Informācija

2017. gada 17. okt.

Pieredzes apmaiņas seminārs Dagdas novada bibliotekāriem " Visu daru es ar prieku!"

Šī gada 12. oktobrī Dagdas novada bibliotekāri, kolēģes no Krāslavas novada centrālās bibliotēkas un Verhņedvinskas rajona centrālās bibliotēkas direktore Ludmila Kuvšinova pieredzes apmaiņas braucienā viesojāmies Dagdas novada piecās bibliotēkās.

Kas jauns Dagdas pagasta Tautas bibliotēkā?


Asūnes pagasta Tautas bibliotēkā nodarbība 
 " Komunikatīvo prasmju attīstīšana. Izturēšanās veidi problēmsituāciju un konfliktu gadījumos. Paškontrole, pašregulācija"
 (psiholoģe T. Rukmane)

Ceļā uz Latvijas valsts simtgadi Svariņu pagasta bibliotēkāBērziņu pagasta bibliotēkā: radošā darbnīca - no nekā uztaisīt kaut ko!Nodarbība " Sāc darboties EPALE platformā" M. Micķeviča
Novadmācība Šķaunes pagasta Tautas bibliotēkāDagdas bērnu bibliotēka

Paldies Dagdas novada IKSN vadītājai M. Micķevičai par lielisku pieredzes apmaiņas semināra organizēšanu un Dagdas novada pašvaldības šoferim Aldim Gražulim.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru