Informācija

2015. gada 28. sept.

Latgales novada bibliotēku darbinieku konferenceDagdas novada bibliotekāri 24. un 25. septembrī piedalījās Latgales novada bibliotēku darbinieku konferencē, kas šogad notika Ludzā.

Septembra nogalē Ludzā noritēja Latgales novada bibliotēku darbinieku konference. Pasākumu organizēja Ludzas pilsētas galvenā otēka sadarbībā ar Latvijas bibliotekāru biedrības Latgales novada nodaļu. 
Konferences programmā bija iekļauti dažādi temati: bibliotekāru izglītības problēmas; nākotnes bibliotēkas vīzijas; tika sniegta informācija par pasākumiem sakarā ar tuvojošos Latgales kongresa simtgadi; sniegta praktiskā pieredze par prātīgajām un neprātīgajām idejām pasākumu organizēšanā un noformēšanā.


Viena no interesantākajām konferences daļām bija tā, kur kolēģi no visiem Latgales reģiona novadiem dalījās praktiskajā pieredzē, ko katrs izmanto bibliotēkas ikdienas darbā. Svetlana Onufrijeva, Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas nodaļas vadītāja pastāstīja par multimēdiju izmantošanas iespējām bibliotēkas publicitātei; Ilona Bronka, Dagdas bērnu bibliotēkas vadītāja informēja par radošiem pasākumiem bērniem Dagdas bērnu bibliotēkā; Ruta Suseja, Rēzeknes bibliotēkas vecākā bibliogrāfe dalījās pieredzē par Rēzeknes bibliotēkas novadpētniecības darbu sadarbībā ar jauniešiem, kā arī pārējo kolēģu prezentācijās tika skarti vairāki citi temati.
Divu dienu konferences darbs noritēja Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrā. Pirmās dienas izskaņā radošie pulciņu dalībnieki sniedza brīnišķīgu koncertu bibliotekāriem. Protams, ciemiņi tika iepazīstināti ar Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas darbu, Ludzas centru un vecpilsētu.
  

2015. gada 4. sept.

Literatūras izstādes 2015. gada septembrī
 Literatūras izstāde 
" Rainis - dvēseles stīga latviešu literatūrā"


 Literatūras izstāde 
" Agata Kristi - detektīvromānu karaliene"
angļu rakstniecei Agatai Kristi - 125

Literatūras izstāde
 " Septembra jubilāri: Vladimirs Kaijaks - 85; Sudrabu Edžus - 155; Auseklis - 165; Valdis - 150; Valdis Krāslavietis - 95"