Informācija

2016. gada 24. okt.

Izbraukuma seminārs - Cēsis20. oktobrī Dagdas un Krāslavas novadu bibliotekāri izbraukuma seminārā apmeklēja Cēsu reģiona galveno bibliotēku, Vecpiebalgas pagasta bibliotēku un Taurenes pagasta bibliotēku.
Katra pieredzes apmaiņa dod ko vērtīgu savam darbam, iepazīt jaunas darba formas, interesantas idejas organizējot dažādas aktivitātes bibliotēkas lietotājiem.

 

 
Pateicamies Cēsu kolēģiem par pieredzi, inovatīviem risinājumiem bibliotēku pakalpojumu sniegšanā, Cēsu gidam par interesanto stāstījumu un pārdomātu ekskursiju pa pilsētu.

2016. gada 18. okt.

Anna Marija Vaišļa " ēno" Dagdas bērnu bibliotēkā

Ezernieku vidusskolas 7. klases skolniece Anna Marija Vaišļa "ēnoja" Dagdas bērnu bibliotēkā, aizpildīja " vērotāja dienasgrāmatu".

 Grāmatas saņemšana, izsniegšana bibliotēkas lietotājam - tā ir maza daļiņa no visiem veicamajiem bibliotekāra pienākumiem.
Bibliotekāram ir iespēja izdzīvot tik daudz un dažādas profesijas un spēlēt tik dažādas lomas - būt par bibliotekāru, pasākumu organizatoru, pedagogu, psihologu, mākslinieku... Tā varētu turpināt vēl un vēl, jo bibliotekāra darbs ir ļoti daudzveidīgs. Anna Marija apgūst elektronisko kopkatalogu - sameklē sev interesējošo grāmatu un kādā no bibliotēkām tā pieejama.


Skolniece iepazīstas ar Dagdas bērnu bibliotēkas blogu, kur pieejama informācija par bibliotēku un tās aktualitātēm.Iepazīst bibliotēkas krājumu un tā izkārtojumu

Anna Marija apskata bibliotēkā pieejamos žurnālusPavadītās stundas "ēnojot" bibliotekāru, Annu Mariju rosināja uz pārdomām par turpmākās profesijas izvēli.