Informācija

2022. gada 11. apr.

Aprīļa jubilāri

Kornēlija Apškrūma (dzimusi Krieviņa) (1937 – 2021) - ilggadēja bibliotekāre, kultūras darbiniece, dzejniece un prozaiķe.

K. Apškrūma dzimusi Valkas rajona Palsmanes pagasta “Dauguļos”. Absolvējusi Sikšņu pamatskolu un Smiltenes vidusskolu, uzsākusi studijas Latvijas Universitātē filoloģijas fakultātē. Visu savu darba mūžu aizvadījusi Virešu ciema 1.bibliotēkā.

Kornēlija jau kopš bērnības mīlēja dzeju un jau pavisam agrā vecumā sarakstīja savus pirmos dzejoļus. Strādājot par bibliotekāri, viņa atrada laiku arī dzejošanai. Apkārtnes ļaudis labprāt iegriezās pie Kornēlijas pēc nopietnāka vēlējuma teksta, jo Kornēlija nekad neatteica. Tā gadu gaitā dzejoļi un laba vēlējumi krājās kladītēs, līdz 1992. gadā tika izdota pirmā grāmata “Mājvieta”, kurā autore bija ielikusi savu sirds siltumu.

Tautā mīļotā dzejniece apceļoja vai visu Latviju, viesojoties pie saviem lasītājiem tuvos un tālos Latvijas pagastos, lielās un mazās bibliotēkās. Kornēlijas dzejoļi ir vienkārši, saprotami, sirdij tuvi, tie stiprina, atbalsta un līdzpārdzīvo, ne velti tos deklamē gan priecīgos notikumos, gan sērās, raksta apsveikumu kartītēs.

Andris Vējāns (1927–2005) – dzejnieks, prozaiķs un publicists. Rakstījis dzeju pieaugušajiem un bērniem – gan latviešu, gan latgaliešu valodā. Andra Vējāna dzeja tikusi atdzejota krievu valodā, izdoti vairāki krājumi. Darbojies arī literatūrkritikā – rakstījis recenzijas par jaunāko literatūru, bijis sastādītājs vairākām grāmatām, rakstījis ievadus un pēcvārdus, portretējis rakstniekus. Jauns posms Andra Vējāna daiļradē iezīmējas 20. gadsimta 80. līdz 90. gadu mijā, kad viņš padziļināti pievērsies dzimtās puses, Latgales, vēstures un cilvēku likteņgaitām. Ceļojumu iespaidi un atziņas atspoguļoti tēlojumu ciklā par Kubu "Zaļā ķirzaciņa" (1966) un publicistikas krājumā "Vulkāns un asara" (1987). Ar Andra Vējāna vārdiem komponētas daudzas kormūzikas dziesmas.


 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru