Informācija

2022. gada 19. apr.

Adaptētā literatūra angļu valodā! Aprīlis

Level 4: The Canterville Ghost and Other Stories Book and MP3 Pack

Classic / British English An artist paints a picture of the young and handsome Dorian Gray. When he sees it, Dorian makes a wish that changes his life. As he grows older, his face stays young and handsome. But the picture changes. Why can't Dorian show it to anybody? What is its terrible secret? This Pack contains a Book and MP3

Klasika / Britu angļu mākslinieks glezno jauno un izskatīgo Dorianu Greju. To redzot, Dorians izsaka vēlēšanos, kas maina viņa dzīvi. Kad viņš kļūst vecāks, viņa seja paliek jauna un skaista. Bet aina mainās. Kāpēc Dorians to nevienam nevarētu parādīt? Kāds ir tā briesmīgais noslēpums? Šajā iepakojumā ir grāmata un MP3

Level 4: The Time Machine

The Time Traveller has built a time machine and has gone into the future to the year 802,701. He expects to find a better world with highly-intelligent people and great inventions. Instead, he finds that people have become weak, child-like creatures. They dance and sing and wear flowers. They seem happy, but why are they so frightened of the dark? And who or what has taken his time machine? Will the Time Traveller ever be able to return to the present?

The Time Traveler ir uzbūvējis laika mašīnu un ir devies nākotnē līdz 802 701 gadam. Viņš cer atrast labāku pasauli ar ļoti inteliģentiem cilvēkiem un lieliskiem izgudrojumiem. Tā vietā viņš atklāj, ka cilvēki ir kļuvuši par vājiem, bērniem līdzīgiem radījumiem. Viņi dejo un dzied un nēsā ziedus. Viņi šķiet laimīgi, bet kāpēc viņi tik ļoti baidās no tumsas? Un kas vai kas ir paņēmis viņa laika mašīnu? Vai Laika ceļotājs kādreiz spēs atgriezties tagadnē?

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru