Informācija

2020. gada 23. nov.

Pateicības stunda “Ātrākie un prasmīgākie puzles likšanas meistari!”

 


Paldies aktīvajiem

puzles likšanas meistariem

par atsaucību un piedalīšanos

«Puzles likšanas maratonā»!Puzles ir ne tikai izklaidējoša, bet arī patiešām attīstoša un vērtīga nodarbe. Iedziļinoties puzles likšanas procesā, bērns koncentrējas uz kaut ko vienu, visas domas sakopojot uz šo darbību, kas, savukārt, palīdz atslēgt prātu no aktīvām un traucējošām domām un palīdz bērnam nomierināties. Pieaug arī koncentrēšanās spēja, kas būs noderīgi gan skolā, gan jebkurā citā ikdienas nodarbē. Puzles ļoti labi trenē pacietību, jo rezultāts nav sasniedzams tūlīt. Šāda nodarbe ir klasisks veids, kā trenēt atmiņu. Puzles ir darbiņš ne tikai prātam un atmiņai, bet arī iztēlei. Iesaistītas ir visas šīs maņas, jo puzle apvieno gan loģisko, gan abstrakto domāšanu. Bērnam ir jālieto arī sava iztēle, jāatceras zīmējums un jāspēj iztēloties, kas būs tālāk, kurš kauliņš iederēsies. Spēja darboties ar iztēli ir tikpat svarīga kā citas prasmes, tāpēc puzles ir labs veids kā stiprināt un stimulēt bērna iztēles spējas. Puzles likšanā nodarbināti bērna pirkstiņi, kas ir spēcīgs kairinātājs, kas uzlabo smadzeņu darbību, attīsta runu un intelektu.Foto: Ilona Augustova, Ilona Bronka

        

2020. gada 13. nov.

Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas ārkārtējās situācijas laikā

 


Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī, informējam, ka no 9. novembra tiek mainīti Dagdas novada bibliotēkas, Bērnu literatūras nodaļas un Dagdas novada pagastu bibliotēku lietošanas noteikumi.  

 1. Ikvienam bibliotēkas apmeklētājam no 13 gadu vecuma obligāti jāvalkā sejas maska vai sejas vairogs.

 2. Bibliotēkās var notikt tikai individuāli apmeklējumi, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus.

 3. Dagdas novada bibliotēka un Bērnu literatūras nodaļa atvērta darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, sestdienās, svētdienās – slēgts. Pagastu bibliotēkas darbojas atbilstoši saviem darba laikiem.

 4. Maksimālais lasītāju uzturēšanās laiks bibliotēkā – 30 minūtes

 5. Bibliotēkas datori paredzēti tikai noteiktu darbu veikšanai ( e-pastu sūtīšanai, rēķinu samaksai internetbankā, mācībām, ttml.), nevis izklaidei. Uzturēšanās laiks – 30 minūtes.

 6. Printēšanas, skenēšanas pakalpojumi lietotājiem ir pieejami. Darbstacijas pēc katras lietošanas reizes tiek dezinficētas, lietojot vienreiz lietojamos cimdus.

 7. Bibliotēkās nenotiek nodarbības, pasākumi, kā arī netiek pieļauta pulcēšanās brīvā laika pavadīšanai.

 8. Lasītavas pakalpojumi nav pieejami.

 9. Apmeklētāju skaits Dagdas novada bibliotēkā, Bērnu literatūras nodaļā un tās struktūrvienībās – ierobežots. Nodrošinot vienam apmeklētājam vismaz 10  m2 no apmeklētājiem pieejamās telpu platības (līdz 10 apmeklētājiem vienlaicīgi bibliotēkas 2.stāvā un līdz 4 apmeklētājiem 3.stāvā (Bērnu literatūras nodaļā)), ievērojot 2 metru distanci . Pagastu bibliotēkās lasītāju maksimālo skaitu nosaka katras bibliotēkas vadītājs, ņemot vērā telpu lielumu

 10. Lasītāju apkalpošana notiek šādi:

  1. 1. Ienākot bibliotēkā, lasītājs nodod izlasītās grāmatas norādītajā grāmatu nodošanas punktā to ievietošanai karantīnā uz 72 stundām. Pagastu bibliotēkās izlasītās grāmatas tiek nodotas bibliotēkas vadītāja norādītajā vietā.

 1. 2. Pēc tam  jādezinficē rokas un var doties lasītāju apkalpošanas zālē izvēlēties jaunu lasāmvielu, ievērojot 2 metru distanci un vienvirziena pārvietošanos.

 1. 3. Grāmatu un periodisko izdevumu lasīšana uz vietas bibliotēkā nav atļauta,  lasītavas grāmatas un preses izdevumi tiek izsniegti lasīšanai mājās (jaunākie numuri – uz laiku ne ilgāku par 24 h)

 1. 4. Lai nodrošinātu personalizētu bibliotēkas apmeklējumu, lietotājam obligāti jāuzrāda lietotāja karte vai personu apliecinošs dokuments.

 1. 5. Lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas uzkavēšanās bibliotēkā, ja iespējams, aicinām grāmatas rezervēt jau iepriekš caur elektronisko katalogu vai pa telefonu.

 1. 6. Bibliotēkas patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas apmeklētājus ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm. Tāpat arī bibliotēkas lūdz ievērot klepošanas un šķaudīšanas higiēnu, aizliekot priekšā elkoni.

 2. Lai pasargātu cits citu no inficēšanās, bibliotēkas ievēro sanitārās drošības noteikumus, darbinieki ir nodrošināti ar individuālās aizsardzības līdzekļiem. Darbinieki, kas nestrādā aiz norobežojošajiem aizsargstikliem, klientu apkalpošanas telpās lieto sejas aizsargus vai maskas.  Notiek regulāra telpu, virsmu, inventāra un grāmatu dezinfekcija, kā arī regulāra telpu vēdināšana, atverot logus. Nodotās grāmatas tiek ievietotas karantīnā uz 72 h pirms atkārtotas ievietošanas fondā. Pie ieejas klientu apkalpošanas zālē ir izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi apmeklētājiem.

 3. Noteikumi ir spēkā līdz valstī noteiktās ārkārtas situācijas beigām. Mainoties epidemioloģiskajai situācijas, bibliotēkas apmeklētāju apkalpošanas kartība var tikt mainīta.

2020. gada 11. nov.

Interaktīvi izglītojošs pasākums par Latviju un radošā darbnīca “ Ar savu rotu rotā Latviju ”

Jau laicīgi tiek sakoptas un rotātas pilsētas ielas, izkārti sarkanbaltsarkanie karogi, jo tuvojas Latvijas dzimšanas diena – 18. novembris. Arī Bērnu literatūras nodaļā valdīja pirmssvētku rosība. 5. novembrī Dagdas vidusskolas 6. b klases skolēni kopā ar skolotāju Snežanu Smirnovu piedalījās interaktīvi izglītojošā pasākumā par Latviju un radošajā darbnīcā. Atbilstoši savām izjūtām, pēc individuāla dizaina tapa jaukas apsveikuma kartiņas.

Kur zemi lai krāšņāku rastu,
Kam skaistākas dziesmas lai dzied,
Kā zemi pie dzintara krasta,
Kā zemi, kur ābeles zied.
Tā zeme ir dzimtene mana,
Te izaugt un dzīvot man ļauts.
Ik puķe tās vārdu man zvana,
Šo zemi par Latviju sauc.

(Anna Sakse)

Aicinām atcerēties vienam otru valsts svētkos un uzmundrināt, nosūtot jauku apsveikuma kartiņu. 
Foto: Ineta Leonoviča - Batņa

2020. gada 2. nov.

DAGDAS NOVADA BIBLIOTĒKAS BĒRNU LITERATŪRAS NODAĻAS literāro pasākumu darba plāns 2020. gada novembrim

Datums, laiks

Pasākuma veids, temats un nosaukums

14.10.-

14.11.

Sirdslietas savam priekam“ Ivetas Aļžanovas radošo darbu izstāde

02.11.– 30.11.

Tematiska izstāde „Šausminošais un krāšņais Helovīns”

02.11.– 30.11.

Tematiska izstādeMārtiņš sedza ledus sagšu Pār purviem, ezeriem”

02.11.– 30.11.

Literatūras izstāde ”Tavas saknes ir šeit, brīnumu pilnajā Latvijā!”

novembris

Radošā darbnīcaAr savu rotu rotā Latviju

novembris

...tu esi Latvija”/ O. Vācietis

Interaktīvi izglītojošs pasākums par Latviju

novembris

Pateicības stunda “Ātrākie un prasmīgākie puzles likšanas meistari!”

16.11.-

12.12.

Initas Lazorenko izstāde “Ar septiņjūdžu zābakiem

Vectilža – Dagda

Pietura: Bērnu literatūras nodaļa”

Jūnijs - decembris

Lasi un piedalies Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrijā”, lasīšanas veicināšanas programma

16.11.

Informācijas diena “Jaunieguvumi Bērnu literatūras nodaļā novembrī”, Bērnu literatūras nodaļas lietotāju iepazīstināšana ar jaunākajām grāmatām krājumā un iespēju rezervēt sev lasīšanai tīkamākos izdevumus, izmantojot autorizācijas datus