Informācija

2022. gada 23. marts

Lielie lasīšanas svētki sekmīgi aizritējuši!


Visaugstāk vērtēto 15 godalgoto grāmatu izlase Lielajos lasīšanas svētkos -

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2021 noslēgums

aizritējis Ukrainas zīmē.

Piektdien, 18. martā tiešsaistē Latvijas Nacionālā bibliotēkā (LNB) notika LNB lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021” svinīgais noslēguma pasākums. Ceremonijas ierakstu iespējams noskatīties LNB Youtube lapā. Programmas uzdevums, no tās pirmsākumiem 2001.gadā, ir palīdzēt satikties grāmatām un to lasītājiem, nodrošināt plašāku piekļuvi nesen izdotām grāmatām un ar pozitīviem stimuliem rosināt lasītāju kopienas veidošanos un komunicēšanu gan Latvijā, gan latviešu diasporas centros 30 pasaules valstīs. Kopumā programmā iesaistījās 859 skolas un bibliotēkas, radot labvēlīgus apstākļus lasīšanai un sarunām par grāmatām. 15630 lasītāji vecumā no 5 gadiem līdz pat sirmam vecumam sniedza arī rakstisku vērtējumu par izlasīto, autori jau saņēmuši grāmatu vērtējumus.

Lielie lasīšanas svētki aizritēja solidaritātes noskaņā ar kara ciešanu plosīto Ukrainu. Tulkotājs Māris Salējs, saņemot balvu par 9+ vecumgrupas lasītāju visaugstāk vērtēto grāmatu - ukraiņu rakstnieces Halinas Vdovičenko grāmatu “36 un 6 kaķi”, aizkustinājumā atzina, ka bērnu žūrija ir vispatiesākā un godīgākā žūrija. Savā un autores vārdā viņš pateicās visiem vērtētājiem un nolasīja emocionāli ļoti skaudro, bet gaišu cerību pilno ukraiņu rakstnieces tikko sarakstīto pasaku “Mākoņu puzlis”:

Atskrēja ļaunas uguns lapsenes. Tās bez žēlastības iznīcināja visu virs zemes. Nodedzināja mājas un dzelzceļus, iznīcināja vilcienus un tiltus, kalniņus, batutus un šūpoles. Pieaugušie cīnījās uz dzīvību un nāvi ar trakajām lapsenēm, pieaugušie centās aizsegt debesis no nāvējošajiem dzeloņiem – bet nebija ar ko. [..] Mākoņu puzlis sadega ugunī. No tā pāri nepalika nekas. Nekas, izņemot divus paglābušos gabaliņus. Viens atradās starp grāmatas lapām, cits bija iekritis zemē, kā aizmirsta sēkliņa.”

Pasaka stāsta par bērniem, kuriem izdodas ar mākoņu puzli kā kupolu, ko var noturēt tikai iztēles un domu spēku, aizvērt debesis. “Viņi nezināja, kas tas nav iespējams. Un tādēļ to paveica.” To Māris Salējs novēlēja arī visiem pieaugušajiem.

Izdevniecības “Latvijas Mediji” vadītāja Evija Veide savā apsveikuma runā atzīmēja, ka bērnu žūrija Halinas Vdovičenko grāmatu lasīja pagājušajā gadā, kad mazie lasītāji vēl nepazina Ukrainas karoga krāsas un nezināja pilsētu nosaukumus. Grāmata “36 un 6 kaķi” ir laba bērnu grāmata un tajā tautība un vieta nav svarīgas, atzina izdevēja. “Šī grāmata ir prieka sēkliņa, un drosme ir viena no šīs grāmatas morālēm”.

2021. gada “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” kolekciju veidoja 28 grāmatas no 8 izdevniecībām. Tās bija 11 oriģinālliteratūras grāmatas un 17 tulkojumi no 10 valodām – igauņu, lietuviešu, somu, zviedru, ukraiņu, franču, angļu, vācu un nīderlandiešu. Pirmo trīs vietu atzinību ieguvušas 7 oriģinālliteratūras grāmatas un 8 tulkojumi. Lūk, uzvarētāji:

5+ grupā:

1.vieta – Agnese Vanaga “Pagalma enciklopēdija jeb kas tad tas?” (il. Agate Lielpētere. Zvaigzne ABC, 2020)

2.vieta – Juris Zvirgzdiņš “Kapteiņa zirdziņš” (il. Mārtiņš Zutis. Liels un mazs, 2020)

3.vieta – Bens Berants “Bubuļbailes” (tulk. Gunta Apse. Latvijas Mediji, 2020)

9+ grupā:

1.vieta – Halina Vdovičenko “36 un 6 kaķi” (tulk. Māris Salējs. Latvijas Mediji, 2020)

2.vieta – Mika Kerenens “Armando” (tulk. Daila Ozola. Pētergailis, 2020)

3.vieta – Ieva Melgalve, Elizabete Lukšo-Ražinska “Emī un Rū. Robota sirds. (Tuta Media, 2020)

11+ grupā:

1.vieta – Sāra Penipārkere “Pakss” (tulk. Laura Bebre. Zvaigzne ABC, 2020)

2.vieta – Dzintars Tilaks. “Šausmiņa” (Zvaigzne ABC, 2020)

3.vieta – Ulfs Starks “Bēguļi” (tulk. Jolanta Pētersone. Liels un mazs, 2020)

15+ grupā:

1.vieta – Džeina Šteinberga. “Lasītāja” (Zvaigzne ABC, 2020)

2.vieta – Dženija Hana “Visiem zēniem, kurus esmu mīlējusi” (tulk. Krista Betija Samauska. Zvaigzne ABC, 2020)

3.vieta – Katrīna Randela “Čells, Sofija un Parīzes jumti” (tulk. Māra Poļakova. Jāņa Rozes apgāds, 2020)

Vecāku žūrija:

1.vieta – Laura Vinogradova “Upe” (Zvaigzne ABC, 2020)

2.vieta – Delfīne de Vigāna “Lojalitātes” (tulk. Inta Šmite. Jāņa Rozes apgāds, 2020)

3.vieta – Kristīne Ulberga “Kariete uz Santjago” (Dienas Grāmata, 2020)

Tik lieli panākumi oriģinālliteratūrai lasīšanas veicināšanas programmas 21 gada pastāvēšanas laikā nav bieži novēroti. Lasītājs pieprasa nozīmīgus, interesantus stāstus, ar kuriem identificēties. Agneses Vanagas “Pagalma enciklopēdija jeb kas tad tas?” mudina būt vērīgiem, būt iejūtīgiem cilvēkiem. Vairāk nekā 1500 visaugstāko vērtējumu piemērs ir kādas Suntažu vidusskolas bibliotēkas lasītājas pārdomas:

Cik šī bija gudra grāmatas! Es tik daudz jauna uzzināju, man patika arī, kā tas bija uzrakstīts, lai visi saprastu. Patika, ka kaķis bija apmierināts ar dzīvi laukos, es arī dzīvoju laukos. Turpmāk uzmanīgāk vērošu, kas notiek manā pagalmā”.

Par Jura Zvirgzdiņa “Kapteiņa zirdziņu” saņemtas šādas Limbažu novada Alojas pilsētas bibliotēkas lasītājas pārdomas: “Sirsnīga grāmata. Man arī ir koka zirdziņš, es mēģināšu neaizmirst savas mantas, glabāšu un reizēm paskatīšos, lai nav viņas bēdīgas. Paņēmu vēlreiz šo grāmatu bibliotēkā lasīt”. Ievas Melgalves un Elizabetes Lukšo-Ražinskas “Emī un Rū. Robota sirds” izdevēja Marta Selecka: “No televīzijas seriāla izauga grāmata, no seriāla skatītājiem – lasītāji”. Arī rakstnieku Dzintaru Tilaku sajūsmina augstais novērtējums grāmatai “Šausmiņa”, bērnu vērtējumus viņš pārlasījis jau vairākkārt un daudz par tiem domājis. Aizkustināta bija arī grāmatas “Lasītāja” autore Džeina Šteinberga: “Vai es drīkstu priecāties? Lai nepieļautu, ka ļaunais uzvar, ir jāpriecājas”. Rakstnieces debija sākotnēji nebija iecerēta kā grāmata jauniešiem, bet tā ir uzrunājusi 15+ auditoriju un rosinājusi uz pārdomām. Kāds Limbažu Valsts ģimnāzijas lasītājs raksta: „Manuprāt, šī grāmata lieliski atspoguļo, cik tālu tehnoloģijas var attīstīties, ka tās var pārņemt cilvēku prātus. Šī grāmata palīdz nonākt pie viedokļu dalījuma un dažādības, mākslīgais intelekts var būt ne tikai cilvēces bieds, bet arī sabiedrotais, kas var palīdzēt cilvēkiem veikt vairākus uzdevumus”.

Arī Vecāku žūrijas visaugstāk novērtētā ir tieši oriģinālliteratūra. Lauras Vinogradovas “Upe” ieguvusi 1.vietu, autores vērtējumā svarīgākais ir dzīvot patikšana un salīdzinājumā - upes nebeidzamais tecējums. Savukārt, lasītāja no Indras raksta: “Tā aizkustināja, lasot galvenās varones pārdzīvojumus. Ja sirdij nav miera, tad ir ļoti grūti pilnvērtīgi dzīvot, un ļoti labi, ja var paņemt atelpu un smelties no dabas spēku un enerģiju, lai sakārtotu savu iekšējo stāvokli”. Ievērojamu atzinību saņēmusi Kristīnes Ulbergas “Kariete uz Santjago”. No Talsu novada Īves bibliotēkas ir saņemts šāds vērtējums: “Svētceļojums - tie ir ne tikai noietie kilometri, bet vispirms tas ir ceļš pie sevis. Un šis dažreiz ir grūtāks, nekā fiziski noietie kilometri un noberztās kājas. Un, protams, katram vecumam arī skatījums uz pasauli ir savādāks”.

Tulkotās literatūras visaugstāk novērtēto grāmatu vidū ir zviedru bērnu literatūras ikona – Ulfs Starks ar grāmatu “Bēguļi”, kas atstājusi spēcīgu iespaidu uz lasītājiem. Bauskas novada Gailīšu bibliotēkas lasītāja raksta: “Grāmata lika man daudz domāt. Vai pēc nāves ir dzīve, vai radi satiekas tur debesīs, jo vecaistēvs dzīves beigās pārvērtās un vēlējās zināt gudrus vārdus, lai satiktu vecmāmiņu debesīs. Grāmata lika domāt, kā jāizturas pret vecomāti un vecotēvu, kamēr viņi vēl ir šeit, es mīlu viņus un tagad rūpēšos vairāk, nākšu biežāk ciemos un palīdzēšu darbiņos”.

Igaunijā dzīvojošā somu rakstnieka Mika Kerenena grāmata “Armando” rāda multietnisku sabiedrību, stāsta, kā komunicēt vienam ar otru, cienot un jūtot atbildību par līdzcilvēkiem. Tulkotāja Daila Ozola pauda savu prieku par grāmatas panākumiem: “Vecāki runā citā valodā. Mazajam zēnam neklājas viegli, taču viņš uzvar ar drosmi. Tādi bērni ir nevis jāatstumj, bet jāatbalsta”. Interesanti, ka grāmata Igaunijā ir bijis pasūtījuma darbs Tallinas centrālās bibliotēkas konkursam, autors priecājas par latviešu lasītāju augsto novērtējumu integrācijas tēmu risinošajam stāstam.

Vecāku žūrijas kolekcijas viens no visaugstāk vērtētajiem darbiem ir franču rakstnieces Delfīnes de Vigānas grāmata “Lojalitātes” – emocionāli ļoti spēcīgs stāsts par skolotāju, šķirtu ģimeni un pusaudzi, kurš salūzt zem pieaugušo problēmu risināšanas smaguma. Tulkotāja Inta Šmite, kura ir saņēmusi Starptautisko Jāņa Baltvilka balvu par otru šīs franču rakstnieces darbu “No un es”, atzīmēja, ka šī grāmata ir ļoti būtiska un jāizlasa katram vecākam un skolotājam. Ir grūti aptvert, cik pašaizliedzīgi spēj būt bērni. Vārdam “lojalitāte” ir radusies jauna nianse.

Vai rakstniekam, tulkotājam, ilustratoram un izdevējam ir svarīgi saņemt daudzskaitlīgu, atklātu un godīgu vērtējumu par savu veikumu? Dažkārt pusvārdos, vaļsirdīgo vērtējumu daudzveidībā visprecīzāk saskatāma grāmatu un lasīšanas pravietiskā nozīme. Tā ir iespējams skaidrāk apjaust, vai lasītājs ir uztvēris, ko autors vēlējies pateikt. Un kāds ir lasītājs, šeit un tagad. Galvenais ir savienība, garīgā saikne lasītāju globālajā kopienā. Turklāt15 grāmatu izlase ir labs ceļvedis ikvienam lasītājam.

Vislielākā pateicība visiem, kas rosina lasīt. Īpašu paldies šogad vēlamies izteikt

Skrīveru bērnu bibliotēkai par lasīšanas veicināšanas programmas Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 20 gadu jubilejas izstādes izveidi, Ventspils 4. vidusskolas bibliotēkai par aktīvu jauniešu iesaisti lasīšanā, Daugavpils 3.vidusskolas bibliotēkai par Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas veiksmīgu integrēšanu mācību procesā, Suntažu vidusskolas bibliotēkai par nenogurstošu vecāku iesaisti lasīšanas veicināšanā. Vēlamies arī pateikties visiem diasporas centriem par latviešu valodas neatlaidīgu stiprināšanu un grāmatu latviešu valodā popularizēšanu diasporas sabiedrībā. Par videosveicienu sagatavošanu un atbalstu Lielajiem lasīšanas svētkiem sirsnīgu paldies izsakām Latviešu biedrības Īrijā nedēļas nogales skolai "Saulgriezīte", Losandželosas latviešu skolai un Kanādas latviešu biedrībai "Imanta".

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas īstenošanu un Lielo lasīšanas svētku norisi atbalsta LR Kultūras ministrija, pagājušajā gadā skolu iesaisti finansēja Valsts izglītības satura centrs (VISC) Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros. Satura pilnveidošanu un organizatorisko darbu veic Latvijas Nacionālā bibliotēka kopā ar reģionālajām bibliotēkām un citiem atbalstītājiem.


Informāciju sagatavoja:

Silvija Tretjakova

Latvijas Nacionālās bibliotēkas

Bērnu literatūras centra vadītāja

E-pasts: silvija.tretjakova@lnb.lv

www.lnb.lv

www.lasamkoks.lv2022. gada 22. marts

"Raksti, meklē, atrodi!"

Paldies Elīnai Stikutei - Dagdas vidusskolas 3.a klase, Katei Baldiņai - Dagdas vidusskolas 3.a klase, Elīzai Vilgertei - Ogres sākumskolas 3.a klase, Ervīnam Punculim - Dagdas vidusskolas 4.a klase, Danielai Bogdānei - Dagdas vidusskolas 4.a klase, Esterei Prikņai - Dagda, PII “Saulīte”, Ķeitijai Prikņai - Dagdas vidusskolas 4.a klase, Endijai Nikolai Magidai - Saulkalne, PII "Daugaviņa”, Kristenai Magidai - Ikšķiles vidusskolas 2.a klase, Gledisai Ilzei Gibartei - Ogres sākumskolas 3.e klase, Emīlam Jakovelam - Dagdas vidusskolas 3.b klase, Jurim Pauliņam -  Dagdas vidusskolas 2.b klase, Elgai Pauliņai - Dagdas vidusskolas 4.a klase, par veiksmīgu dalību aizraujošā nodarbē "Raksti, meklē, atrodi!”


 

2022. gada 18. marts

Adaptētā literatūra angļu valodā! Marts

 

Level 3: Billy Elliot

Eleven-year old Billy Elliot is different from other boys. He is not very clever or good at sport. Then, one day, he discovers ballet dancing. Finally he has found something that he can do well. But everybody knows that ballet is for girls, not boys! Will Billy continue to dance? Or have his father and brother got other plans for him?

Vienpadsmit gadus vecais Billijs Eliots atšķiras no citiem zēniem. Viņš nav īpaši gudrs vai labs sportā. Tad kādu dienu viņš atklāj baleta dejas. Beidzot viņš ir atradis kaut ko, ko var darīt labi. Bet visi zina, ka balets ir meitenēm, nevis zēniem! Vai Billijs turpinās dejot? Vai arī viņa tēvam un brālim ir citi plāni attiecībā uz viņu

Level 4: Famous Women in Business

At the beginning of the twentieth century, the idea of women in business seemed strange. Today more and more women are reaching the top of business life. This book tells the business success stories of five very different women: Coco Chanel, Hanae Mori, Anita Roddick, Oprah Winfrey and Madonna.


Divdesmitā gadsimta sākumā ideja par sievietēm biznesā šķita dīvaina. Mūsdienās arvien vairāk sieviešu sasniedz biznesa dzīves virsotnes. Šī grāmata stāsta par piecu ļot atšķirīgu sieviešu biznesa veiksmes stāstiem: Koko Šanele, Hanae Mori, Anita Rodika, Opra Vinfrija un Madonna.

Level 6: Captain Corelli's Mandolin

This is a great love story set in the tragedy of war. It is 1941. The Italian officer, Captain Corelli, falls in love with Pelagia, a young Greek girl. But Pelegia's fiance is fighting the Italian army. 

Šis ir lielisks mīlas stāsts, kas risinās kara traģēdijā. Ir 1941. gads. Itāļu virsnieks, kapteinis Korelli, iemīlas Pelagijā, jaunā grieķu meitenē. Bet Pelegijas līgavainis cīnās ar Itālijas armiju.

Level 5: George's Marvellous Medicine

George hated his grandmother. She was a selfish, nasty, grumpy old woman. Was she a witch?
Then, one day, George has a marvellous idea. He makes Grandma a magic medicine from all the runny, powdery and gooey things in the house.
“Perhaps she’ll become a better person, or her head will explode!” he thought.
Open your mouth wide Grandma, you are going to have a nasty surprise! 

Džordžs ienīda savu vecmāmiņu. Viņa bija savtīga, šķebinoša, kašķīga veca sieviete. Vai viņa bija ragana?
Tad kādu dienu Džordžam rodas brīnišķīga ideja. Viņš pagatavo vecmāmiņu par burvju zālēm no visām mājās esošajām šķidrajām, pulverveida un lipīgajām lietām.
"Varbūt viņa kļūs par labāku cilvēku, vai arī viņas galva uzsprāgs!" viņš domāja.
Paver plati muti vecmāmiņai, tevi gaida nepatīkams pārsteigums!


Level 6: Secret Garden 

When Mary's parents suddenly die in India, she goes to live with her uncle in a large, dark, lonely house in England. Mary is not happy in her new home, but she soon discovers the key to a secret garden. She meets new friends; Dickon who can charm animals, and Colin who is very ill and cannot walk. Can the three friends make the secret garden beautiful again? And can they help 

Kad Indijā pēkšņi mirst Mērijas vecāki, viņa dodas dzīvot pie tēvoča uz lielu, tumšu, vientuļu māju Anglijā. Mērija nav laimīga savā jaunajā mājā, taču drīz viņa atklāj slepenā dārza atslēgu. Viņa satiek jaunus draugus; Dikons, kurš var apburt dzīvniekus, un Kolins, kurš ir ļoti slims un nevar staigāt. Vai trīs draugi var padarīt slepeno dārzu atkal skaistu? Un vai viņi var palīdzēt Kolinam...


2022. gada 15. marts

2022. gada 10. marts

Pasākums “ Misija – KRUPIS. Izglāb princi!”


 Dagdas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas aicinājumam piedalīties Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) kampaņā “Misija – KRUPIS. Izglāb princi!” atsaucās Dagdas vidusskolas 3.b klases skolēni un skolotāja Aija Utkina.

Tikšanās laikā noskaidrojām, ka Latvijā mīt Parastais krupis jeb vienkārši krupis un reti sastopamie Zaļai krupis un Smilšu krupis.

Pavasarī pēc atmošanās no ziemas miega sākas krupju nārsts, kad simtiem krupju dodas uz nārstošanas vietām palielos dīķos, karjeros, nelielos ezeros ar pastāvīgu ūdens līmeni, meklējot dzimto ūdenstilpi – homingu,  veicot lielus attālumus un šķērsojot cilvēku būvētos autoceļus, kā rezultātā daļa krupju aiziet bojā zem auto riteņiem.

Skolēni ar interesi klausījās par krupju dzīvi. Krupim ir zeltainas acis ar horizontālām zīlītēm, bet galvas malās atrodas pieauss indes dziedzeri ­— parotīdi, tāpēc ar krupi jāapietas uzmanīgi. Noskaidrojām, ka krupim garšo kailgliemeži, mitrenes, vaboles, tauriņu kāpuri, mušas, sliekas un pat nelielas peles, bet tā ienaidnieki ir zalkši, eži, žurkas, mājas kaķi, gārņi, vārnas un dažādi plēsīgie putni.

Krupis nedzer pienu, arī zemenes neēd, jo abinieki nekustīgus objektus neuzskata par barību. Krupja klātbūtne zemeņu dobē liecina, ka tas ieradies kailgliemežu medībās. Krupis ir ļoti vērtīgs dārza iemītnieks, kas aizsargā kultūraugus no visdažādākajiem kaitēkļiem. Nav pamatojuma arī ticējumam, ka no krupja uz rokām uzmetas kārpas.

Gaidīsim pavasari, vērosim dabu un, pamanot krupju migrāciju, palīdzēsi tiem pārvarēt bīstamos šķēršļus – ceļus, kā arī informēsim DAP par  pamanītajām krupju migrācijas vietām. Foto: Ilona Bronka

2022. gada 2. marts

Īpazeisimīs! "Putreņvourdu vuoceleite"!

UNESCO Starptautisko dzimtās valodas dienu kopš 1999.gada atzīmē 21.februārī, un tās galvenais mērķis ir veicināt valodu un kultūru daudzveidību visā pasaulē.


12.a klases skolēni piedalījās Dagdas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas organizētajā pasākumā
Putreņvourdu vuoceleite, lai apzinātu latgaliešu valodas kā literārās valodas paveida nozīmi kultūras kontekstā. Diskusijā tika apspriesta: valodas nozīme, dialektu un izlokšņu daudzveidība Latvijā, latgaliešu valodas lietojums mūsdienās, kā var iemācīties jaunu valodu. Dažas 12.a klases skolēnu atziņas:

Milāna: Es dzīvoju Latgalē ar bagātām tradīcijām, brīnišķīgām kultūras un dabas vietām, savu īpašo valodu.

Kristīne: Tā bija interesanta un pamācoša nodarbība spēlējot. Es papildināju savu vārdu krājumu.

Ņikita: Spēles nosacījums – savietot literārās valodas vārdus un apvidvārdus. Daudzi apvidvārdi skanēja līdzīgi kā poļu, baltkrievu, krievu valodā, tāpēc bija viegli atpazīstami.

Raimonds E.: Šāds pasākums atver iespēju komunicēt latgaliešu valodā, pat ja valodu nezina. Gribas iemācīties runāt.

Jānis B.: Valodas pilnveidošanu var stimulēt grāmatu lasīšana. Zināms, ka latgaliešu valodā ir sarakstīti dzejoļi, stāsti, mēs dzirdam un dziedam dziesmas.

Lidija: Lai gan zinu latgaliešu valodu, taču apvidvārdu nozīmes meklējumi nebija vienkārši, jo ikdienā nelietojam.

Jānis C.: Nepārprotami, pāru darbs bija interesants un jautrs.

Linda: Spēle bija aizraujoša, es pierādīju sev to, ka latgaliešu valoda man ir tuva. Jā, tā pašlaik ir nedaudz citādāka.

Mēs varam būt pateicīgi saviem vecvecākiem un vecākiem par neatsveramo ieguldījumu – runāt, domāt latgaliešu valodā. Izzināt latgaliešu valodu dziļāk – tas ir mūsu tuvākais mērķis.

PALDIES bibliotēkas darbiniecēm Ilonai Bronkai un Ilonai Augustovai par ieguldīto darbu, veidojot šo radošo spēli par apvidvārdiem un organizējot pasākumu, un saldajām balvām.

12.a klases skolēnu domas apkopoja

latviešu valodas un literatūras skolotāja Aina Slesare

 
Foto: Sanita Karpoviča