras ir tik bīstamas? Vai arī cik liela var būt viesuļvētra? Jānis dara, un tagad arī jūs varat!

GroganJohn. Marley and Me

John and Jenny were just beginning their life together. They were young and in love. Then they brought home Marley, a wiggly yellow fur ball of a puppy. This is the heartwarming and unforgettable story of a family in the making and the wondrously neurotic dog who taught them what really matters in life.

Džons un Dženija tikko sāka savu kopdzīvi. Viņi bija jauni un iemīlējušies. Tad viņi atveda mājās Mārliju, ļodzīgu dzeltenu kucēna kažokādu. Šis ir sirsnīgs un neaizmirstams stāsts par topošo ģimeni un brīnišķīgi neirotisko suni, kurš iemācīja viņiem to, kas dzīvē patiešām ir svarīgs.

Twain,Mark. The Prince and the Pauper

Two babies are born on the same day in England. One boy is a prince and the other boy is from a very poor family. Ten years later, they change places for a game. But then the old king dies and they cannot change back. Will the poor boy be the new King of England?

Anglijā vienā dienā piedzimst divi mazuļi. Viens zēns ir princis, bet otrs ir no ļoti nabadzīgas ģimenes. Pēc desmit gadiem viņi maina vietas spēlēšanai. Bet tad vecais karalis nomirst, un viņi nevar atgriezties atpakaļ. Vai nabaga zēns būs jaunais Anglijas karalis?

Verne,Jules. The Mysterious Island

There are three men, a boy and a dog in a balloon over the Pacific, but only two men and the boy arrive on a strange island. Mysterious things happen to them there. Are there other people on the island? Where is the other man and his dog? Will they see their homes again?

Ir trīs vīrieši, zēns un suns gaisa balonā virs Klusā okeāna, bet tikai divi vīrieši un zēns ierodas dīvainā salā. Tur ar viņiem notiek mistiskas lietas. Vai uz salas ir citi cilvēki? Kur ir otrs vīrietis un viņa suns? Vai viņi atkal redzēs savas mājas?

Decembra jubilārs - Zigmunds Skujiņš


 Z. Skujiņš ir viens no izcilākajiem un populārākajiem 20. gs. otrās puses latviešu rakstniekiem, kura darbi jau 50. gadu otrajā pusē atjaunoja saikni ar neatkarības perioda latviešu literatūru. Gan daiļliteratūrā, gan publicistikā un sabiedriskajā darbā Z. Skujiņš aicinājis noticēt tautas spēkam, izzināt latviešu tautas, Latvijas, Rīgas vēsturi, tautai nozīmīgas personības, vērtības un tradīcijas, sargāt, kopt un attīstīt latviešu valodu, vērsies pret pārkrievošanu. Kā viens no izcilākajiem prozistiem un latviešu stāsta un noveles meistariem 60.–70. gadu mijā Z. Skujiņš radikāli mainījis latviešu prozas kopainu un aizsāka latviešu moderno prozu, 80. un 90. gados radījis izcilus romānus un laikabiedru portretējumus.