Informācija

2014. gada 3. dec.

Latgales reģiona konference " Lasītprasmes veicināšana Eiropā un Latvijā"

Preiļu Galvenā bibliotēka un Bērnu literatūras nodaļa sadarbībā ar EDIC Austrumlatgalē 28. novembrī organizēja Latgales reģiona konferenci “Lasītprasmes veicināšana Eiropā un Latvijā”, kurā  piedalījās Latgales publisko un skolu bibliotēku darbinieki.

 Konferences pirmajā sesijā tika diskutēts par lasītprasmi kā vienu no 21.gadsimta sabiedrības pamatprasībām, publisko bibliotēku lomu neformālajā izglītībā, partnerību un sadarbību starptautiskajā projektā "Lasītprasmes attīstība caur radošumu", kā arī "The Challenge" izglītojošo spēli, kas palīdz bērniem atgriezties skolā.Savukārt otrajā sesijā tika pārrunāts par publisko un skolu bibliotēku lomu lasītprasmes veicināšanā, tika organizēts darbs grupās par tēmu "Lasītprasmes veicināšana - pieredze, priekšlikumi", kā arī notika diskusijas. Konferencē piedalījās Dagdas bērnu bibliotēkas vadītāja Ilona Bronka, Dagdas novada tautas bibliotēkas vecākā bibliotekāre Ineta Leonoviča-Batņa un Dagdas vidusskolas bibliotekāre Ina Babre

Foto: Preiļu Galvenā bibliotēka

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru