Informācija

2020. gada 30. sept.

DAGDAS NOVADA BIBLIOTĒKAS BĒRNU LITERATŪRAS NODAĻAS literāro pasākumu darba plāns 2020. gada oktobrim

Datums

Pasākuma veids, temats un nosaukums

Īss pasākuma apraksts

01.10.– 31.10.

Tematiska izstāde „Džanni Rodāri neizsmeļamās iztēles pasaku pasaulē”

Itāliešu rakstniekam Džanni Rodāri - 100 (1920-1980)


01.10.– 31.10.

Literatūras izstāde “ Ak tu, dziesmu kamolīts, visu mūžu ietināms”

Folkloristam, publicistam Krišjānim Baronam - 185 (1835-1923)

14.10.

10.00

Rīta stunda mazajiem “Kastanītis greznojas”

Kāpēc kastaņiem ir adatainas čaulas? Kā[pēc kastanītis greznojas? To visu mazais lasītājs uzzinās rīta stundā.

21.10.

14.00

Bibliotekārā stunda “Enciklopēdijas un rokasgrāmatas -tavi palīgi zināšanu pasaulē”

Mērķis iepazīstināt skolēnus ar Bērnu literatūras nodaļā pieejamo uzziņu literatūru.

Jūnijs - decembris

Lasi un piedalies Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrijā”, lasīšanas veicināšanas programma


Aicinām iesaistīties labāko grāmatu noteikšanā gan iepriekšējo gadu ekspertus, gan jaunus dalībniekus. Pavadītais laiks lasot ir patīkams, aizraujošs un iedvesmojošs.

Oktobris

Ieskats “Sēņu fotosesijas“ albumā

Prezentācija “Sēņu foto medības”

Oktobris

Radošā darbnīca “Kociņspoki”

Nāc un darbojies! Būs jautri un interesanti!

14.10.

Informācijas diena “Jaunieguvumi Bērnu literatūras nodaļā oktobrī”

Ikviens Bērnu literatūras nodaļas lietotājs varēs iepazīties ar jaunākajām grāmatām krājumā, kā arī izmantot iespēju rezervēt sev lasīšanai tīkamākos izdevumus.

Oktobris

Puzles likšanas maratons”

(1.-4. klašu skolēni)

Atnāc un nodemonstrē savu veiklību, loģisko domāšanu!


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru