Informācija

2019. gada 30. apr.

Unikāli tūrisma objekti Dagdas novadā


26. aprīlī notika izbraukuma seminārs Dagdas novada bibliotekāriem  “Tūrisma iespējas Dagdas novadā”.
Dagdas novads ir vieta, kur var jauki atpūsties un izbaudīt vietējo kultūru.
Muzejs “Andrupenes lauku sēta” ir autentisks 20.gs. Latgales lauku sētas komplekss ar simtgadīgu lauku māju, klēti, kūti, riju, melno pirti, smēdi-, kur var iepazīties ar latgaliešu sadzīves vēsturi, dažādiem darbarīkiem un ikdienas lietām, apskatīt podnieku mājas un jaunuzcelto cepli.


Rāznas nacionālā parka teritorijā Jaundomes muižā iekārtotajā Vides izglītības centra ekspozīcijā var apskatīt vienu no lielākajām saldūdens zivju mulāžu kolekcijām Latvijā, putnu izbāzeņus un citus eksponātus.

Vides izglītības un kultūras centrā Ķepa var iepazīties ar meža floras un faunas bagātībām – dažādām koku sugām, sēnēm, aizsargājamiem augiem, kā arī medību trofejām, zvēru un putnu izbāzeņiem.


 Foto: Ilona Bronka

Dagdas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas literāro pasākumu plāns 2019. gada maijam

Literatūras izstāžu plāns
Datums
Izstādes nosaukums
Izstādes norises vieta
02.05. – 31.05.
“Jānis Klīdzējs – dižais Latgales dēls”
Latviešu rakstniekam un kultūras darbiniekam - 105
Bērnu literatūras nodaļa
02.05 – 31.05.
“Es vēlos, māt, Tev paldies pasacīt!”
Māmiņu dienas ieskaņai
Bērnu literatūras nodaļa
02.05. – 31.05.
“Kaķi, peles, princeses un neparastās būtnes Māras Cielēnas pasaku pasaulē”
Dzejniecei, tulkotājai Mārai Cielēnai – 65
Bērnu literatūras nodaļa
02.05. – 31.05.
2011. gada “Bērnu un Jauniešu žūrijas” labākās grāmatas
Plaukta izstāde
Bērnu literatūras nodaļa
14.05. – 31.05.
“Grāmatiņ, stāsti, kas jauns!”
Jaunieguvumu izstāde
Bērnu literatūras nodaļa


  
Datums
Pasākuma nosaukums
Pasākuma
veids
Pasākuma norises vieta
09.05.
13.00-14.00

“15 gadi Latvija Eiropas Savienībā”
Bibliotekārā stunda
Bērnu literatūras nodaļa
14.05.
10.00

"Lielais Ķepainis – brūnais lācis
Rīta stunda mazajiem
Bērnu literatūras nodaļa
 7. maijs
13.30

“Visčaklākais lasītājs 2018!”

Lasītveicināšana


Dagdas vidusskola
14.05.
“ Jaunieguvumi  Bērnu literatūras nodaļā maijā”
Informācijas
diena
Bērnu literatūras nodaļa
18.05.
“ Nacionālais fināls”
Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība
Rīga
18.05.
14.00
6.STARPTAUTISKAIS BĒRNU UN JAUNIEŠU MŪZIKAS, DEJU UN MODES FESTIVĀLS
Festivāls
Dagdas pilsētas parka estrāde
Janvāris- decembris
“ Krāj un laimē  Bērnu literatūras nodaļā”
Konkurss
Bērnu literatūras nodaļa