Informācija

2020. gada 1. jūn.

DAGDAS NOVADA BIBLIOTĒKAS BĒRNU LITERATŪRAS NODAĻAS literāro pasākumu darba plāns 2020. gada jūnijam


Datums, laiks
Pasākuma veids, temats un nosaukums
01.06.– 30.06.
Literatūras izstāde “Visu gadu Jāņus gaidu,
Dziesmas tinu kamolā”
Līgo dienas ieskaņai
01.06.– 30.06.
 Literatūras izstāde „Sadzirdēt, kā dzejnieks skumst un smejas”, rakstniekam, žurnālistam Mārim Čaklajam - 80 (1940-2003)
01.06.– 30.06.
Literatūras izstāde “Rakstniekam, literatūrzinātniekam, žurnālistam Arno Jundzem - 55”(1965)
10.06.
 Rīta stunda mazajiem “Noslēpumainie jāņtārpiņi”
18.06.
Bibliotekārā stunda “Klāt vasaras saulgrieži”

Jūnijs
Radošā darbnīca “Vasaras saulgriežus gaidot”
16.06.
Informācijas diena “Jaunieguvumi Bērnu literatūras nodaļā jūnijā”, Bērnu literatūras nodaļas lietotāju iepazīstināšana ar jaunākajām grāmatām krājumā un iespēju rezervēt sev lasīšanai tīkamākos izdevumus, izmantojot autorizācijas datus

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru