Informācija

2017. gada 13. sept.

2017. gada 1. sept.

Literatūras izstādes Dagdas bērnu bibliotēkā 2017. gada septembrī

 
" Dzeja atdzīvina visu, arī pagātni
Dzeja rada visu, arī nākotni"


 " Sajust sevi pasaulē"
dzejniecei Lijai Brīdakai - 85 

"Tautsaimniekam, Latvijas Valsts prezidentam
 Kārlim Ulmanim - 140"
" Rudentiņš bagāts vīrs"