Informācija

2021. gada 1. jūn.

DAGDAS NOVADA BIBLIOTĒKAS BĒRNU LITERATŪRAS NODAĻAS literāro pasākumu darba plāns 2021. gada jūnijam


Datums, laiks

Pasākuma veids, temats un nosaukums

01.06.– 30.06.

Literatūras izstāde

Emocionālu, lirisku, stāstījumu cienītājai rakstniecei Dagnijai Zigmontei -90”

01.06.– 30.06.

Literatūras izstāde

Es kļūstu par dzeju...”dzejniecei, prozaiķei, dramaturģei Ingai Gailei 45 (1976)

01.06.– 30.06.

Literatūras izstāde

Lai ir jauka, kas ir jauka,

Vasariņa – tā ir jauka”, Līgo dienas ieskaņai

Jūnijs

Radošās komandas “Spridzeklīši”vasaras aktivitātes

Vasariņa atnākusi ”

Jūnijs

Samantas Plakošas virtuālā gleznu izstāde

Mana dvēsele zied...”

07.06.- 21.06.

Virtuālais konkurss “Ko liksim piknika grozā?”

Jūnijs

Bibliotēka iesaka pusaudžiem “Ienirsti grāmatu pasaulē”

16.06.

Informācijas diena “Jaunieguvumi Bērnu literatūras nodaļā jūnijā”, Bērnu literatūras nodaļas lietotāju iepazīstināšana ar jaunākajām grāmatām krājumā un iespēju rezervēt sev lasīšanai tīkamākos izdevumus, izmantojot autorizācijas datus

Maijs-decembris

Lasi un piedalies Bērnu, Jauniešu un vecāku žūrijā 2021!” lasīšanas veicināšanas programma
Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru