Informācija

2021. gada 28. janv.

Virtuālā trešdiena bibliotekāriem. Janvāris

 Lai iepazīstināti speciālistus ar profesionālajām publikācijām un pieredzi, LNB Bibliotēku attīstības centrs ir uzsācis jaunu profesionālās literatūras lasīšanas veicināšanas pasākumu ciklu "Virtuālās trešdienas bibliotekāriem: profesionālo publikāciju apskats". 27. janvārī notika pirmais šī cikla pasākums, kuru tiešraidē noskatījās vairāk nekā 200 nozares speciālisti visā Latvijā. 

Pirmais cikla pasākums veltīts medijpratībai. Pasākumā piedalījās LNB Bibliotēku attīstības centra Latvijas Bibliotēku portāla galvenā redaktore Kristīne Deksne un LNB Bibliotēku attīstības centra nozaru informācijas eksperte Elita Vīksna. To saturiski papildināja arī LNB Bibliotēku attīstības centra medijpratības, informācijpratības un mūžizglītības projektu koordinatores Marta Dziļuma un Olaines 1. vidusskolas bibliotēkas vadītāja Aija Jankava.
Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru