Informācija

2016. gada 15. janv.

" DAGDAS NOVADA LEPNUMS 2015"

 Janvāris ir īpašs mēnesis. Tiek nosauktas nominācijas, dalītas tādas vai citādas gada balvas, teikti atzinīgi vārdi, labus darbus nosaucot un godinot labo darbu veicējus .

Jau ceturto gadu notiek Dagdas novada skolēnu eseju konkurss "Dagdas novada lepnums 2015". Skolēni  savos  darbos  pauda  savu  mīlestību, atzinību  skolotājiem, ģimenes  locekļiem, izciliem  sava  aroda  meistariem  un  skolasbiedriem. 

Paldies Baibai Annai par darba novērtējumu, par sirsnīgiem un mīļiem vārdiem!

2016. gada 12. janv.

Jaunākās grāmatas Dagdas bērnu bibliotēkā 2016. gada janvārīGrāmatas pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem

Grāmatas 5. – 6. klašu skolēniem
Grāmatas vecāko klašu skolēniem
Nozaru literatūra


2016. gada 6. janv.

Literatūras izstādes 2016. gada janvārīLiteratūras izstāde
 " Viss nāk un aiziet tālumā...."
komponistam Raimondam Paulam - 80

Literatūras izstāde " Janvāris - ziemas, balto taku mēnesis"