Informācija

2011. gada 17. nov.

Radošā darbnīca „Konfekšu ezītis” Dagdas bērnu bibliotēkā

16. novembrī uz radošo darbnīcu tika aicināti Dagdas vidusskolas 2.a klases skolēni un skolotāja Lidija Kartenko. Skolēni uzmeistaroja burvīgu konfekšu ezīti.Praktiskās nodarbības sniedza skolēniem aizraujošā nodarbē pavadīt laiku gūstot gan radošas iemaņas, gan attīstīt iztēli, gan stiprināt pašapziņu un komunicēties.


Radošo darbnīcu vadīja Dagdas bērnu bibliotēkas bibliotekāre Aina Kumačeva.


Paldies par atsaucību un jaukajiem mirkļiem!

Izstādes novembrī Dagdas bērnu bibliotēkā

                              


Literatūras apskats "18. novembris Latvijas vēsturē""Mārtiņdiena - tavai jautrībai..."Literatūras izstāde

"Rakstniekam Ērikam Kūlim - 70"

2011. gada 10. nov.

Izstādes septembrī, oktobrī Dagdas bērnu bibliotēkāLiteratūras izstāde "Dzejniekam Aleksandram Čakam - 110"

 Izstāde "Rakstniekam Jānim Porukam - 140" 
                 


"Miķelīts, mazs vīriņš,
Tas atnāca pilnu roku"
Izstāde "Rakstniecei Annai Brigaderei - 150"