Informācija

2020. gada 30. sept.

Bibliotekārā stunda 1.b klasei "Gribu būt lasītājs"

Lasīt var trejādi: pirmais- lasīt un nesaprast; otrais- lasīt un saprast; trešais- lasīt un saprast to, kas nav uzrakstīts”.

18. septembrī Bērnu literatūras nodaļā viesojās Dagdas vidusskolas 1.b klases skolēni, lai iepazītos ar bibliotēku. Skolēni apguva pamatprasmes, kas nepieciešamas apmeklējot Bērnu literatūras nodaļu, iesaistījās radošajā darbnīcā, apskatīja grāmatu izstādes, pārliecinoši spēja atbildēt uz dažādiem jautājumiem par bibliotēku. Bija patīkami dzirdēt, ka lielākā daļa jau iepriekš bijuši Bērnu literatūras nodaļas telpās, tomēr dažiem šis bija pirmais apmeklējums.

Paldies Dagdas vidusskolas 1.b klases skolēniem un skolotājai Ainai Murānei par sadarbību!

Foto: Ineta Leonoviča-Batņa

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru