Informācija

2017. gada 20. febr.

Radošā darbnīca " Sniegavīri"

17. februārī Dagdas vidusskolas 3.a klases skolēni tika uzaicināti uz radošo darbnīcu "Sniegavīri" Dagdas bērnu bibliotēkā, kuru vadīja Dagdas bērnu bibliotēkas bibliotekāre Aina Kumačeva.


Paldies par radošo pieeju 3.a klases skolēniem un skolotājai Lidijai Kartenko.

2017. gada 14. febr.

Šķaunes pamatskolas skolēni viesojas bibliotēkā

13. februārī Šķaunes pamatskolas skolēni, projektu nēdēļas ietvaros, viesojās Dagdas bērnu bibliotēkā. Mūsdienu bibliotēka ir vieta, kurā skolēni var rast visplašāko informācijas klāstu: daiļiteratūru, uzziņu literatūru, periodikas izdevumi, internets.
 


2017. gada 8. febr.

PALDIES!


PALDIES PAR AKTĪVU DALĪBU
 BĒRNU, JAUNIEŠU, VECĀKU ŽŪRIJĀ 2016!

Pirmsskola
Eimijai Leonovičai - Batņai 

1.b

 Katrīnai Maļuhinai

 Elīnai Vincūnei

2.a

 Melānijai Skrebai

Samantai Čerņavskai 
Mārim Orolam 
Martai Franskevičai

3.a

 Elīnai Pokulei

 Žaklīnai Skrebai

 Nellijai Tarasjevai

 Aleksai Golubei3.b

 Evelīnai Stepiņai

Ilvitai Rutkai

 Vinetai Rutkai
Kristijai Etai Rutkai

 Undīnei Kromānei4.a

 Danielai Kornejevai

   
4.b

 Juliānai Silinevičai

 Viktoram Kuzminam

  
 5.a
Raivo Malinovskim

 Dāvim Pauliņam

 Džastinai Leonovičai - Batņai

 Kitijai Jermolajevai

 Renātei Ciganovičai

 Aļonai Pisarjonokai

 Laurai Koroļkovai

  
6.a

 Valērijai Mihejevai

 Ievai Murānei

 Janai Antonovai

 Amālijai Grišānei

  
7.b

 Loretai Pisarenokai

 Lindai Slapiņai

Vinetai Bittei

Lanai Viļumai

  
8.a

 Armandam Rutkam

  
9.a

 Ilonai Kuzminai 


10.a

 Airitai Olehnovičai 


10.b

 Agnesei Vjaterei

  
11.b

 Laurai Plotkai

 Svetlanai Kravcovai

Eliānai Trahnovai

Ainai Slesarei
Jeļenai Slapiņai