Informācija

2018. gada 14. jūn.

Jaunākās grāmatas Dagdas bērnu bibliotēkā 2018. gada jūnijā

Grāmatas pirmsskolas un jaunākā 
skolas vecuma bērniem


Grāmatas 5. – 6. klašu skolēniem

Pīrss, Bobijs. Viljams Ventons un kriptālportāls


Grāmatas vecāko klašu skolēniem

 
*      Guntis Berelis
*      Andrejs Eglītis
*      Regīna Ezera
*      Zigmunds Skujiņš
*      Māra Zālīte
*      Imants Ziedonis

Nozaru literatūra


Orens, Ronijs. Plastilīna noslēpumi