Informācija

2021. gada 31. marts

"Šūpojies, saulīte, Lieldienu rītiņā"

 

      Izsenis, dzīvodams saskaņā ar dabu un pats būdams dabas sastāvdaļa, cilvēks bijis saistīts ar dabā notiekošajiem procesiem, ar dabas spīdekļiem - it sevišķi ar sauli, kas nosaka gadalaiku maiņas un līdz ar to arī gadskārtu ieražu ciklu. Šai ciklā bija dienas ar īpašu nozīmi, kad vajadzēja uzsākt vai pabeigt darbus laukā vai mājā. Pie šādām dienām pieder arī Lieldienas.
        Lieldienas ir saules svētki, jo tie simbolizē gaismas un dzīvības uzvaru pār tumsu un nāvi, kad ziemas tumšie spēki atkāpjas, dodot vietu gaismai un siltumam, atgriežot zemei un augiem dzīvību.

2021. gada 30. marts

Virtuāli radošā darbnīca "Lieldienu dekors"

Klausījosi, brīnījosi,
Kas aiz kalna gavilēja.
Lieldieniņa braukšus brauca
Asnus veda vezumā.

Kas ir aizrautīgākie Lieldienu svinētāji?  Kas prot krāsot skaistākās olas? Kas visvairāk gaida Lieldienu zaķi? Protams! Tie ir bērni, tāpēc gaidot Lieldienas der padomāt, kā radīt prieku bērniem. Sena tautas tradīcija mums vēsta, ka pavasarī svin Lieldienas -pavasara saulgrieži, ko svin par godu pavasara un saules atnākšanai, kad gaisma svin uzvaru pār tumsu. 

Lieldienas nav aiz kalniem, Bērnu literatūras nodaļa virtuāli ciemojās PII "Saulīte" grupā "Ežuki". Ar īpašu interesi audzēkņi iesaistījās olu groziņa gatavošanas procesā.

 

 


Paldies PII "Saulīte" grupas "Ežuki" audzēkņiem, skolotājām Ingrīdai, Ludmilai, Inesei!

Foto: Inese Brice
2021. gada 24. marts

Ziedu pasaulē

 


Tuk-tuk! Kāds klaudzina un vēlas tikt šajā pasaulē… Mazs, nedrošs, bet dzīvs… Zeme vēl ir nedaudz sasalusi, mākoņu sejas nav tik labvēlīgas, bet dzīvība, kas turas tik ilgi zemē, grib tik ārā un sajūsmināt citus.

Pasaulē ir zemes, kur zied tulpju lauki, kur līdz pamalei plešas saulgriežu plantācijas, kur cits par citu krāšņāk uzplaukst rožu dārzi.

Latvijā šis dabas krāšņums ir īpaši raksturīgs pavasarī. Jau sākot ar sniegpulkstenīšiem, vizbulītēm, narcisēm, gaiļpiešiem… Un tā visu gadu.

Ir 5. marts. Dagdas novada bērnu bibliotēka uzaicināja iesaistīties 4.-5. klašu skolēnus virtuālajā stundā “Ziedi un pavasaris”. Tā kā 4.b mācījās klātienē, tad risināja attēlu mīklu un uzzināja, kurš ziediņš pavasarī uzziedēs puķu dobēs pirmais.

Skolēni strādāja ar ļoti lielu interesi, minēja paši, lūdza palīdzību klases biedriem, meklēja informāciju internetā. Krustvārdu mīklas bija daudzkrāsainas un daudzveidīgas.

Paldies Dagdas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītājai Ilonai Bronkai  un bibliotekārei Ilonai Augustovai par sadarbību!

4.b klases audzinātāja Rita Orole.

Sniegpulkstenītes trauslais spēks
Paldies Eimijai Leonovičai-Batņai, Madarai Koļčai, Dagdas vidusskolas 4.b klases skolēniem un skolotājai  Ritai Orolei! 

2021. gada 2. marts

Skaļās lasīšanas sacensības 2021

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) sadarbībā ar Latvijas bērnu un jaunatnes literatūras padomi arī 2021. gadā turpina Skaļās lasīšanas sacensības. Šobrīd 5. klašu skolēni visā valstī var sākt gatavoties aizraujošam pirmās kārtas konkursam, sadarbojoties ar savu skolu vai bibliotēku. Dalība bez maksas.

LNB Bērnu literatūras centrs vēlas pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku. Sacensībām piemērotu lasāmvielu dalībnieki var atrast gan "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas" grāmatu kolekcijā, gan tās var būt sen aizmirstas un iemīļotas grāmatas vai arī tikko iznākuši darbi.

Sarežģītajā pandēmijas laikā bibliotēkas darbu turpina, tāpēc lasīšanai nav šķēršļu. Piedaloties Skaļās lasīšanas sacensībās, skolēniem tiek dota brīnišķīga iespēja kļūt par lasīšanas čempionu un konkurēt vietējā, reģionālā, un varbūt pat valsts līmenī? Valsts fināls plānots 25. septembrī Gaismas pilī, tā laikā tiks izraudzīts valsts lasīšanas čempions. Ja pulcēšanās noteikumi to atļaus, uz finālu tiks uzaicināta visa klase.

30 reģionālie kuratori palīdzēs sacensībām notikt trīs kārtās:

  • Vietējās sacensības tiešsaistē (februāris–maijs)
  • Reģionālais fināls (aprīļa beigas–vasara)
  • Nacionālais fināls (septembra beigas)

Skolēni, skolotāji un skolu bibliotekāri ir aicināti sazināties ar sava reģiona kuratoru, lai pieteiktu dalību sacensībām.

SACENSĪBU NOLIKUMS (PDF)
REĢIONĀLO KURATORU KONTAKTI (PDF)

Kādi ir ieguvumi? Jau trīs gadus Latvijai ir savi čempioni skaļajā lasīšanā! 2018. gadā par čempionu kļuva Roberts Ozoliņš no Dobeles 1.vidusskolas. 2019. gada Latvijas čempione lasīšanā bija Inna Ivanova no Daugavpils reģiona Naujenes pamatskolas, bet 2020. gadā par čempioni kļuvusi Annija Iļjenko no Gulbenes novada vidusskolas. Sacensību uzvarētāji gan reģionālajā, gan valsts līmenī atzīst, ka uzvara šajās sacensībās pozitīvi ietekmējusi viņu attieksmi pret lasīšanu, viņi sākuši lasīt daudz vairāk, uzlabojies vārdu krājums, prasme un drosme paust savas domas, iedvesmot citus, izmēģināt spēkus arī rakstīšanā.  Nacionālo skaļo lasīšanas sacensību uzvarētājs uz gadu kļūst arī par LNB Bērnu direktoru un iegūs ceļojošo balvu savai skolai, ko veidojis stikla mākslinieks Ernests Vītiņš. Balvu fondā ir arī dāvanu kartes grāmatu iegādei. Bērnu direktora pienākumos ietilps bērnu literatūras un bibliotēku pakalpojumu vērtēšana, sava viedokļa paušana medijiem, kā arī LNB lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" atbalsts. 2020. gada čempione Annija Iļjenko mazajiem lasītājiem palīdz iepazīt programmas grāmatas, jo apmaiņa ar tām ir bijusi ierobežota. Grāmatu fragmentu lasījumus viņas izpildījumā var noklausīties LNB YouTube kanālā. (lasījums I un lasījums II).

Nacionālo skaļās lasīšanas sacensību norisi atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome, vietējās bibliotēkas, skolas un grāmatnīcas. Valsts  finālistiem dāsnu dāvanu karšu skaitu nodrošina SIA "Jānis Roze" un apgāds "Zvaigzne ABC".  Palīgu rindās ir arī Latvijas pašvaldības, skolotāji, bibliotekāri – reģionālo sacensību kuratori un bērnu vecāki.

NACIONĀLĀS SKAĻĀS LASĪŠANAS SACENSĪBAS

 

Informāciju sagatavoja:
Silvija Tretjakova
Bērnu literatūras centra vadītāja
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: silvija.tretjakova@lnb.lv(link sends e-mail)    
Tālr.: +371 29492456 

Norišu koordinatore:
Ilze Marga
Bērnu literatūras centra galvenā bibliotekāre
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: ilze.marga@lnb.lv(link sends e-mail)
Tālr. :+371 29219487

www.lasamkoks.lv

2021. gada 1. marts

Simonas Zemlickas zīmējumu virtuālā izstāde "Savam priekam"


 

DAGDAS NOVADA BIBLIOTĒKAS BĒRNU LITERATŪRAS NODAĻAS literāro pasākumu darba plāns 2021. gada martam

 Apmeklētāju uzturēšanās laiks bibliotēkā ir ierobežots. Lasītājiem grāmatas un izstāžu materiāli tiek piedāvāti līdzņemšanai.

Datums, laiks

Pasākuma veids, temats un nosaukums

01.03.– 31.03.

Tematiska literatūras izstāde Latviešu teātru spožākās pērles

08.03.– 22.03.

Virtuālā stunda 4. - 5. klašu skolēniem “Ziedi un pavasaris”

01.03.-22.03.

Dagdas vidusskolnieces Simonas Zemlickas zīmējumu virtuālā izstāde Savam priekam”

Marts

Virtuālā radošā darbnīca  "Lieldienu dekors"

29.03.- 12.03.

Tematiska literatūras izstāde „Šūpojies, saulīte, Lieldienu rītiņā” izstāde atspoguļo latviešu tautas Lieldienu tradīcijas.

16.03.

Informācijas diena “Jaunieguvumi Bērnu literatūras nodaļā martā, Bērnu literatūras nodaļas lietotāju iepazīstināšana ar jaunākajām grāmatām krājumā un iespēju rezervēt sev lasīšanai tīkamākos izdevumus, izmantojot autorizācijas datus