Informācija

2016. gada 28. apr.

Viesos" Bērnu un jauniešu žūrijas" dalībnieki no Kastuļinas pagasta

 28. aprīlī Dagdas bērnu bibliotēkā viesojās Kastuļinas pagasta bibliotēkas "Bērnu un jauniešu žūrijas" dalībnieki. Skolēni iepazinās ar bibliotēku, guva interesi par grāmatu kā izziņas, fantāzijas, radošuma attīstības avotu kā arī noskatījās prezentāziju " Radoši pasākumi bērniem Dagdas bērnu bibliotēkā". Katram skolēnam dāvanā bija pārsteigums.
 

2016. gada 1. apr.

Literatūras izstādes Dagdas bērnu bibliotēkā 2016. gada aprīlī
" Pavasara krāsas, skaņas un smarža"


" H. K. Andersena balvas laureāti" 
Starptautiskai Bērnu grāmatu dienai

" Viņa spēks - saiknēs ar tautu"
E. Birzniekam - Upītim - 140