Informācija

2010. gada 12. nov.

Literatūras izstāde MārtiņdienaiLiteratūras izstāde "Mārtiņš sedza ledus sagšu!"

Radošā darbnīca "Mārtiņdienas maska"


Visjautrākā un skaistākā Mārtiņu ieraža ir maskotie gājieni. Tie sākas Mārtiņos un turpinās līdz pat Meteņiem. Mārtiņbērni, būdeļi, ķekatas un čigāni devās no mājas uz māju, priecājās un mielojās kopā ar mājiniekiem.
9. novembrī Dagdas bērnu bibliotēkā uz radošo darbnīcu tika aicināti Dagdas vidusskolas 3. a klases skolēni un skolotāja Aija Utkina.
Radošo darbnīcu vadīja un rosināja skolēnus radoši darboties Aina Kumačeva un Ilona Bronka.
Paldies par atsaucību!