Informācija

2020. gada 30. sept.

Bibliotekārā stunda 1.b klasei "Gribu būt lasītājs"

Lasīt var trejādi: pirmais- lasīt un nesaprast; otrais- lasīt un saprast; trešais- lasīt un saprast to, kas nav uzrakstīts”.

18. septembrī Bērnu literatūras nodaļā viesojās Dagdas vidusskolas 1.b klases skolēni, lai iepazītos ar bibliotēku. Skolēni apguva pamatprasmes, kas nepieciešamas apmeklējot Bērnu literatūras nodaļu, iesaistījās radošajā darbnīcā, apskatīja grāmatu izstādes, pārliecinoši spēja atbildēt uz dažādiem jautājumiem par bibliotēku. Bija patīkami dzirdēt, ka lielākā daļa jau iepriekš bijuši Bērnu literatūras nodaļas telpās, tomēr dažiem šis bija pirmais apmeklējums.

Paldies Dagdas vidusskolas 1.b klases skolēniem un skolotājai Ainai Murānei par sadarbību!

Foto: Ineta Leonoviča-Batņa

DAGDAS NOVADA BIBLIOTĒKAS BĒRNU LITERATŪRAS NODAĻAS literāro pasākumu darba plāns 2020. gada oktobrim

Datums

Pasākuma veids, temats un nosaukums

Īss pasākuma apraksts

01.10.– 31.10.

Tematiska izstāde „Džanni Rodāri neizsmeļamās iztēles pasaku pasaulē”

Itāliešu rakstniekam Džanni Rodāri - 100 (1920-1980)


01.10.– 31.10.

Literatūras izstāde “ Ak tu, dziesmu kamolīts, visu mūžu ietināms”

Folkloristam, publicistam Krišjānim Baronam - 185 (1835-1923)

14.10.

10.00

Rīta stunda mazajiem “Kastanītis greznojas”

Kāpēc kastaņiem ir adatainas čaulas? Kā[pēc kastanītis greznojas? To visu mazais lasītājs uzzinās rīta stundā.

21.10.

14.00

Bibliotekārā stunda “Enciklopēdijas un rokasgrāmatas -tavi palīgi zināšanu pasaulē”

Mērķis iepazīstināt skolēnus ar Bērnu literatūras nodaļā pieejamo uzziņu literatūru.

Jūnijs - decembris

Lasi un piedalies Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrijā”, lasīšanas veicināšanas programma


Aicinām iesaistīties labāko grāmatu noteikšanā gan iepriekšējo gadu ekspertus, gan jaunus dalībniekus. Pavadītais laiks lasot ir patīkams, aizraujošs un iedvesmojošs.

Oktobris

Ieskats “Sēņu fotosesijas“ albumā

Prezentācija “Sēņu foto medības”

Oktobris

Radošā darbnīca “Kociņspoki”

Nāc un darbojies! Būs jautri un interesanti!

14.10.

Informācijas diena “Jaunieguvumi Bērnu literatūras nodaļā oktobrī”

Ikviens Bērnu literatūras nodaļas lietotājs varēs iepazīties ar jaunākajām grāmatām krājumā, kā arī izmantot iespēju rezervēt sev lasīšanai tīkamākos izdevumus.

Oktobris

Puzles likšanas maratons”

(1.-4. klašu skolēni)

Atnāc un nodemonstrē savu veiklību, loģisko domāšanu!


2020. gada 29. sept.

Bibliotekārā stunda 1.a klasei "Gribu būt lasītājs"

 1.a klases skolēni ielūkojās Bērnu literatūras nodaļā, lai uzzinātu, kas tad tur īsti notiek… Kas ir bibliotēka? Ar šādu jautājumu sākās tradicionālā mūsu pirmklasnieku viesošanās Dagdas novada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā. Atbildes bija dažādas, skolēni zināja, ka bibliotēkā var paņemt grāmatas lasīšanai, spēlēt galda spēles un lietot datorus. Tikšanās reizē skolēni uzzināja arī to, kāda ir smagākā, biezākā, plānākā grāmata. Skolēniem tika pastāstīts par dažādu formu un neierastu noformējumu grāmatām, par pirmklasnieku vecumam atbilstošiem žurnāliem un laika pavadīšanas iespējām.


Paldies Dagdas vidusskolas 1.a klases skolēniem un skolotājai Lidijai Kartenko par sadarbību!

Foto: Ineta Leonoviča -Batņa