Informācija

2010. gada 11. marts

Valentīndienas radošā darbnīca Dagdas bērnu bibliotēkā.

10. februārī Dagdas bērnu bibliotēka aicināja uz radošo darbnīcu „Valentīndienas pasts”, kuru vadīja bibliotekāre Aina Kumačeva. 5. – 8. klašu skolēni mācījās pagatavot apsveikuma kartiņas. Jaunieši ar interesi iesaistījās šajā pasākumā, kur iepazinās ar dažādiem apsveikuma kartiņu pagatavošanas veidiem.

FOTO:


Ceļojošā interaktīvā izstāde „Karlsona māja” Dagdas bērnu bibliotēkā

No 25. janvāra līdz 25. februārim Dagdas bērnu bibliotēkā viesojās ceļojošā interaktīvā izstāde „Karlsona māja”. Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni tika aicināti piedalīties pasākumā „A. Lindgrēnes grāmatu varoņi un viņu piedzīvojumi” un iepazīties ar grāmatu un zīmējumu izstādi.

Pasākumi sākās ar īsu stāstījumu par izstādes tapšanu un tās ceļošanas vēsturi. Karlsona mājā bērnus sagaidīja atraktīvais Karlsons (liela, mīksta rotaļlieta). Mājiņā varēja apskatīt Karlsona ievārījuma kolekciju, grāmatu izstādi, noskatīties multfilmas. Katra viesošanās Karlsona mājā beidzās ar jautru fotografēšanos un ievārījuma ēšanu.

Pirmsskolas vecuma bērni ar lielu prieku piedalījās zīmēšanas konkursā un labprāt krāsoja ar datorprogrammas palīdzību.

Bibliotekāres iepazīstināja 1.-5. klašu skolēnus ar grāmatu izstādi „Pasaules jautrāko nerātņu mamma – Astrida Lindgrēne”. Bērni piedalījās viktorīnās, risināja krustvārdu mīklas, zīmēja. Tika piedāvātas arī datorspēles, kur galvenā varone ir Pepija Garzeķe.
Iepazīties ar Karlsonu un viņa māju bija ieradušies 217 bērni un jaunieši, kopā
novadīti 11 pasākumi.

Sirsnīgs paldies Dagdas PII „Saulīte” skolotājām, Dagdas vidusskolas sākumskolas skolotājām, personīgi Dagdas PII „Saulīte” vad. vietniecei metodiskajā darbā I. Stalīdzānei, Dagdas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājai A. Slesarei.

FOTO:

2010. gada 3. marts

Karlsons ciemojas Dagdas bērnu bibliotēkā

Avots: Ezerzeme
16. februāris 2010, 15:45


Šī gada 3., 4., 5. februārī PII “Saulīte” piecgadīgie un sešgadīgie bērni ciemojās Dagdas bērnu bibliotēkā, lai iepazītos ar “Karlsona māju”, kura ir atceļojusi no Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra. Mums bija iespēja iepazīties ar Astrīdas Lindgrēnas pasaku varoņiem.Kādi pārsteigumi mūs tur gaidīja!

Pirmkārt, Karlsona māja, gaiša, krāsaina un pilna ar pasakainiem pārsteigumiem un mājīgu iekārtu iekšā, ar ievārījumiem un kompotiem, pat ar televizoru. Mēs varējām noskatīties multfilmas par Karlsonu, par labsirdīgām, iejūtīgām, uzticības pilnām savstarpējām attiecībām. Otrkārt, mūs iepriecināja mājas saimnieks Karlsons — liela un mīksta rotaļlieta), ar kuru varējām sasveicināties, parunāties, parotaļāties un nofotografēties.

Bērni ar lielu prieku piedalījās zīmēšanas konkursā par godu Karlsonam un labprāt krāsoja ar datorprogrammas palīdzību. Tik garšīgu ievārījumu, ar kuru cienāja Karlsons, līdz šim nebija ēdis neviens bērns! Vēl viens īpašs pārsteigums bija krāsainie baloni. Bērni priecīgi un laimīgi gāja uz mājām, jo mazās sirdis patiesi bija iepriecinājis jaukais un dzīvespriecīgais Karlsons. Par visiem pārsteigumiem esam ļoti pateicīgi Dagdas bērnu bibliotēkas vadītājai Ilonai Bronkai un bibliotekārei Ainai Kumačevai, kuras bija kopā ar mums triju dienu laikā un spēja sagādāt jaukus pārdzīvojumus.

Irēna STALĪDZĀNE, Dagdas PII "Saulīte" vad. vietniece metodiskajā darbā
FOTO: