Informācija

2019. gada 20. nov.

Uz ko rosina novembris?

Novembris ir Dzimtenes mīlestības mēnesis. Patriotiskā noskaņa ir arī 7.a klases skolēnu sirdīs, domās un darbos.
14.novembrī  mēs viesojāmies Dagdas NB Bērnu literatūras nodaļā. Mūs sagaidīja un uzrunāja viesmīlīgās bibliotekāres, sajūsmināja mājīgās telpas un bezgala daudz jaunu grāmatu.
Viss sākās ar Dagdas vidusskolas skolotājas Marijas Micķevičas sveču izstādes „Izgaismo Latviju!” iepazīšanu. Nekas nav labāks, ja par savām kolekcijām stāsta pats autors, un mums bija lieliska iespēja ieklausīties skolotājas Marijas aizrautīgajā stāstījumā. Svecēs un svečturos ir ielikti dažādi dzīves stāsti: kura svece ir visvecākā, kura – vissavdabīgākā,  kura – vistālākā utt., bet tās visas vieno mīļas atmiņas par cilvēkiem, valstīm, dažādiem dzīves notikumiem. Nav noslēpums, ka skolotāja Marija kolekcionē arī pildspalvas, salvetes. Gribam novēlēt viņai daudz radošu ideju, iedvesmas un vēl kādu iespēju iepazīties ar citām kolekcijām.
Turpinājumā mēs darbojāmies radošajā darbnīcā „Krāso ar dziju!”. Katra no trim komandām saņēma dēlīti, kurā ar nagliņām bija izveidots Latvijas kontūrs  - Latgale, Zemgale, Vidzeme, Kurzeme. Katram skolēnam bija savs dzijas kamoliņš, izvēlēts novads, nu tik darbiņš varēja sākties. Interesanti, ka visas grupas Latgali - „zilo ezeru zemi” -  iekrāsoja ar zilo dzijas kamoliņa krāsu. Tikai draudzīgā komandā ir iespējams tikt pie skaista Latvijas valsts tēla. Viens no trim darbiem aizceļoja uz mūsu klasi un nolikts goda vietā.
Gribam teikt PALDIES bibliotekārēm Ilonai Bronkai un Ilonai Augustovai par iespēju darboties radošajā darbnīcā, bet mājturības skolotājam Aigaram - par rūpīgu un pacietīgu kartes sagatavošanu.
Uz tikšanos citā reizē!
7.a klases skolēnu vārdā klases audz. Aina Slesare

Paldies par sadarbību Dagdas vidusskolas 7.a klases skolēniem, klases audzinātājai Ainai Slesarei; par radošās darbības sagatavēm - Dagdas vidusskolas mājturības skolotājam Aigaram Vigulim un SIA "STAISONS" meistaram Stanislavam Maļkevičam!

Foto: Ineta Leonoviča - Batņa

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru