Informācija

2019. gada 30. apr.

Dagdas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas literāro pasākumu plāns 2019. gada maijam

Literatūras izstāžu plāns
Datums
Izstādes nosaukums
Izstādes norises vieta
02.05. – 31.05.
“Jānis Klīdzējs – dižais Latgales dēls”
Latviešu rakstniekam un kultūras darbiniekam - 105
Bērnu literatūras nodaļa
02.05 – 31.05.
“Es vēlos, māt, Tev paldies pasacīt!”
Māmiņu dienas ieskaņai
Bērnu literatūras nodaļa
02.05. – 31.05.
“Kaķi, peles, princeses un neparastās būtnes Māras Cielēnas pasaku pasaulē”
Dzejniecei, tulkotājai Mārai Cielēnai – 65
Bērnu literatūras nodaļa
02.05. – 31.05.
2011. gada “Bērnu un Jauniešu žūrijas” labākās grāmatas
Plaukta izstāde
Bērnu literatūras nodaļa
14.05. – 31.05.
“Grāmatiņ, stāsti, kas jauns!”
Jaunieguvumu izstāde
Bērnu literatūras nodaļa


  
Datums
Pasākuma nosaukums
Pasākuma
veids
Pasākuma norises vieta
09.05.
13.00-14.00

“15 gadi Latvija Eiropas Savienībā”
Bibliotekārā stunda
Bērnu literatūras nodaļa
14.05.
10.00

"Lielais Ķepainis – brūnais lācis
Rīta stunda mazajiem
Bērnu literatūras nodaļa
 7. maijs
13.30

“Visčaklākais lasītājs 2018!”

Lasītveicināšana


Dagdas vidusskola
14.05.
“ Jaunieguvumi  Bērnu literatūras nodaļā maijā”
Informācijas
diena
Bērnu literatūras nodaļa
18.05.
“ Nacionālais fināls”
Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība
Rīga
18.05.
14.00
6.STARPTAUTISKAIS BĒRNU UN JAUNIEŠU MŪZIKAS, DEJU UN MODES FESTIVĀLS
Festivāls
Dagdas pilsētas parka estrāde
Janvāris- decembris
“ Krāj un laimē  Bērnu literatūras nodaļā”
Konkurss
Bērnu literatūras nodaļa

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru