Informācija

2020. gada 1. dec.

DAGDAS NOVADA BIBLIOTĒKAS BĒRNU LITERATŪRAS NODAĻAS literāro pasākumu darba plāns 2020. gada decembrim


Datums, laiks

Pasākuma veids, temats un nosaukums

01.12.– 31.12.

Literatūras izstāde “Decembra jubilāri: Regīna Ezera, Zenta Ērgle, Žanis Grīva”

01.12.– 31.12.

Tematiska izstāde Ziemassvētku brīnums

14.12.– 31.12.

Sirdslietas savam priekamII daļa, Ivetas Aļžanovas radošo darbu izstāde

Decembris

Virtuālā izstāde “ Ak, eglīte, ak, eglīte

Decembris

Informācijas diena “Jaunieguvumi Bērnu literatūras nodaļā decembrī”, Bērnu literatūras nodaļas lietotāju iepazīstināšana ar jaunākajām grāmatām krājumā un iespēju rezervēt sev lasīšanai tīkamākos izdevumus, izmantojot autorizācijas datus

Jūnijs - decembris

Lasi un piedalies Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrijā”, lasīšanas veicināšanas programma

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru