Informācija

2020. gada 2. nov.

DAGDAS NOVADA BIBLIOTĒKAS BĒRNU LITERATŪRAS NODAĻAS literāro pasākumu darba plāns 2020. gada novembrim

Datums, laiks

Pasākuma veids, temats un nosaukums

14.10.-

14.11.

Sirdslietas savam priekam“ Ivetas Aļžanovas radošo darbu izstāde

02.11.– 30.11.

Tematiska izstāde „Šausminošais un krāšņais Helovīns”

02.11.– 30.11.

Tematiska izstādeMārtiņš sedza ledus sagšu Pār purviem, ezeriem”

02.11.– 30.11.

Literatūras izstāde ”Tavas saknes ir šeit, brīnumu pilnajā Latvijā!”

novembris

Radošā darbnīcaAr savu rotu rotā Latviju

novembris

...tu esi Latvija”/ O. Vācietis

Interaktīvi izglītojošs pasākums par Latviju

novembris

Pateicības stunda “Ātrākie un prasmīgākie puzles likšanas meistari!”

16.11.-

12.12.

Initas Lazorenko izstāde “Ar septiņjūdžu zābakiem

Vectilža – Dagda

Pietura: Bērnu literatūras nodaļa”

Jūnijs - decembris

Lasi un piedalies Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrijā”, lasīšanas veicināšanas programma

16.11.

Informācijas diena “Jaunieguvumi Bērnu literatūras nodaļā novembrī”, Bērnu literatūras nodaļas lietotāju iepazīstināšana ar jaunākajām grāmatām krājumā un iespēju rezervēt sev lasīšanai tīkamākos izdevumus, izmantojot autorizācijas datus

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru