Informācija

2021. gada 7. okt.

Bērnu literatūras nodaļas apmeklētāju ievērībai!

 Kultūrvietu telpas no 11. oktobra varēs apmeklēt, uzrādot covid-19 sertifikātu; izņēmums - grāmatu apmaiņa bibliotēkā.

Valdības sēdē 28. septembrī pieņemtais Ministru kabineta (MK) noteikumi “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai”* - rudens drošības pasākumu kopums - nosaka, kā arī kultūras pakalpojumu telpas būs pieejamas, tikai uzrādot sertifikātu, kas apliecina vakcināciju pret Covid- 19, vīrusa pārslimošanu vai negatīvu testa rezultāts. Noteikumi stāsies spēkā š.g. 11. oktobrī.

Kā izņēmums ir paredzēts bibliotēkai reģistrētiem lasītājiem nodrošināt individuālu grāmatu apmaiņu un iespēju lietot datoru e-pakalpojumu izmantošanai atbilstoši bibliotēkas noteiktajai kārtībai. Grāmatu apmaiņa ir būtiska, lai iegūtu mācību un studiju vajadzības.

Avots:https://www.km.gov.lv/lv/jaunums/kulturvietu-telpas-no-11-oktobra-vares-apmeklet-uzradot-covid-19-sertifikatu-iznemums-gramatu-apmaina-bibliotekas


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru