Informācija

2022. gada 20. okt.

Karjeras dienu izzinoši radošā stunda "Uzsmaidām rudenim!"


Rudeni, rūgto pīlādžu laiks,

Ruden, esi pret mani maigs!

Nāc, rudeni nosvinēsim

ar možu un jautru garu,

ar zeltainu bērza zaru,

ar grozā ābolu sārtu,

ar vasaras atmiņu stāstu,

ar rudens ziedu vāzē,

ar liepziedu tēju glāzē.

                                Ārija Elksne


Pirmsskola ir laiks, kad bērni aktīvi izzina apkārtni. Viņus interesē itin viss. Šim posmam bērnu dzīvē ir izšķiroša loma dažādu dzīves prasmju veidošanā, kas vēlāk ir pamatā cilvēka profesijas izvēlei. PII “Saulīte” grupas “Taurenīši” audzēkņi izvēlējās iepazīt bibliotekāra profesiju. Tikšanās laikā bērni iepazinās ar bibliotekāra ikdienas darbu daudzveidību, saturu un pielietotajām mūsdienu tehnoloģijām. Ar interesi klausījās par grāmatu ceļojumu no veikala līdz bibliotēkas plauktam. Lietotājiem tiek piedāvāta iespēja saturīgi pavadīt brīvo laiku, dalība meistarklasēs un dažādos konkursos. Arī šoreiz mazajiem karjeras dienu dalībniekiem tika piedāvāta izzinoši radošā darbnīca “Uzsmaidām rudenim!”.

Foto: Ilona Bronka

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru