Informācija

2013. gada 28. marts

Lasīšanas svētki Krāslavā
Mūs sagaidīja literārie varoņi Karlsons un Pepija Garzeķe!


   Sveiciens no Dagdas bērnu bibliotēkas  "Bērnu žūrijas" ekspertiem un visiem, kam patīk lasīt!


Līga Beitāne
                  Reinis VigulisDagdas bērnu bibliotēkas "Bērnu žūrijas" eksperti!

Literatūras izstādes

Literatūras izstāde "Latviešu teātru spožākās zvaigznes"
  Literatūras izstāde "Lieldienas - pavasara saulgrieži"Radošā darbnīca "Lieldienas"


22. martā Dagdas bērnu bibliotēkā notika radošā darbnīca „Lieldienas”, kurā iepazīstinājām meitenes ar simegrāfijas tehnikas (diegu grafikas) pielietošanas iespējām, demonstrējām dažādus paraugus, parādījām kā veidojas zīmējums no diegiem, kā veidot apsveikuma kartiņu.
Meitenes praktiski īstenoja iegūtās zināšanas un izgatavoja lieliskas Lieldienu apsveikuma kartiņas simegrāfijas tehnikā.
Radošo darbnīcu vadīja Inta Viļuma, Dagdas novada Folkloras centra vadītāja.
Paldies Intai par radošumu un pacietību, kā arī sirsnīgs paldies meitenēm Sintijai Jermolajevai, Svetlanai Kravcovai, Kristīnei Andžānei, Veronikai Mihejevai, Diānai Čerņavskai, Airitai Olehnovičai, Kristīnei Vinokurovai, Annai Pauliņai par aktīvu piedalīšanos!