Informācija

2015. gada 27. aug.

Literatūras izstādes 2015. gada augustā Literatūras izstāde " Apceļosim Latviju"
Literatūras izstāde  
" Nu ir klāt, nu ir klāt - 
1. septembris ir klāt!" 
Literatūras izstāde  
" Aleksandrs Grīns - vēsturiskā žanra aizsācējs latviešu prozā"

2015. gada 7. aug.

Bibliotekāru izbraukuma seminārs Valmierā5. augustā Dagdas un Krāslavas novadu bibliotekāri izbraukuma seminārā apmeklēja Valmieras integrēto un Valmieras pagasta bibliotēkas.

Valmieras integrētā bibliotēka apvieno Valmieras bibliotēku un Vidzemes Augstskolas bibliotēku. Visu paaudžu valmieriešiem, studentiem un akadēmiskajam personālam tiek piedāvāts plašs pakalpojumu klāsts šodienas vajadzībām atbilstošās telpās ar labu informācijas tehnoloģiju nodrošinājumu.


 Pēcpusdienā bija iedvesmojoša ekskursija pa Valmieru.Paldies par atbalstu Dagdas novada pašvaldībai un šoferim Aldim Gražulim.