Informācija

2012. gada 17. febr.

Literatūras izstādes februārīLiteratūras izstāde "Daba ziemā"
Literatūras izstāde "Dzejniecei, dramaturģei, sabiedriskajai darbiniecei Mārai Zālītei - 60"Literatūras izstāde "Izvērpt dziesmu caur akmeni", rakstniecei Skaidrītei Kaldupei - 90"


 

2012. gada 15. febr.

Radošā darbnīca "Sirsniņas uz aploksnes" Dagdas bērnu bibliotēkā
Februāris ir slavens ar sirsniņdienas vai Valentīndienas svētkiem. 13. februārī uz radošo darbnīcu tika aicināti 5. – 8. klašu skolēni.Aploksni ar romantiskajām rozītēm veidoja: Airita Olehnoviča, Kristīne Vinokurova, Daniela Čapkeviča, Solvita Kaira, Dēlija Stauro, Viktorija Jerjomina, Madara Orole, Ilze Vidžupe, Anastasija Smoļaninova, Laura Danileviča, Anastasija Jureviča, Anželika Orlova, Veronika Kumačeva, Varvara Markova. Paldies par atsaucību!


Radošo darbnīcu vadīja Dagdas bērnu bibliotēkas bibliotekāre Aina Kumačeva.
Vēsturiska pēcpusdiena "Dagda - Latvijas brīvvalsts laikā" Dagdas bērnu bibliotēkā

9.februārī Dagdas vidusskolas desmito klašu skolēni apmeklēja Dagdas bērnu bibliotēkas un novadpētniecības biedrības "Patria" rīkotās izstādes "Reiz Dagdā..." un "Novadpētniecības lapas pārlapojot..."

Šajā reizē jauniešus uzrunāja Jānis Platacis (vēsturnieks un novada gids), iepazīstinot ar mūsu novada iedzīvotāju nacionālo sastāvu un nodarbinātību (pāreju no sādžu dzīvesveida uz jaunsaimniecībām), guva ieskatu tā laika sadzīvē un tradīcijās. Dagda pirmās brīvvalsts laikā (1920 - 1940) ietilpa Daugavpils apriņķī un bija pagasta centrs.

Jaunieši uzzināja interesantus faktus par savu pilsētu, piemēram, 1935.gadā Dagdā bija pagasta valde, policijas iecirknis, miertiesa, pasts, slimnīca, divas aptiekas, mežniecība, Dagdas-Zeļlu biedrības pienotava. Strādāja vetārsts, agronoms, ceļu meistars un būvtehniķis. Dagdā dzīvoja 335 ģimenes, un šeit bija ļoti daudz tirdzniecības un pakalpojumu uzņēmumu, kā arī viesnīca, divi 2.šķiras traktieri, krodziņveikals un tējnīca.

Jā, ir ko salīdzināt ar mūsdienām – tādas bija jauniešu domas.

Paldies par iespēju apskatīt izstādes un iepazīt mūsu pilsētas vēsturi.

Izstādes februārīLiteratūras izstāde "Pie sveces mēs iekrītam savā dvēselē un spīdam no turienes"  O. VācietisLiteratūras izstāde "Sirsniņu diena..."

2012. gada 2. febr.

Novadpētniecības izstādes Dagdas bērnu bibliotēkā
Izstāde "Novadpētniecības lappuses pārlapojot..."
Novadpētniecības izstāde sadarbībā ar biedrību "Patria" "Reiz Dagdā..."
Literatūras izstādes janvārīLiteratūras izstāde "2012. gada putns - jūras ērglis,
2012. gada augs - meža vizbulis"
Literatūras izstāde "Janvāra jubilāri"
Andrai Neiburgai - 55
Vitautam Ļūdēnam - 75
Alanam Aleksandram Milnam - 130
Lūisam Kerolam - 180