Informācija

2014. gada 11. dec.

Dagdas novada bibliotekāri pasākumā Salacgrīvā "Lielā lasītāju balva 2014"

5. decembrī Salacgrīvas kultūras namā notika Lauku bibliotēku atbalsta biedrības 2014.gada akcijas "Atbalsts lauku bibliotēkām" noslēguma sarīkojums  „Lielā lasītāju balva 2014”. Konkurss par vislasītākajām grāmatām notiek jau desmito reizi. Šogad pirmo reizi ņēma vērā grāmatas, kas nākušas klajā pēdējo trīs gadu laikā. Bibliotekāri no 623 bibliotēkām savāca statistikas datus, kura no jaunajām grāmatām ir visvairāk pieprasīta.

Apbalvošanai izvirzīja grāmatas septiņās nominācijās: oriģinālprozā; oriģināldzejā; tulkotajā daiļliteratūrā; bērnu oriģinālliteratūrā; tulkotajā bērnu literatūrā; dokumentālajā un zinātniski populārajā oriģinālliteratūrā; tulkotajā dokumentālajā literatūrā.


Katrā nominācijā visvairāk lasītajai grāmatai tika pasniegta “Lielā lasītāju balva 2014”:oriģinālprozāAnnas Skaidrītes Gailītes romāns “Vienā dienā – visa dzīve”;oriģināldzejā  - Ingas Gailes dzejoļu krājums “Migla”;tulkotajā daiļliteratūrā – britu autores E.L. Džeimsas romāns “Greja piecdesmit nokrāsas”;bērnu oriģinālliteratūrāRutas Skrebeles grāmata “Palaidnību karaļa Jāņa B. dienasgrāmata”;tulkotajā bērnu literatūrā – amerikāņu rakstnieka Džefa Kinnija “Grega dienasgrāmata”;dokumentālajā un zinātniski populārajā oriģinālliteratūrāIngas Jērumas dialogs ar Valmieras Drāmas teātra izrāžu vadītāju Regīnu Devīti “No Zentas līdz Zentai”;tulkotajā dokumentālajā literatūrāEstesas Klarisas Pinkolas grāmata “Sievietes, kuras skrien ar vilkiem”.


Foto: Dace Zeiza

2014. gada 3. dec.

Latgales reģiona konference " Lasītprasmes veicināšana Eiropā un Latvijā"

Preiļu Galvenā bibliotēka un Bērnu literatūras nodaļa sadarbībā ar EDIC Austrumlatgalē 28. novembrī organizēja Latgales reģiona konferenci “Lasītprasmes veicināšana Eiropā un Latvijā”, kurā  piedalījās Latgales publisko un skolu bibliotēku darbinieki.

 Konferences pirmajā sesijā tika diskutēts par lasītprasmi kā vienu no 21.gadsimta sabiedrības pamatprasībām, publisko bibliotēku lomu neformālajā izglītībā, partnerību un sadarbību starptautiskajā projektā "Lasītprasmes attīstība caur radošumu", kā arī "The Challenge" izglītojošo spēli, kas palīdz bērniem atgriezties skolā.Savukārt otrajā sesijā tika pārrunāts par publisko un skolu bibliotēku lomu lasītprasmes veicināšanā, tika organizēts darbs grupās par tēmu "Lasītprasmes veicināšana - pieredze, priekšlikumi", kā arī notika diskusijas. Konferencē piedalījās Dagdas bērnu bibliotēkas vadītāja Ilona Bronka, Dagdas novada tautas bibliotēkas vecākā bibliotekāre Ineta Leonoviča-Batņa un Dagdas vidusskolas bibliotekāre Ina Babre

Foto: Preiļu Galvenā bibliotēka